Απαλλαγή της ΔΕΗ από Δημοτικά Τέλη

logoDimos1.Η απομείωση των εσόδων των Δήμων καλά κρατεί.

2.Ήδη με το σχετικό φωτοαντίγραφο, το οποίο σας κοινοποιούμε συνημμένα, μας έγινε γνωστό ότι η ΔΕΗ απαλλάσσεται από την καταβολή δημοτικών τελών κοινοχρήστων χώρων για την τοποθέτηση σε οδούς, πλατείες, πεζοδρόμια κ.λ.π....

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                               

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Καλαμβόκη 2α – 151 27 Μελίσσια

Τηλ. 2132050002- Fax 2132050039

Μελίσσια, 27 Ιανουαρίου 2015

 

ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 1477

ΠΡΟΣ

Το Υπουργείο Εσωτερικών

Υπηρ. Υπουργό κο Μιχάλη Θεοχαρίδη

Γενική Διεύθυνση Οικον. Υπηρεσιών

& Διοικητικής Υποστήριξης

Διεύθυνση Οικονομικής και

Αναπτυξιακής Πολιτικής

Τμήμα Επιχορηγήσεων Τ.Α.

Σταδίου 27  Αθήνα

ΚΟΙΝ. :  - Πρόεδρο ΚΕΔΕ

κο Γιώργο Πατούλη- Δήμαρχο Αμαρουσίου

-     Πρόεδρο ΠΕΔΑ

κο Ηρακλή Γκότση- Δήμαρχο Ν. Ιωνίας

-     Μέλη Δ.Σ. ΠΕΔΑ ΕΝΩΜΕΝΗΣ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

-Θεματικοί Αντιδήμαρχοι Δήμου Πεντέλης

-Τοπικοί Αντιδήμαρχοι Δήμου Πεντέλης

ΘΕΜΑ: Απαλλαγή της ΔΕΗ από Δημοτικά Τέλη

ΣΧΕΤ. : Περίληψη της ΔΕφΧαν 456/2014

 

1.Η απομείωση των εσόδων των Δήμων καλά κρατεί.

2.Ήδη με το σχετικό φωτοαντίγραφο, το οποίο σας κοινοποιούμε συνημμένα, μας έγινε γνωστό ότι η ΔΕΗ απαλλάσσεται από την καταβολή δημοτικών τελών κοινοχρήστων χώρων για την τοποθέτηση σε οδούς, πλατείες, πεζοδρόμια κ.λ.π., εναερίων ή υπόγειων εγκαταστάσεων, τροφοδοτικών συρμάτων και δικτύων, για την κατασκευή υποσταθμών (ΚΑΦΑΟ) ή άλλων τεχνικών έργων και για τη συντήρηση αυτών.

3.Με βάση ότι οι προϋπολογισμοί μας και η λειτουργία μας έχουν προγραμματιστεί και με το έσοδο αυτό που εισπράξαμε για την προηγούμενη χρονιά παρακαλούμε άμεσα για τις ενέργειές σας προκειμένου να ληφθεί υπόψη στην κατανομή των ΚΑΠ για την κάλυψη της  «τρύπας» που δημιουργείται στα έσοδα των Δήμων.

4.Παρακαλούνται οι Πρόεδροι των ΚΕΔΕ και ΠΕΔΑ προς τους οποίους κοινοποιείται το παρόν για τις ενέργειές τους.

Ο Δήμαρχος

 

Δημήτριος  Στεργίου- Καψάλης

 

Συνημμένο 1: Το σχετικό.

 

- Απαλλαγή της ΔΕΗ από δημοτικά τέλη

Η απαλλαγή της ΔΕΗ από τα δημοτικά τέλη κοινοχρήστων χώρων για την τοποθέτηση σε οδούς, πλατείες, πεζοδρόμια κλπ., εναερίων ή υπογείων εγκαταστάσεων, τροφοδοτικών συρμάτων και δικτύων, για την κατασκευή υποσταθμών ή άλλων τεχνικών έργων και για τη συντήρηση αυτών, που προβλεπόταν από τη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 13 του β.δ. της 29.9/10.10.1958, εξακολουθεί να ισχύει και μετά τη μετατροπή της σε ανώνυμη εταιρεία, με το π.δ. 333/2000, σύμφωνα με τη ρητή διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 9 του Ν.2941/2001. Επομένως η εταιρεία αυτή, για τη χρησιμοποίηση των
κοινοχρήστων χώρων (πεζοδρομίων, πλατειών οδών κλπ) για την τοποθέτηση στύλων και υπέργειων υποσταθμών (ΚΑΦΑΟ), που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας προς το κοινό, εξακολουθεί να μην υπόκειται στα προβλεπόμενα από την παρ.1 του άρθρου 13 του ίδιου β.δ. τέλη κοινοχρήστων χώρων. (ΔΕφΧαν 456/2014)