Νέα Διάκριση του 1ου Νηπιαγωγείου Μελισσίων στο Πλαίσιο του Θεσμού Αριστεία και Καινοτομία στην Εκπαίδευση

130214_Vravefsi_1NipiagogeioMelissionΝέα διάκριση για το 1ο Νηπιαγωγείο Μελισσίων με τις νηπιαγωγούς Σταυρούλα Μιχαλοπούλου και Αλεξάνδρα Κοσκολού να βραβεύονται για δεύτερη φορά για το έργο τους από την Κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης στο πλαίσιο του "Θεσμού αριστείας και ανάδειξης καλών πρακτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» που θέσπισε από το 2010 το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

 

"Βράβευση του 1ου Νηπιαγωγείου Μελισσίων στο πλαίσιο του θεσμού Αριστεία & Καινοτομία στην Εκπαίδευση"

Νέα διάκριση για το 1ο Νηπιαγωγείο Μελισσίων με τις νηπιαγωγούς Σταυρούλα Μιχαλοπούλου και Αλεξάνδρα Κοσκολού να βραβεύονται για δεύτερη φορά για το έργο τους από την Κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης στο πλαίσιο του "Θεσμού αριστείας και ανάδειξης καλών πρακτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» που θέσπισε από το 2010 το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Στόχος του θεσμού είναι η αξιοποίηση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας που αναπτύσσεται στα σχολεία, ως βάση για τον εμπλουτισμό και την ενδυνάμωση του εκπαιδευτικού έργου μέσα από την επιβράβευση και την δημόσια ανάδειξη «βέλτιστων πρακτικών» της μαθησιακής διαδικασίας.

Η δράση αποτελεί μία πρωτοβουλία που επιχειρεί να ανοίξει το δρόμο σε ένα σχολείο που επιδιώκει τη συνεχή βελτίωση, την αλλαγή, την πολυμορφία καθώς και σε μηχανισμούς συνεχούς ανατροφοδότησης και υποστήριξης της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών.

Το 1ο Νηπιαγωγείο Μελισσίων ανήκει από το 2009 στο δίκτυο των Οικολογικών Σχολείων (echo schools), το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο Διεθνές Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Foundation for Environmental Education). Ο αντικειμενικός στόχος του Προγράμματος είναι η αλλαγή συμπεριφοράς όλων μέσα στη σχολική κοινότητα ώστε το σχολείο να γίνει ένα πραγματικό «Οικολογικό Σχολείο», καθώς και το άνοιγμά του στην τοπική κοινωνία, ώστε να ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες.

Αυτό επιτυγχάνεται με την διαμόρφωση και την εφαρμογή του «Οικοκώδικα» (ένα σύνολο κανόνων περιβαλλοντικής συμπεριφοράς), καθώς και την εφαρμογή ενός Περιβαλλοντικού Σχεδίου Δράσης (αφορά τον περιβάλλοντα σχολικό χώρο και την μετατροπή του σε καθαρό, όμορφο, ανθρώπινο και φιλικό).

Έτσι το 1ο Νηπιαγωγείο, υλοποιώντας αντίστοιχες δράσεις, βραβεύεται από το 2009 έως σήμερα με την Πράσινη Σημαία των Οικολογικών σχολείων από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), εκπρόσωπο των echo schools στην Ελλάδα.

Επιπρόσθετα, δόθηκαν από την ΕΕΠΦ βραβεία για περιβαλλοντικά προγράμματα που εκπονήθηκαν με θέμα το Δάσος (2009, 2011), καθώς αναμένεται και η αντίστοιχη βράβευση για το 2013.