ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την Οικονομική Ενίσχυση των πληγέντων από τα Πλημμυρικά Φαινόμενα της 22-2-2013

Ευρετήριο Άρθρου
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την Οικονομική Ενίσχυση των πληγέντων από τα Πλημμυρικά Φαινόμενα της 22-2-2013
Σελίδα 2
Όλες οι Σελίδες

vroxi_3071

Σας ενημερώνουμε, σε εφαρμογή των ανωτέρω σχετικών, ότι ο Δήμος μας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για την παροχή κοινωνικής προστασίας σε άτομα και ομάδες που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές, δύναται να ενισχύσει οικονομικά τους πληγέντες από πιστώσεις που θα διατεθούν από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και συγκεκριμένα τις οικογένειες που επλήγησαν από τις πρόσφατες πλημμύρες της 22-2-2013.

Καλούνται οι συμπολίτες μας και των τριών Δημ. Κοινοτήτων, οι οποίοι έχουν υποστεί οποιεσδήποτε υλικές ζημιές ή τραυματισμούς, να επικοινωνήσουν με τη Δ/ση Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου, προκειμένου να ενημερωθούν για τις διαδικασίες που απαιτούνται...

 

Αναρτητέο στο Διαδίκτυο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΜΕΛΙΣΣΙΑ, 26/2/2013
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛ/ΓΥΗΣ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ, Αρ. Πρωτ. 4588
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Καλαμβόκη 2Α 15127 Μελίσσια
Πληροφορίες: Λιαγκάκης Γιώργος
Τηλ: 2132050000 εσωτ. 172
Φαξ: 210 6134093
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
ΠΡΟΣ: Πληγείσες Οικογένειες από
πλημμύρες της 22/2/2013
Κοιν/ση: - Υπουργ. Υγείας και Κοιν. Αλληλ.
- Αποκ. Διοικ. Αττικής – τμήμα Κοινωνική Μέριμνας
- Περιφέρεια Αττικής – Δ/νση Κοιν. Μέριμνας
- Γραφ. κ. Δημάρχου
- Δασαρχείο Πεντέλης
- Θεματικοί Αντιδήμαρχοι
- Αντιδήμαρχοι Δημοτικών Κοινοτήτων
- Πρόεδροι Συμβουλίων Δημ. Κοιν/των
- Δ/ντές Διευθύνσεων Δήμου Πεντέλης
- Τοπικό Τύπο

ΘΕΜΑ: Μέτρα Αντιμετώπισης πληγέντων από θεομηνίες (πλημμύρες της 22-2-2013)

Σχετικά: α. Άρθρο Φ4 παρ.3Β του ν.3852/2010
β. Ν.Δ. 57/73
γ. ΚΥΑ Π2 Οικ. 2673/2001
δ. Διευκρινιστική Εγκύκλιος αρ. πρωτ. Π2αΓ.Π.Οικ. 36937/29-11-01
ε. ν. 2768/99 (αρθρο 18 0αρ. 3) ΦΕΚ 273/Α΄8-12-1999
στ. Β.Δ. 972 (ΦΕΚ 4/Α/ 13-1-1967)
ζ. Δ 7α/13210/24-11-67 Υπουργική. Απόφαση
η. Δ Ια/οικ. 463/12-1-73 Υπουργική. Απόφαση

  1. Σας ενημερώνουμε, σε εφαρμογή των ανωτέρω σχετικών, ότι ο Δήμος μας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για την παροχή κοινωνικής προστασίας σε άτομα και ομάδες που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές δύναται να ενισχύσει οικονομικά τους πληγέντες από πιστώσεις που θα διατεθούν από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και συγκεκριμένα τις οικογένειες που επλήγησαν από τις πρόσφατες πλημμύρες της 22-2-2013.

  2. Η οικονομική ενίσχυση του Υπουργείου χορηγείται για την κάλυψη των πρώτων αναγκών , για απλές επισκευαστικές εργασίες κύριας κατοικίας και για αντικατάσταση οικοσυσκευών.

  3. Η διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος ενίσχυσης από το δήμο , είναι η παρακάτω:

α. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής καταγραφής –εκτίμησης των ζημιών (Απόφαση Δημάρχου)

Μέλη Επιτροπής: 1. Χριστίδης Αναστάσιος τηλ. 2132050020, 6945153438

2. Λειβαδάρος Εμμανουήλ τηλ. 2132050047

3. Λιαγκάκης Γιώργος τηλ. 2132050072

β. Αυτοψία της αρμόδιας επιτροπής στους χώρους που επλήγησαν και συμπλήρωση του δελτίου καταγραφής ζημιών
γ. Γνωστοποίηση της διαδικασίας με κάθε πρόσφορο μέσο και στις τρείς Δημοτικές Κοινότητες ( διαδίκτυο, πίνακες ανακοινώσεων κλπ. )
δ. Συγκέντρωση των αιτήσεων μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά
ε. Έκδοση Απόφασης Κοινωνικής Προστασίας για την αναγνώριση των δικαιούχων οικονομικών ενισχύσεων
στ. Πληρωμή των δικαιούχων κατόπιν απόδοσης των σχετικών πιστώσεων από το Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
4. Οι πληγέντες από τις πλημμύρες της 22-2-2013 προκειμένου να τύχουν της οικονομικής ενίσχυσης πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

• Αίτηση του ενδιαφερόμενου μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μήνα από την ημερομηνία του συμβάντος.

Η αίτηση υποβάλλεται στην Δ/ση Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δ. Πεντέλης (Καλαμβόκη 2Α – Μελίσσια -2ος όροφος )

• Ταυτότητα - Δελτίο Ομογενών - Άδεια Παραμονής για Αλλοδαπούς

• Δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν ότι η πληγείσα οικία ήταν η κύρια κατοικία των δικαιούχων ( μισθωτήριο, λογαριασμοί ΔΕΚΟ, Ε1, ένορκη βεβαίωση κλπ.)

• Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης

• Αντίγραφο Εντύπου Ε9

• Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κριθεί απαραίτητο από την αρμόδια υπηρεσία

5. Πληροφορίες στο Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας της Δ/σης Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δ. Πεντέλης .

Αρμόδιοι υπάλληλοι: Λιαγκάκης Γιώργος , τηλ. 2132050072,

Νταγαδάκη Αγγελική τηλ. 2132050071

 

Ο Δήμαρχος Πεντέλης

Δημήτριος Στεργίου - Καψάλης

 Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Μάϊος 2020
ΚΥ ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Επισκέψεις Ιστοχώρου

σήμερα επισκέφθηκανσήμερα επισκέφθηκαν159
από Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαναπό Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαν1201278

Χάρτης Ιστοχώρου

sitemap www.stergiou-kapsalis.gr Sitemap για πλοήγηση