Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου, 17-1-11

Tη Δευτέρα 17-11-2011 θα γίνει η 3η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πεντέλης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΜΕΛΙΣΣΙΑ 13/1/2011

AΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 618

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Δ/ΝΣΗ: ΚΑΛΑΜΒΟΚΗ 2Α Τ.Κ. 151 27

Π Ρ Ο Σ 

κο Δήμαρχο 

κα & κους Αντιδημάρχους

κες & κους Δημοτικούς Συμβούλους

Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων

Μελισσίων

Πεντέλης

Νέας Πεντέλης

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση 3ης Tακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Πεντέλης.

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου οδός Καλαμβόκη 2Α, την Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2011 και ώρα 19.00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/7.6.2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», προκειμένου να συζητήσουμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

  1. Μη ανανέωση προγραμματικής σύμβασης δημοτικής συγκοινωνίας, λειτουργία δημοτικής συγκοινωνίας με ίδια μέσα.
  2. Σύσταση επιτροπής για το λογότυπο - έμβλημα του νέου Καλλικρατικού Δήμου Πεντέλης.
  3. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου επί έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας επί κτιρίου στη θέση Λεωφ.Πεντέλης 7, Κωδ. «1104852 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΒΟΡΕΙΑ 2» στο Δήμο Μελισσίων.
  4. Εισήγηση Δημαρχιακής Επιτροπής για την «Αποδοχή αντικειμενικής τιμής για προσκύρωση δημοτικού εδαφικού τμήματος 5,30 τ.μ στην ιδιοκτησία Σαρηγιάννη».
  5. Εισήγηση Δημαρχιακής Επιτροπής για την «Αποδοχή αντικειμενικής τιμής για προσκύρωση δημοτικού εδαφικού τμήματος 44,00 τ.μ. στην ιδιοκτησία Αλέξη Σιδηρόπουλου».
  6. Λύση Δημοτικής Επιχείρησης Τεχνικών Έργων Μελισσίων (Δ.Ε.Τ.Ε.Μ.).
  7. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής υλικών-εργασιών-μικρών έργων, διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών υλικών – εργασιών και αξιολόγησης – Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για την παραλαβή μεγάλων έργων.
  8. Ορισμός επιτροπών διενέργειας δημοπρασιών που αφορούν εκποίηση ή εκμίσθωση, αγορά ή μίσθωση ακινήτων ή κινητών πραγμάτων έτους 2011.
  9. Ορισμός διαχειριστών τηρουμένων λογαριασμών του Δήμου Πεντέλης για το έτος 2011.

10.  Ορισμός μελών Επιτροπής Απογραφής & Αποτίμησης (Αναφορά μόνο για αιρετούς).

11.  Καθιέρωση απογευματινής, νυκτερινής εργασίας καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, για το μόνιμο προσωπικό με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου και Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

12.  Αποδοχή παραίτησης Προέδρου Κοινωφελούς Επιχείρησης Νεολαίας και αντικατάστασή της.

13.  Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Πεντέλης στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Π.Α.Π.

14.  Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Πεντέλης στην Τ.Ε.Δ.Κ.Ν.Α

15.  Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Πεντέλης στον Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΠΟΥΣΙΟΥ-ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΑΓΓΕΛΙΑ

 

Κοινοποιείται: Προέδρους Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. του Δήμου, πρώην Δημάρχους, πρώην Αντιδημάρχους, πρώην Προέδρους Δημ.Σ/λίου, Τοπικές Κομματικές Οργανώσεις, Προέδρους Συλλόγων και Σωματείων, Επικεφαλής Συνδυασμών, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Μάϊος 2020
ΚΥ ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Επισκέψεις Ιστοχώρου

σήμερα επισκέφθηκανσήμερα επισκέφθηκαν321
από Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαναπό Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαν1200051

Χάρτης Ιστοχώρου

sitemap www.stergiou-kapsalis.gr Sitemap για πλοήγηση