Ενημέρωση Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού

summerHolidaysΣας ενημερώνουμε ότι, έχει καταρτιστεί Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού με σκοπό την επιδότηση διακοπών εργαζομένων, ανέργων και των οικογενειών αυτών, με τη χορήγηση επιταγής κοινωνικού τουρισμού...

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μελίσσια, 1 Αυγούστου 2013

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Δ/ΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ &

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα επιδότησης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και των οικογενειών αυτών, με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού.

ΣΧΕΤ: Η υπ'αριθμ. οικ.:25192/229/25-7-2013 Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας.

Σας ενημερώνουμε ότι, έχει καταρτιστεί Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού με σκοπό την επιδότηση διακοπών εργαζομένων, ανέργων και των οικογενειών αυτών, με τη χορήγηση επιταγής κοινωνικού τουρισμού.

Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι: α) ασφαλισμένοι/εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου(που έχουν 50 ημέρες στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος), β) ασφαλισμένοι/άνεργοι (που έχουν λάβει τακτική επιδότηση ανεργίας, τουλάχιστον 2 μηνών, κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος) και γ) άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑμΕΑ του ΟΑΕΔ.

Ωφελούμενοι του Προγράμματος είναι: α) τα προστατευόμενα τέκνα της οικογένειας των δικαιούχων, άνω των 5 ετών, β) οι σύζυγοι των δικαιούχων (όταν είναι προστατευόμενα μέλη και ασφαλίζονται από αυτούς) και γ) οι συνοδοί δικαιούχων ΑμΕΑ, που έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Πάροχοι του Προγράμματος είναι: Τα τουριστικά καταλύματα που θα πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψήφιων δικαιούχων/ωφελουμένων και παρόχων στο Πρόγραμμα, είναι η ακόλουθη: α)Οι υποψήφιοι δικαιούχοι/ωφελούμενοι θα υποβάλλουν προς τον ΟΑΕΔ τις αιτήσεις συμμετοχής τους με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσα στην προθεσμία που θα οριστεί απ΄τη Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ. β)Οι υποψήφιοι πάροχοι υποχρεωτικά θα λάβουν κλειδάριθμο, κατόπιν διαδικασίας που θα περιγράφεται στη Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ και θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα, μέσα στην προθεσμία που θα οριστεί.

Μετά τη δημοσίευση της ανωτέρω σχετικής Απόφασης, αναμένεται να εκδοθεί μέσα σε ένα μήνα, η Δημόσια Πρόσκληση απ΄τον ΟΑΕΔ στην οποία αναλυτικά θα ορίζονται: α)ο αριθμός των δικαιούχων/ωφελουμένων, β)η διάρκεια του Προγράμματος, γ)το ποσό και οι ημέρες επιδότησης, δ)οι προϋποθέσεις συμμετοχής, ε) η προθεσμία και η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών,

στ)τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων δικαιούχων/ωφελουμένων καθώς και η μοριοδότηση αυτών, ζ)η διαδικασία κατάρτισης του Μητρώου Δικαιούχων/ωφελουμένων και του Μητρώου Παρόχων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία πληροφορία.

Ο Αντιδήμαρχος

Πρόνοιας, Αλληλεγγύης, Παιδείας, Πολιτισμού,

Αθλητισμού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και

Διαύγειας

Παναγιώτης Μούστρης

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Σεπτέμβριος 2019
ΚΥ ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Επισκέψεις Ιστοχώρου

σήμερα επισκέφθηκανσήμερα επισκέφθηκαν140
από Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαναπό Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαν1139553

Χάρτης Ιστοχώρου

sitemap www.stergiou-kapsalis.gr Sitemap για πλοήγηση