Όταν η Αυθάδεια Περισσεύει...

311013falling"Όταν η αυθάδεια της αντιπολίτευσης περισσεύει"... εμείς ξεκαθαρίζουμε:

1. Ο Δήμος Πεντέλης σε υλοποίηση σχετικών δικαστικών αποφάσεων και υπό την απειλή προμηθευτών... αποπλήρωσε από ιδίους πόρους ποσά ληξιπρόθεσμων οφειλών έως 31/12/2010, συνολικού ποσού 1.242.835,28 ευρώ, εκ των οποίων 720.011,58 ευρώ ήταν της Δ.Κ. Μελισσίων.
2. Επίσης για τις έξι Κοινωφελείς Επιχειρήσεις της προηγούμενης Διοίκησης του κ. Γραφάκου μπήκαν σε διακανονισμό συνολικά χρέη ύψους 1.027.593,45 ευρω...
3. ...η Ελληνική Δικαιοσύνη έκρινε ψευδείς και συκοφαντικούς τους ισχυρισμούς του κ. Γραφάκου, ότι ο κ. Στεργίου χάρισε σε Tράπεζες και Super Market έσοδα ύψους 1.000.000,00 ευρώ το χρόνο, και επέβαλλε σχετικές ποινές με αποφάσεις της στον κ. Γραφάκο.
4. Για πρώτη φορά το τέλος 0,50 αξιοποιήθηκε υπέρ των Δημοτών και αγοράστηκε το οικόπεδο συνολικής έκτασης 1.617,13 τ.μ.
Αυτά για ενημέρωση επί του κλεισίματος του Προϋπολογισμού του 2013 που λασπολογεί ο κ. Γραφάκος...

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ

Καλαμβόκη 2α – 151 27 Μελίσσια 

Τηλ. 2132050007- Fax 2106132333                                              Μελίσσια, 12 Φεβρουαρίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Όταν η Αυθάδεια περισσεύει….»

 

1. Ο Δήμος Πεντέλης σε υλοποίηση σχετικών δικαστικών αποφάσεων και υπό την απειλή προμηθευτών για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου πριν την έναρξη του Προγράμματος Αποπληρωμής Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων των ΟΤΑ από το ΥΠΕΣ την 11/01/2013, αποπλήρωσε από ιδίους πόρους ποσά ληξιπρόθεσμων οφειλών έως 31/12/2010, συνολικού ποσού 1.242.835,28 ευρώ, εκ των οποίων 720.011,58 ευρώ ήταν της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων.

Έτος 2011 816.054,77 ευρώ

Έτος 2012 426.780,51 ευρώ

(Ο Σχετικός Πίνακας των χρηματικών ενταλμάτων ανά προμηθευτή ή ανάδοχο έργου και οι αντίστοιχες αιτίες πληρωμής είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερoμένου.)

2. Επίσης για τις έξι Κοινωφελείς Επιχειρήσεις της προηγούμενης Διοίκησης του κ. Γραφάκου μπήκαν σε διακανονισμό συνολικά χρέη ύψους 1.027.593,45 ευρώ που αφορούν οφειλές προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία και το Ελληνικό Δημόσιο και τα οποία θα αποπληρωθούν ως εξής:

 

Έτος 2013 281.186,22 ευρώ

Έτος 2014 482.033,53 ευρώ

Έτος 2015 264.373,30 ευρώ

 

Ήδη για το έτος 2013 παρακρατήθηκαν από τα έσοδα του Δήμου 361.525,14 ευρώ (281.186,22 ευρώ Ν.4079/12 και 80.338,92 ευρώ Ν.3852/10 ευρώ) και για το έτος 2014 θα παρακρατηθούν 482.033,53 ευρώ.

 

3. Τα παρακάτω Δημόσια έγγραφα:

 

α) Το υπ’ αριθμ. 605/3-1-2007 έγγραφο-εγκύκλιος 1 του Υπουργείου Εσωτερικών/Γεν. Δ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

β) Το υπ’ αριθμ. 23745/15-4-2008 έγγραφο/εγκύκλιος 22 του Υπουργείου Εσωτερικών/ Δ/νση Οικονομικών ΟΤΑ

γ) Το υπ’ αριθμ. 1424/4-2-2009 εσωτερικό έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών/Γραφείο Εσόδων του τ. Δήμου Μελισσίων

δ) Το υπ’ αριθμ. Σ.Ε.Ε.Δ.Δ./Φ.1Δ/4912/5-5-2010 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών/Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης

ε) Το υπ’ αριθμ. 29564/26-5-2009 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών/Δ/νση Οικονομικών ΟΤΑ και

στ) Η υπ’ αριθμ. 3901/2010 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας,

 

κρίνουν ως μη νόμιμη την επιβολή ειδικού τέλους στα Super Market και στις μεγάλες επιχειρήσεις, και επιπλέον η Ελληνική Δικαιοσύνη έκρινε ψευδείς και συκοφαντικούς τους ισχυρισμούς του κ. Γραφάκου, ότι ο κ. Στεργίου χάρισε σε Tράπεζες και Super Market έσοδα ύψους 1.000.000,00 ευρώ το χρόνο, και επέβαλλε σχετικές ποινές με αποφάσεις της στον κ. Γραφάκο.

 

4. Για πρώτη φορά το τέλος 0,50 αξιοποιήθηκε υπέρ των Δημοτών και αγοράστηκε το οικόπεδο συνολικής έκτασης 1.617,13 τ.μ. στην οδό Υψηλάντη απέναντι από το Κολυμβητήριο της Δ.Κ. Μελισσίων. Η έκταση αυτή σήμερα έχει εξοφληθεί, αποτελεί περιουσία του Δήμου Πεντέλης και θα αξιοποιηθεί ως χώρος πρασίνου.

 

Αυτά για ενημέρωση επί του κλεισίματος του Προϋπολογισμού του 2013 που λασπολογεί ο κ. Γραφάκος, ο οποίος δεν θα πρέπει να ξεχνά σε όσα λέει και γράφει και τη λαϊκή παροιμία «Λαγός τη φτέρη έσειε….κακό του κεφαλιού του».

 

Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ ΧΑΝΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Σεπτέμβριος 2019
ΚΥ ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Επισκέψεις Ιστοχώρου

σήμερα επισκέφθηκανσήμερα επισκέφθηκαν138
από Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαναπό Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαν1139551

Χάρτης Ιστοχώρου

sitemap www.stergiou-kapsalis.gr Sitemap για πλοήγηση