Πρόσκληση στον Απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής, Τετάρτη 19/9 ώρα 18:00

dimos_pentelisΚαλούνται οι κάτοικοι και φορείς του ∆ήμου Πεντέλης στις 19 Σεπτεμβρίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου, στον χώρο του Κλειστού Γυμναστηρίου του Λυκείου της ∆ημοτικής Κοινότητας Μελισσίων (Πόντου και Ψαθά – Μελίσσια), για την πραγματοποίηση του Απολογισμού πεπραγμένων της ∆ημοτικής Αρχής σε ότι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του ∆ήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης.

Κάθε φορέας, δημότης, κάτοικος ή φορολογούμενος από το ∆ήμο, έχει δικαίωμα να διατυπώσει παρατηρήσεις σχετικές με τον απολογισμό στη συνεδρίαση αυτή.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 5/9/2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 22427 ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(άρθρο 217 Ν.3463/06 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 Ν.3731/08 καθώς και άρθρο 14 Κανονισμού λειτουργίας ∆ημοτικού Συμβουλίου Πεντέλης)

Σε αναβολή της προγραμματισμένης ειδικής συνεδρίασης απολογισμού πεπραγμένων της ∆ημοτικής Αρχής, λόγω των διήμερων κινητοποιήσεων της Κ.Ε.∆.Ε., καλούνται εκ νέου οι κάτοικοι και φορείς του ∆ήμου Πεντέλης στις 19 Σεπτεμβρίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου, στον χώρο του Κλειστού Γυμναστηρίου του Λυκείου της ∆ημοτικής Κοινότητας Μελισσίων (Πόντου και Ψαθά – Μελίσσια), για την πραγματοποίηση του Απολογισμού πεπραγμένων της ∆ημοτικής Αρχής σε ότι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του ∆ήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης.

Κάθε φορέας, δημότης, κάτοικος ή φορολογούμενος από το ∆ήμο, έχει δικαίωμα να διατυπώσει παρατηρήσεις σχετικές με τον απολογισμό στη συνεδρίαση αυτή.

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΜΠΟΥΣΙΟΥ-ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Μάϊος 2020
ΚΥ ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Επισκέψεις Ιστοχώρου

σήμερα επισκέφθηκανσήμερα επισκέφθηκαν37
από Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαναπό Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαν1199767

Χάρτης Ιστοχώρου

sitemap www.stergiou-kapsalis.gr Sitemap για πλοήγηση