Απολογισμός 3μήνου από το Κολυμβητήριο Δ.Κ.Μελισσίων


Φίλες και φίλοι

Με την ολοκλήρωση του 3ου μήνα λειτουργίας του Κολυμβητηρίου Μελισσίων υπό την νέα Διοίκηση, σας ενημερώνουμε για την κατάσταση την οποία παραλάβαμε και τις ενέργειες που κάναμε αυτό το διάστημα ώστε το Κολυμβητήριο να παραμείνει ανοιχτό.

ΔΑΚ – ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

 

Φίλες και φίλοι

Με την ολοκλήρωση του 3ου μήνα λειτουργίας του Κολυμβητηρίου Μελισσίων υπό την νέα Διοίκηση σας ενημερώνουμε για την κατάσταση την οποία παραλάβαμε και τις ενέργειες που κάναμε αυτό το διάστημα ώστε το Κολυμβητήριο να παραμείνει ανοιχτό.

 

Παραλάβαμε:

 

Ενέργειες που κάναμε κατά τους τελευταίους 3 μήνες:

 

 

Ζητάμε την κατανόηση σας για τυχόν ελλείψεις, οι οποίες παρατηρήθηκαν αλλά οφείλονται αποκλειστικά στην διαδικασία μετάβασης στο νέο Καλλικρατικό Δήμο, που το 3μηνο αυτό δεν μας έδινε την δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού ή ανάθεσης εργασιών σε τρίτους.

Σας διαβεβαιώνουμε ότι οι βάσεις για την ομαλή λειτουργία ΟΛΩΝ των αθλητικών εγκαταστάσεων έχουν μπει, καθώς έγινε η σύσταση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου « Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Πεντέλης» και αναμένεται η έναρξη λειτουργίας του με την δημοσίευση του στο ΦΕΚ.

Σε συνεργασία με το Δήμο και μετά από έγκριση του ΥΠΕΣ, προωθούνται οι προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ, για εκπαιδευτικό και λειτουργικό προσωπικό. Με τον τρόπο αυτό θα καλύψουμε και τις κενές θέσεις προσωπικού καθαριότητας που δημιουργήθηκαν με την λήξη πολλών συμβάσεων.

 

 

Με εκτίμηση

 

 

Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ                                 Ο Αντιπρόεδρος του ΝΠΔΔ

 

Μπούρας Βασίλης                                        Αποστολάκος Δημήτρης