Πρόγραμμα μηνιαίων συναντήσεων Δημάρχου με τους φορείς της πόλης μας

logoDimos

Σας γνωρίζουμε ότι μία φορά κάθε μήνα θα πραγματοποιείται συντονιστική σύσκεψη με το Δήμαρχο και τους φορείς της πόλης μας, για συζήτηση επί θεμάτων – προβλημάτων κατά περίπτωση όπως ακολούθως:

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ:

ΘΕΜΑ:Μηνιαίες Συντονιστικές Συσκέψεις

ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθ. 24735/3-10-2012 έγγραφο Δημάρχου Πεντέλης

 

1. Σας ενημερώνουμε για τις προγραμματισμένες συναντήσεις του Δημάρχου για το μήνα Νοέμβριο, όπως παρακάτω:

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2012

ΦΟΡΕΙΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΑ

ΤΟΠΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΠΕΜΠΤΗ 1/11/2012

18:00

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 5/11/2012

18:00

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΤΡΙΤΗ 6/11/2012

18:00

ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/11/2012

12:00

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

 

 

Ο Αντιδήμαρχος

Πρόνοιας, Αλληλεγγύης, Παιδείας, Πολιτισμού,

Αθλητισμού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και

Διαύγειας

 

 

 

Παναγιώτης Μούστρης

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Καλαμβόκη 2α – 151 27 Μελίσσια

Τηλ. 2132050002- Fax 2106132333

Μελίσσια, 3 Οκτωβρίου 2012

ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 24735

ΠΡΟΣ

Τους Αντιδημάρχους Δήμου

Πεντέλης

Τους Προέδρους Τοπικών

Κοινοτήτων Δήμου Πεντέλης

Τους Προέδρους των Ν.Π.Δ.Δ.

Δήμου Πεντέλης

Τα μέλη των Δ.Σ. των Ν.Π.Δ.Δ.

Τους Διευθυντές των Σχολείων

του Δήμου Πεντέλης

Τις Διευθύντριες των

Βρεφονηπιακών Σταθμών

του Δήμου Πεντέλης

Τους Προέδρους των

Πολιτιστικών Συλλόγων

του Δήμου Πεντέλης

Τους Προέδρους των Αθλητικών

Συλλόγων του Δήμου Πεντέλης

Τους Προέδρους των Συλλόγων

Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Πεντέλης

ΚΟΙΝ. : Διευθυντές Διευθύνσεων Δήμου Πεντέλης

ΘΕΜΑ: Μηνιαίες Συντονιστικές Συσκέψεις Δημάρχου

1.Σας γνωρίζουμε ότι μία φορά κάθε μήνα θα πραγματοποιείται συντονιστική σύσκεψη με το Δήμαρχο για συζήτηση επί θεμάτων – προβλημάτων κατά περίπτωση όπως παρακάτω:

α. Κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνα ώρα 18.00 στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων (Δημαρχείο), θα πραγματοποιείται συνάντηση των εκπαιδευτικών φορέων και στην οποία καλούνται να συμμετάσχουν:

(1).Ο Θεματικός Αντιδήμαρχος Πρόνοιας –Αθλητισμού και Ν.Π.Δ.Δ.

(2).Οι Τοπικοί Αντιδήμαρχοι

(3).Οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων

(4).Οι Πρόεδροι των Σχολικών Επιτροπών

(5).Τα μέλη των Δ.Σ. των Νομικών Προσώπων Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης.

(6).Η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Νομικών Προσώπων Δήμου Πεντέλης.

(7).Οι Διευθυντές των Σχολείων Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πεντέλης.

(8).Οι Πρόεδροι των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Πεντέλης.

β. Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα ώρα 18.00 στο Κολυμβητήριο της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων (Υψηλάντου 7 και Αλ. Παναγούλη, Μελίσσια) θα πραγματοποιείται συνάντηση των αθλητικών φορέων και στην οποία καλούνται να συμμετάσχουν:

(1).Ο Θεματικός Αντιδήμαρχος Πρόνοιας –Αθλητισμού και Ν.Π.Δ.Δ.

(2).Οι Τοπικοί Αντιδήμαρχοι

(3).Οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων

(4).Ο Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου Αθλητισμού - Πολιτισμού

(5).Τα μέλη των Δ.Σ. των Νομικών Προσώπων Αθλητισμού- Πολιτισμού που ασχολούνται με τον Αθλητισμό.

(6).Η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Νομικών Προσώπων Δήμου Πεντέλης.

(7).Οι Διευθυντές των Αθλητικών Κέντρων του Δήμου Πεντέλης.

(8).Οι Πρόεδροι των Αθλητικών Συλλόγων του Δήμου Πεντέλης.

γ. Κάθε πρώτη Τετάρτη του μήνα ώρα 12.00 στη Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων θα πραγματοποιείται συνάντηση για τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και στην οποία καλούνται να συμμετάσχουν:

(1).Ο Θεματικός Αντιδήμαρχος Πρόνοιας –Αθλητισμού και Ν.Π.Δ.Δ.

(2).Οι Τοπικοί Αντιδήμαρχοι

(3).Οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων

(4).Ο Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου Πρόνοιας και Αλληλεγγύης

(5).Τα μέλη των Δ.Σ. των Νομικών Προσώπων Πρόνοιας και Αλληλεγγύης.

(6).Η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Νομικών Προσώπων Δήμου Πεντέλης.

(7).Οι Διευθύντριες των Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Πεντέλης.

δ. Κάθε πρώτη Πέμπτη του μήνα ώρα 18.00 στο Πολιτιστικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων (17ης Νοέμβρη και Αγίου Γεωργίου, Μελίσσια) θα πραγματοποιείται συνάντηση των πολιτιστικών φορέων της πόλης μας και στην οποία καλούνται να συμμετάσχουν:

(1).Ο Θεματικός Αντιδήμαρχος Πρόνοιας –Αθλητισμού και Ν.Π.Δ.Δ.

(2).Οι Τοπικοί Αντιδήμαρχοι

(3).Οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων

(4).Ο Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου Αθλητισμού - Πολιτισμού

(5).Τα μέλη των Δ.Σ. των Νομικών Προσώπων Αθλητισμού- Πολιτισμού που ασχολούνται με τον Πολιτισμό.

(6).Η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Νομικών Προσώπων Δήμου Πεντέλης.

(7).Οι Διευθυντές των Πολιτιστικών Κέντρων του Δήμου Πεντέλης.

(8).Οι Πρόεδροι των Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου Πεντέλης.

3.Παρακαλείστε για την πιστή τήρηση του προγράμματος με ευθύνη των εμπλεκομένων Προέδρου Ν.Π.Δ.Δ. κατά περίπτωση και του Θεματικού Αντιδημάρχου Πρόνοιας – Αθλητισμού και Ν.Π.Δ.Δ..

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Στεργίου- Καψάλης

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Μάϊος 2020
ΚΥ ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Επισκέψεις Ιστοχώρου

σήμερα επισκέφθηκανσήμερα επισκέφθηκαν150
από Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαναπό Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαν1201269

Χάρτης Ιστοχώρου

sitemap www.stergiou-kapsalis.gr Sitemap για πλοήγηση