Πρόσκληση σε συνεδρίαση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) Δήμου Πεντέλης.

DHMOS-PENTELHSΣε συνέχεια του (α) σχετικού και σύμφωνα με τις διατάξεις του (β) όμοιου καλείστε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο) που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Καλαμβόκη 2Α – Μελίσσια) τη Παρασκευή 3 Αυγούστου 2018 και ώρα 09.30 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα οργάνωσης, πυροφυλακείων και περιπόλων....

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                              Μελίσσια, 31 Ιουλίου 2018

Ταχ. Δ/νση: Καλαμβόκη 2Α                                    Αρ. Πρωτ.: 12822

Ταχ. Κώδικας: 151 27 Μελίσσια                             Αρ. Σχεδίου : 2893

Τηλ.: 213 2050 000

Fax.: 2132050039                                                      ΠΡΟΣ

Πληροφορίες: Ι. Ξανθάκος                                       Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Τηλ: 2132050031

ΚΟΙΝ.

Όπως Πίνακας Αποδεκτών

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) Δήμου Πεντέλης.

ΣΧΕΤ.: α. Το με αριθμ. 2132/17.3.2017 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας που ισχύει μέχρι έκδοσης νεωτέρου.

β. Ν.3013/2002 (Φ.Ε.Κ. 102τ.Α’)

Σε συνέχεια του (α) σχετικού και σύμφωνα με τις διατάξεις του (β) όμοιου καλείστε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο) που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Καλαμβόκη 2Α – Μελίσσια) τη Παρασκευή 3 Αυγούστου 2018 και ώρα 09.30 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα οργάνωσης, πυροφυλακείων και περιπόλων.

 

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης                                                  Ο Πρόεδρος του Σ.Τ.Ο

Πολιτικής Προστασίας                                                          ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΞΑΝΘΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                         ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ – ΚΑΨΑΛΗΣ

 


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: