ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ: Πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων σε απόρους

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 26-8-11.

Ο Δήμος Πεντέλης με φορέα τον Οργανισμό Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, πρόκειται να υλοποιήσει το Πρόγραμμα Διανομής Τροφίμων σε απόρους. Έως 26/8/2011 οι εγγραφές στους καταλόγους. (ακολουθεί αίτηση-δικαιολογητικά-υπεύθυνη δήλωση):

δικαιολογητικά:            αίτηση:                  υπεύθυνη δήλωση:

dikaiologitika-dianomi-trof       aitisi-dianomh_trof      yp.dilosi-dianomi-trof 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 9/8/2011

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ

Ο Δήμος Πεντέλης με φορέα τον Οργανισμό Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, πρόκειται να υλοποιήσει το Πρόγραμμα Δωρεάν Διανομής Τροφίμων από τα κοινοτικά αποθέματα σε απόρους .

Προκειμένου οι δικαιούχοι (άπορα άτομα, άπορες οικογένειες) να εγγραφούν στους καταλόγους διανομής, θα πρέπει έως 28/8/2011 να προσέλθουν στις κατά τόπους Δημοτικές Κοινότητες (Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων – ΚΑΠΗ – 28ης Οκτωβρίου 13,

Δημοτική Κοινότητα Νέας Πεντέλης – Αγ. Παρασκευής 22 και

Δημοτική Κοινότητα Πεντέλης – Ηγ. Μακρυγιάννη 2,) με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση του δικαιούχου για συμμετοχή στο πρόγραμμα

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα μέσω ενός και μόνο φορέα υλοποίησης

3. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου, ή άλλου νομίμου εγγράφου ταυτοποίησης του τελικού δικαιούχου

4. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης στην περίπτωση οικογενειών(άπορες, πολύτεκνες, τρίτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες)

5. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο

6. Θεωρημένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος Φόρου Εισοδήματος του προηγούμενου έτους (2010) ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης άν δεν έχει πάρει το εκκαθαριστικό. Επίσης σε περίπτωση που δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ ή βεβαίωση απορίας από αρμόδια δημόσια αρχή.

7. Έγγραφα από Κρατικούς Φορείς Υγείας (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, κλπ) που να χαρακτηρίζουν το νόσημα του πάσχοντος (βαρύ, δυσίατο, ανίατο) εφόσον υπάρχει

Ως άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες θεωρούνται τα άτομα με ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα ως εξής:

Ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα μέχρι 12.000 €

Προσαυξάνεται κατά 30% για τη σύζυγο

“ “       30% για το πρώτο και δεύτερο ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί

“   “ 40% για καθένα από τα επόμενα ανήλικα ή προστατευόμενα παιδιά

Το εισόδημα αυτό αυξάνεται κατά 50% στις περιπτώσεις πασχόντων από βαριά ανίατα ή δυσίατα νοσήματα

Το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 40% σε περίπτωση μη ύπαρξης ιδιόκτητης κατοικίας.

Η συγκέντρωση των δικαιολογητικών θα γίνει με ευθύνη των Τοπικών Αντιδημάρχων και των Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων στις έδρες των Τοπικών Δημοτικών Κοινοτήτων.

Ο Δήμαρχος Πεντέλης

Στεργίου – Καψάλης Δημήτρης

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ

1

ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

2

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν. 1599/86 ότι δεν συμμετέχει στο πρόγραμμα μέσω άλλου φορέα

 

3

ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ή ΑΛΛΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

4

ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 

5

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

 

6

ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010(εισόδημα 2009). Όσοι δεν έχουν παραλάβει εκκαθαριστικό, προσκομίζουν αντίγραφο φορολογικής δήλωσης που παρελήφθη από τη ΔΟΥ. Για όσους νομίμως δεν υποβάλλουν φορολογική δήλωση: Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από τη ΔΟΥ

 

7

ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΝΟΣΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΟΝΤΟΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ

 

 

ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ: __-__

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                          Αρ. Πρωτ.

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Καλαμβόκη 2Α 15127 Μελίσσια

Τηλ: 2132050000 .

 

 

ΑΙΤΗΣΗ                                             Προς: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ-------------------------- 

 

ΟΝΟΜΑ------------------------------- 

 

ΟΝΜΑ ΠΑΤΡΟΣ--------------------

 

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ---------------        Παρακαλώ να συμμετάσχω στο πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ-----------        από τα κοινοτικά αποθέματα για το έτος 2011 και σας υποβάλλω τα

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ---------------        δικαιολογητικά όπως στο συνημμένο πίνακα φαίνεται:

Δ/ΝΣΗ---------------------------------- -       ----------------------------------------------

                                                                        -----------------------------------------------

ΤΗΛ/ΝΟ--------------------------------          -----------------------------------------------

                                                                        -----------------------------------------------

ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ--------------                  -----------------------------------------------

                                                                         -----------------------------------------------

ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ------------------                  -----------------------------------------------

                                                                         -----------------------------------------------

ΑΡΙΘ. ΠΑΙΔΙΩΝ----------------------- -----------------------------------------------

 

 

Ο / Η

ΑΙΤΩΝ / ΟΥΣΑ

 

 

 


Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Μάϊος 2020
ΚΥ ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Επισκέψεις Ιστοχώρου

σήμερα επισκέφθηκανσήμερα επισκέφθηκαν162
από Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαναπό Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαν1201281

Χάρτης Ιστοχώρου

sitemap www.stergiou-kapsalis.gr Sitemap για πλοήγηση