Πρόσκληση σε συνεδρίαση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) Δήμου Πεντέλης ενόψει της επερχόμενης αντιπυρικής περιόδου.

DHMOS-PENTELHSKαλείστε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο) που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Καλαμβόκη 2Α – Μελίσσια) την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019 και ώρα 12.00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων ενόψει της επερχόμενης αντιπυρικής περιόδου σε θέματα σχεδιασμού και δράσεων Πολιτικής Προστασίας.....

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Μελίσσια, 8 Μαρτίου 2019

Ταχ. Δ/νση: Καλαμβόκη 2Α                                      Αρ. Πρωτ.: 6337

Ταχ. Κώδικας: 151 27 Μελίσσια                                Αρ. Σχεδίου : 1826

Τηλ.: 213 2050 000

Fax.: 2132050039                                                      ΠΡΟΣ

Πληροφορίες: Ι. Ξανθάκος                                       Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Τηλ: 2132050030-1

                                                                                     ΚΟΙΝ.

                                                                                     Όπως Πίνακας Αποδεκτών

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) Δήμου Πεντέλης.

ΣΧΕΤ.: α. Το με αριθμ. 2132/17.3.2017 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας που ισχύει μέχρι έκδοσης νεωτέρου.

β. Ν.3013/2002 (Φ.Ε.Κ. 102τ.Α’)

Σε συνέχεια του (α) σχετικού και σύμφωνα με τις διατάξεις του (β) όμοιου καλείστε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο) που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Καλαμβόκη 2Α – Μελίσσια) την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019 και ώρα 12.00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων ενόψει της επερχόμενης αντιπυρικής περιόδου σε θέματα σχεδιασμού και δράσεων Πολιτικής Προστασίας.

 

                          Ο Προϊστάμενος Δ/νσης                                          Ο Πρόεδρος του Σ.Τ.Ο

                            Πολιτικής Προστασίας                                                   ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                            ΞΑΝΘΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

                                           Α/Α


                             ΤΣΙΣΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ                              ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ – ΚΑΨΑΛΗΣ

 


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: