Επιστολή στον Υπουργό για τις ανάγκες πρόσληψης καθαριστριών στα σχολεία μας

Επιστολή στον Υπουργό Εσωτερικών σχετικά με την πρόσληψη καθαριστριών για τις σχολικές μας μονάδες...

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                      Μελίσσια, 1 Αυγούστου 2013

Δ/ΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                     ΑΡ. ΠΡΩΤ. 20164

ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Καλαμβόκη 2Α 15127 Μελίσσια                                ΠΡΟΣ  Υπ. Εσωτερικών Δ/ση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. Σταδίου 27- Αθήνα

 

 

ΚΟΙΝ:

-Γεν. Γραμματέα Αποκ/νης Διοίκησης Αττικής

Κατεχάκη 56 – Τ.Κ.115 65 Αθήνα

- Γρ. Δημάρχου

- Υπ. Παιδείας

Ανδρέα Παπανδρέου 37-Μαρούσι

- Αβθμια Σχολική Επιτροπή Δ.Πεντέλης

- Ββθμια Σχολική Επιτροπή Δ.Πεντέλης

- Δ/ντες Σχολείων Δ. Πεντέλης

- Συλ. Γον. & Κηδεμ. Σχολείων Δ.Πεντέλης

-Δικτυακός τόπος Δήμου Πεντέλης

ΘΕΜΑ: Καθαρίστριες Σχολικών Μονάδων

ΣΧΕΤ: Το άρθρο 6 του ν. 4076/2012

1. Επί του θέματος σας γνωρίζουμε τα εξής:

α. Με το ανωτέρω σχετικό ορίζεται ότι: «Από την έναρξη του διδακτικού έτους 2013-2014 και εφόσον οι ανάγκες των δήμων για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων δεν καλύπτονται από το υπάρχον προσωπικό, μπορεί να καλυφθούν με συμβάσεις, που καταρτίζονται από τους οικείους δήμους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για το κόστος της απασχόλησης, με συμβάσεις, του προσωπικού του προηγούμενου εδαφίου, για το διδακτικό έτος 2013-2014 και εφεξής εγγράφεται ειδική πίστωση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία κατανέμεται, με απόφαση Υπουργού, κατ' αναλογία στους οικείους δήμους.»

β. Επίσης στην αιτιολογική έκθεση του παραπάνω νόμου αναφέρεται ότι:

«Με την εν λόγω ρύθμιση παρατείνεται για ένα έτος η αρµοδιότητα των οργάνων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού για την αντιµετώπιση των αναγκών καθαριότητας των σχολικών µονάδων και επιπροσθέτως παρέχεται η δυνατότητα στο Υπουργείο Εσωτερικών να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες κατά τρόπο ώστε οι οικείοι Δήµοι να είναι σε θέση από το διδακτικό έτος 2013-2014 και εφεξής να αναλάβουν την αρµοδιότητα σύναψης των εν λόγω συµβάσεων.»

γ. Παρόλα αυτά, μέχρι σήμερα καμία διευκρινιστική εγκύκλιο δεν έχετε εκδώσει για το θέμα των προσλήψεων των καθαριστριών των σχολείων.

Ακόμα και στην υπ' αριθ. 12524/10680/8-3-2013 Εγκύκλιο Υπ. Εσωτερικών για τον προγραμματισμό των προσλήψεων δεν είχε γίνει καμία πρόβλεψη για το συγκεκριμένο ζήτημα.

2. Μετά τα παραπάνω και με το δεδομένο ότι η έναρξη της σχολικής χρονιάς 2013-2014 είναι πολύ κοντά, παρακαλούμε ΑΜΕΣΑ για την έκδοση σχετικής εγκυκλίου για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου καθαριστριών σχολικών μονάδων έτους 2013-2014, προκειμένου να προωθηθούν οι ενέργειες μας οι οποίες απαιτούν ελάχιστο χρόνο 40 ημερών τουλάχιστον.

3.Οι ενέργειές σας επείγουν καθότι τα σχολεία μας θα μείνουν χωρίς καθαριότητα , γεγονός που εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια και υγεία των μαθητών.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΟΥΣΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