Ανακοίνωση Εγγραφών Σχολικού Έτους 2018-2019 στις παιδαγωγικές δομές του Ο.Κ.Π.Α. Δήμου Πεντέλης

paidikoiStatmoiEggrafesΟ Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης (Ο.Κ.Π.Α.) του Δήμου Πεντέλης Προσκαλεί τις Γυναίκες - Μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιώ, τους Άνδρες - Πατέρες στους οποίους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των βρεφών, νηπίων και παιδιών ή βρίσκονται σε χηρείαπου επιθυμούν να εγγράψουν ή να επανεγγράψουν τα τέκνα τους στις παιδαγωγικές δομές του Ο.Κ.Π.Α. του Δήμου Πεντέλης (Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.Α.Π.) - “Μελίσσι” ) να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση από τη Δευτέρα 21 Μαΐου 2018 μέχρι και την Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018....


Ελληνική Δημοκρατία

Νομός Αττικής

ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας                                                            Μελίσσια,10/05/2018

και Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης                                                                         Αρ. Πρωτ: 875

Σκιάθου 5 & Μπακογιάννη

Τηλέφωνο: 210-8100884

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ο Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης (Ο.Κ.Π.Α.) του Δήμου Πεντέλης

Προσκαλεί

 1. Τις Γυναίκες - Μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών
 2. Τους Άνδρες - Πατέρες στους οποίους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των βρεφών, νηπίων και παιδιών ή βρίσκονται σε χηρεία

που επιθυμούν να εγγράψουν ή να επανεγγράψουν τα τέκνα τους στις παιδαγωγικές δομές του Ο.Κ.Π.Α. του Δήμου Πεντέλης (Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.Α.Π.) - “Μελίσσι” ) να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση από τη Δευτέρα 21 Μαΐου 2018 μέχρι και την Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018 από 8:00 μέχρι και 15:00 στη Γραμματεία του Ο.Κ.Π.Α. Δήμου Πεντέλης (Σκιάθου 5 & Μπακογιάννη, 15127 Μελίσσια τηλ 210 8100884-5).

Σημειώνεται ότι εφεξής όπου στην παρούσα γίνεται αναφορά σε “μητέρες” και “ωφελούμενες” νοούνται αντιστοίχως και οι άνδρες – πατέρες στους οποίους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των βρεφών, νηπίων και παιδιών ή βρίσκονται σε χηρεία.

Για την καλύτερη ενημέρωση σας σε σχέση με τα θέματα που αφορούν τις εγγραφές και επανεγγραφές των βρεφών και νηπίων στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Πεντέλης, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1. ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ

Η διάθεση του συνόλου των εντύπων της αίτησης εγγραφής - επανεγγραφής θα γίνεται από τις ιστοσελίδες www.penteli.gov.gr, www.okpa.gr και από τη Γραμματεία του Ο.Κ.Π.Α. Δήμου Πεντέλης.

  2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
  1. Η αίτηση εγγραφής - επανεγγραφής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α, Β, Γ) πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από ΟΛΑ τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία αναλυτικά αναφέρονται στο έντυπο της αίτησης. Ελλιπείς αιτήσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές.
  2. Ο Ο.Κ.Π.Α. του Δήμου Πεντέλης δύναται να ζητήσει επικαιροποίηση των δικαιολογητικών που θα κατατεθούν μαζί με την αίτηση εγγραφής - επανεγγραφής.
  3. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ο.Κ.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

  Οι παιδαγωγικές δομές του Ο.Κ.Π.Α. του Δήμου Πεντέλης που θα λειτουργήσουν κατά το σχολικό έτος 2018 - 2019 είναι:

  Κατηγορία

  Δομή

  Διεύθυνση

  Τηλέφωνο

  Βρέφη

  από 24 μηνών

  και άνω

   

  ΚΑΙ

  Προνήπια

  από 30 μηνών

  μέχρι την ηλικία εγγραφής τους

  στο νηπιαγωγείο

  που αυτοεξυπηρετούν

  την ατομική τους υγιεινή

  1ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Πεντέλης

  Τέρμα Ιπποκράτους, Πεντέλη

  2108105670

  Α΄ Παιδικός Σταθμός Μελισσίων

  Σερίφου 14–16, Μελίσσια

  2108040603

  Β΄ Παιδικός Σταθμός Μελισσίων

  Σκιάθου 3, Μελίσσια

  2108048222

  Γ΄ Παιδικός Σταθμός Μελισσίων - (“Μελισσάκι”)

  Αλεξανδρουπόλεως 24 & Σουκάκου , Μελίσσια

  2108101144

  Παιδικός Σταθμός   Νέας Πεντέλης

  Φοίβου & Αθήνας, Νέα Πεντέλη

  2108040496

  1ος Βρεφονηπιακός Σταθμός

  Πεντέλης

  Τέρμα Ιπποκράτους Πεντέλη

  2108105670

  Παιδιά

  έως 12 ετών

  Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης “Μελίσσι”

  Σκιάθου 5, Μελίσσια

  2108100884

   

  4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ

  Οι παιδαγωγικές δομές του Ο.Κ.Π.Α. Δήμου Πεντέλης θα λειτουργήσουν από την Δεύτερα 3η Σεπτεμβρίου 2018 έως και την Τετάρτη 31 Ιουλίου 2019 (από 7:00 μέχρι και 16:00 οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί και από 12:00 - 18:00 το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης - Μελίσσι) εξαιρουμένων των ημερών:

