Ανακοίνωση για τους Δικαιούχους Κοινωνικού Τουρισμού, Εκδρομών και Δωρεάν Παροχής Βιβλίων 2013

Σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή αιτήσεων μέσω ΚΕΠ στο ανωτέρω πρόγραμμα ξεκινάει την 14/5/2013 και λήγει την 14/6/2013.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μελίσσια: 15/05/2013

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ.Ε.Π.

Ταχ. Δ/νση: Καλαμβόκη 2Α

Ταχ. Κώδικας: 151 27 Μελίσσια

ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Σ. ΑΔΡΙΑΝΟΣ

Τηλ.: 210 8105980

FAX.: 210 8105981

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΚΔΡΟΜΩΝ

ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΤΟΥ ΟΓΑ / ΛΑΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή αιτήσεων μέσω ΚΕΠ στο ανωτέρω πρόγραμμα ξεκινάει την 14/5/2013 και λήγει την 14/6/2013.

 

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΑΕ

1. Κοινωνικός Τουρισμός (6ήμερες διακοπές)

2. Εκδρομικό Πρόγραμμα (3ήμερες εκδρομές)

3. Δωρεάν Παροχή Βιβλίων

Οι δικαιούχοι θα αναδειχθούν έπειτα από κλήρωση.

 

2. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

1. Όλοι οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ.

2. Οι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών που είναι ασφαλιστικά ενήμεροι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

3. Οι σύζυγοι των ως άνω προσώπων, εφόσον είναι δικαιούχοι του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας.

4. Τα μέλη των οικογενειών των ανωτέρω προσώπων (σύζυγοι- παιδιά) που είναι έμμεσα ασφαλισμένα στον ΟΓΑ.

5. Δικαιούχοι σύνταξης επιζώντων.

Όλα τα παραπάνω πρόσωπα πρέπει να κατέχουν Βιβλιάριο Υγείας ΟΓΑ θεωρημένο- σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

 

3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ο Δικαιούχος που προσέρχεται στο Κ.Ε.Π. προκειμένου να δηλώσει συμμετοχή στα προγράμματα της Αγροτικής Εστίας έτους 2013, θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσει:

α) Τα Βιβλιάρια Υγείας Ο.Γ.Α. (ατομικό και των προστατευομένων μελών, τα οποία θέλει να συμμετέχουν στις διαθέσιμες παροχές μαζί του), θεωρημένα- σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

β) Το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητάς του.

γ) Απόκομμα πληρωμής σύνταξης (εφόσον υπάρχει) ή απόκομμα καταβολής εισφορών (αφορά ασφαλισμένους)

δ) Τα άτομα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου του ΟΓΑ- χήρες με ανήλικο/α ορφανό/ά τέκνο/α το/α οποίο/α επιτροπεύονται από τη χήρα ή τρίτα πρόσωπα, θα πρέπει να προσκομίσουν και την επιστολή που τους έχει αποστείλει ο ΟΓΑ.

 

4. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΟΓΑ

Κατ΄ αρχήν θα ελέγχεται η ισχύς των βιβλιαρίων.

Στη σελίδα 3 των βιβλιαρίων, θα ελέγχονται το επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο και ο Α.Μ, ο οποίος στην περίπτωση των έμμεσα ασφαλισμένων μελών (σύζυγος- τέκνα), θα πρέπει να συμπίπτει με αυτόν του άμεσα ασφαλισμένου Δικαιούχου. (βλ. και Απόκομμα πληρωμής σύνταξης ή καταβολής εισφορών).

Στις περιπτώσεις των προστατευομένων μελών, θα ελέγχεται επίσης η συγγενική σχέση με τον άμεσα ασφαλισμένο δικαιούχο στη σχετική ένδειξη της σελ. 4 του βιβλιαρίου υγείας και υπό τον τίτλο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ».

- Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος δεν κατέχει Βιβλιάριο Υγείας ΟΓΑ, δεν μπορεί να μετέχει στα Προγράμματα Αγροτικής Εστίας έτους 2013, και ο υπάλληλος του ΚΕΠ δεν θα προχωρά στην υποβολή της αίτησης συμμετοχής.

- Σε περίπτωση που ο δικαιούχος προσκομίσει αθεώρητο βιβλιάριο, ο υπάλληλος του ΚΕΠ δεν θα προχωρά στην υποβολή της αίτησης συμμετοχής τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, αλλά θα παραπέμπει τον δικαιούχο στον αρμόδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ, προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα θεώρησης του βιβλιαρίου.

- Σε περίπτωση που τρίτο πρόσωπο προσέλθει για την υποβολή αίτησης συμμετοχής, θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίσει το Βιβλιάριο Υγείας ΟΓΑ του αιτούντος, το ενημερωτικό σημείωμα Σύνταξης ή απόκομμα πληρωμής σύνταξης ή καταβολής εισφορών καθώς και νόμιμη εξουσιοδότηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εξουσιοδότηση είναι υποχρεωτική όταν υποβάλλεται αίτηση από τρίτο πρόσωπο.

 

5. ΕΥΡΕΣΗ Α.Μ. ΟΓΑ

Ο υπάλληλος ΚΕΠ θα πρέπει να συμβουλεύεται το Απόκομμα πληρωμής Σύνταξης (εφόσον υπάρχει) ή το Απόκομμα Καταβολής Εισφορών ή το βιβλιάριο υγείας του ενδιαφερόμενου προκειμένου να εισάγει τον Α.Μ. ΟΓΑ στο πεδίο «Αναζήτηση».

Επισημαίνεται ότι ο ΑΜ ΟΓΑ ασφαλισμένου είναι 12ψήφιος, ενώ ο Α.Μ. ΟΓΑ συνταξιούχου είναι 10ψήφιος (χωρίς «Σ» στο τέλος).

Σχετικά με την αναζήτηση του δικαιούχου στο σύστημα επισημαίνονται τα ακόλουθα:

1. Υπάρχει το ενδεχόμενο ένας Δικαιούχος να έχει λάβει πρόσφατα σύνταξη από τον ΟΓΑ χωρίς να έχει ανανεώσει τα στοιχεία του στο βιβλιάριό του. Σε αυτή την περίπτωση, η αναζήτηση του δικαιούχου στο σύστημα πιθανόν να είναι ανεπιτυχής, καθώς όταν ένας ασφαλισμένος γίνει συνταξιούχος λαμβάνει νέο Αριθμό Μητρώου (Α.Μ. ΟΓΑ), ο οποίος αποτελείται από 10 αντί για 12 αριθμούς. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει ο συνταξιούχος να απευθυνθεί πρώτα στον οικείο ανταποκριτή του για ενημέρωση του βιβλιαρίου του με τον νέο Α.Μ. ΟΓΑ.

2. Είναι πιθανό ένας Ασφαλισμένος να έχει πληρώσει καθυστερημένα τις ασφαλιστικές εισφορές του στον ΟΓΑ και το σύστημα να τον εμφανίζει ως μη δικαιούχο. Στην περίπτωση αυτή, ο υπάλληλος του ΚΕΠ θα πρέπει να αποστείλει μέσω FΑΧ (210 3841602) το ειδοποιητήριο και την απόδειξη πληρωμής των ΕΛΤΑ ή της τράπεζας, προκειμένου η Αγροτική Εστία να προβεί σε έλεγχο των καταβολών του και να ενεργοποιήσει την μερίδα του Ασφαλισμένου, εφόσον ο έλεγχος αποβεί θετικός. Ο Ασφαλισμένος θα πρέπει να καλείται να προσέλθει στο ΚΕΠ μετά από τουλάχιστον 2 εργάσιμες ημέρες για να υποβάλλει την αίτηση συμμετοχής.

3. Τηλέφωνα επικοινωνίας Αγροτικής Εστίας 2131519233-304.

 

6. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Σας επισημαίνουμε ότι οι αιτήσεις συμμετοχής για τα προγράμματα τουρισμού και για τα Βιβλία υποβάλλονται μαζί.

Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται από το δικαιούχο, σε περίπτωση δε αδυναμίας αυτού, μπορεί να υποβληθεί από τρίτο πρόσωπο (βλέπε παραπάνω).

Κάθε Δικαιούχος έχει δικαίωμα υποβολής μίας μόνο Αίτησης. Το σύστημα θα εξασφαλίζει τη μοναδικότητα της Αίτησης Συμμετοχής ανά Δικαιούχο.

Προσοχή: Ο αριθμός Δελτίου Ταυτότητας που θα εισαγάγετε πρέπει να είναι του ΑΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ.

 

Για τα ζευγάρια:

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση του αγροτικού ζευγαριού που και οι δύο σύζυγοι είναι δικαιούχοι των προγραμμάτων του ΟΓΑ/ΛΑΕ, θα πρέπει να υποβληθούν δύο χωριστές αιτήσεις συμμετοχής. Προκειμένου δε, να εξασφαλισθεί η από κοινού συμμετοχή τους στα Προγράμματα, σε περίπτωση που κληρωθεί ο ένας εκ των δύο, θα πρέπει καθένας εκ των συζύγων να δηλώσει στην αίτησή του τα στοιχεία του άλλου συζύγου και να έχουν δηλώσει στις Αιτήσεις τους κοινές παροχές.

Σημειώνουμε ότι στην παραπάνω περίπτωση οι αιτήσεις συμμετοχής (του ζευγαριού) μπορούν να υποβληθούν από τον ένα εκ των συζύγων, με την προϋπόθεση προσκόμισης των βιβλιαρίων υγείας ΟΓΑ, των Αποκομμάτων πληρωμής Σύνταξης ή Καταβολής Εισφορών και των Δελτίων Αστυνομικής Ταυτότητας και των δύο συζύγων.

Το Προσωπικό των ΚΕΠ είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία στα Καταστήματα των ΚΕΠ και στα κάτωθι τηλέφωνα.

ΚΕΠ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ : 2108105820-1

ΚΕΠ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ : 2108105311-2

ΚΕΠ ΠΕΝΤΕΛΗΣ : 2108105202

Με απόφαση Δημάρχου Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Κ.Ε.Π. ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΑΔΡΙΑΝΟΣ

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Μάϊος 2020
ΚΥ ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Επισκέψεις Ιστοχώρου

σήμερα επισκέφθηκανσήμερα επισκέφθηκαν161
από Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαναπό Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαν1201280

Χάρτης Ιστοχώρου

sitemap www.stergiou-kapsalis.gr Sitemap για πλοήγηση