  1.   του Αγίου Σεραφείμ 4/12/2018 μόνο για τον Παιδικό Σταθμό της Π. Πεντέλης
  2.   των Χριστουγέννων, από Τρίτη 25/12/2016 μέχρι και Τρίτη 8/1/2019
  3.   της Καθαράς Δευτέρας 11/3/2019
  4.   του Πάσχα, από Μ. Πέμπτη 25/4/2019 μέχρι και Κυριακή 05/05/2019
  5.   της Εργατικής Πρωτομαγιάς, Τετάρτη 01/05/2019
  6.   του Αγίου Πνεύματος, Δευτέρα 17/06/2019
  7.   της Αγίας Παρασκευής 26/07/2019 μόνο για τον Παιδικό Σταθμό της Ν. Πεντέλης
  5. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΡΟΦΕΙΩΝ

  Ο νέος κανονισμός τροφείων των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Πεντέλης (Απόφαση 33/2018 Δ.Σ. του Ο.Κ.Π.Α. του Δήμου Πεντέλης) έχει ισχύ μόνο για το σχολικό έτος 2018 - 2019.

  6. ΕΓΓΡΑΦΕΣ /ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ

  Ο εγγραφές /επανεγγραφές στις παιδαγωγικές δομές για το σχολικό έτος 2018 – 2019, θα πραγματοποιηθούν κατόπιν μοριοδότησης των αιτήσεων που θα υποβληθούν, σύμφωνα προς τη με αριθμό 32/2018 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Κ.Π.Α. του Δήμου Πεντέλης.

  7. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ

  Η κατανομή των βρεφών και των νηπίων στα νηπιακά και βρεφικά τμήματα των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Πεντέλης θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη:

  1. την κατανομή των παιδιών των ωφελουμένων της δράσης “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” για την περίοδο 2018 - 2019 της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. (ΕΣΠΑ),
  2. τις αιτήσεις επανεγγραφής των παιδιών στον σταθμό στον οποίο φοιτούσαν κατά το σχολικό έτος 2017-2018,
  3. τις αιτήσεις εγγραφής των παιδιών που ο/η αδερφή τους φοιτούσε το 2017-2018 και θα φοιτά το 2018-2019 ,
  4. τη δυναμικότητα του κάθε Παιδικού Σταθμού,
  5. την απόσταση του τόπου κατοικίας του παιδιού από τον Παιδικό Σταθμό,
  6. τη σειρά προτίμησης των Παιδικών Σταθμών στην αίτηση εγγραφής.

  8. ΥΠΑΓΩΓΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ” (2018-2019) ΤΗΣ ΕΕΤΑΑ Α.Ε. (ΕΣΠΑ)
   Η χρονική περίοδος αιτήσεων, οι προϋποθέσεις ένταξης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής στη δράση “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” για την περίοδο 2018 - 2019 της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. (Ε.Σ.Π.Α.) για το σχ. έτος 2018 - 2019 θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση στους δικτυακούς τόπους www.eetaa.gr, www.penteli.gov.gr και www.okpa.gr. Οι μητέρες που θα υπαχθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα θα δικαιούνται ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ-ΤΡΟΦΕΙΩΝ του παιδιού τους καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής περιόδου, που θα χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες των πιο πάνω παιδαγωγικών δομών. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τον κανονισμό τροφείων για το σχολικό έτος 2018-2019 (Απόφαση 33/2018 Δ.Σ. του ΟΚΠΑ) οι μητέρες που θα δικαιούνται επιδότηση από την ΕΕΤΑΑ και δεν υποβάλλουν αίτηση ή απορριφθούν από δική τους υπαιτιότητα, θα επιβαρύνονται με το ποσό των 225€ ανά μήνα, ανεξάρτητα από το εισόδημα τους και τους άλλους παράγοντες.
  1. Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την περσινή πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ Α.Ε.:
  1.   ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της υπαγωγής στο πρόγραμμα επιδότησης οι μητέρες που είναι τακτικοί και αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού).
  2.   ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ στο πρόγραμμα επιδότησης μητέρες που είναι μισθωτές, αυτοαπασχολούμενες, άνεργες, συμμετέχουσες σε προγράμματα Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης
        c. Αμέσως μετά την ανακοίνωση της σχετικής πρόσκλησης από την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση από τις ιστοσελίδες www.eetaa.gr, www.penteli.gov.gr, www.okpa.gr, από όλες τις παιδαγωγικές δομές και τη γραμματεία του Ο.Κ.Π.Α. Δήμου Πεντέλης

  ΓΙΑ ΤΟΝ Ο.Κ.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

   

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΛΙΟΣ


  ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ LINK:

  http://docs.wixstatic.com/ugd/0c7f56_61118bf34a534557bba96d05edd9c1fd.pdf


   


   


  Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

  Αύγουστος 2020
  ΚΥ ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ
  26 27 28 29 30 31 1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30 31 1 2 3 4 5

  Επισκέψεις Ιστοχώρου

  σήμερα επισκέφθηκανσήμερα επισκέφθηκαν33
  από Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαναπό Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαν1221475

  Χάρτης Ιστοχώρου

  sitemap www.stergiou-kapsalis.gr Sitemap για πλοήγηση