Έναρξη δηλώσεων έτους 2017 στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10Β Διαύγεια.

diavgeiaΜε τις διατάξεις του άρθρου 10Β του Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 16 του Ν. 4305/2014,θεσπίζεται η υποχρέωση δημοσίευσης απολογιστικών στοιχείων δαπανών μη κερδοσκοπικών φορέων που επιχορηγούνται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης......

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΔΙΕΥΘ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                                   ΜΕΛΙΣΣΙΑ 27 Ιαν. 2018

Πληροφορίες: Καπετσώνη Β.

Τηλ.2132050057

Τηλ.2132050057

ΠΡΟΣ :    

Όλους τους αθλητικούς και

πολιτιστικούς επιχορηγού-

μενους συλλόγους του

Δήμου Πεντέλης

Κοιν: Ιστοσελίδες Δήμου-

Δημάρχου 

ΘΕΜΑ: Έναρξη δηλώσεων έτους 2017 στο Μητρώο Επιχορηγούμενων

Φορέων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10Β Διαύγεια.

Με τις διατάξεις του άρθρου 10Β του Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 16 του Ν. 4305/2014,θεσπίζεται η υποχρέωση δημοσίευσης απολογιστικών στοιχείων δαπανών μη κερδοσκοπικών φορέων που επιχορηγούνται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Μετά την παράταση της υποχρέωσης καταχώρησης απολογιστικών στοιχείων δαπανών ετών 2015 και 2016, με καταληκτική ημερομηνία την 31.7.2017, έχουν δηλωθεί συνολικά δαπάνες ύψους 438 εκατομμυρίων ευρώ από 1500 υπόχρεους φορείς.

Όπως ορίστηκε και με την αρίθμ. ΔΗΔ/Φ.40/21884/17.8.2016 σχετική εγκύκλιο της υπηρεσίας μας και βάσει της Υπουργικής Απόφασης που καθορίζει τη διαδικασία (ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.1.2015-ΦΕΚ 116/Β/2015), οι δαπάνες που συντελέστηκαν από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου του αμέσως προηγούμενου έτους, ήτοι εντός του 2017, που αφορούν επιχορηγήσεις από φορείς της γενικής κυβέρνησης τόσο του αμέσως προηγούμενου έτους όσο και προηγουμένων ετών μετά την 1η.1.2015, πρέπει να δηλωθούν στο σύστημα το πρώτο δίμηνο του επόμενου έτους, δηλαδή μέχρι την 28η.2.2018.

Για την αποφυγή τυχόν καθυστερήσεων λόγω αυξημένου όγκου δηλώσεων κατά τις τελευταίες μέρες της προθεσμίας, οι σχετικές καταχωρήσεις πρέπει να γίνουν από τους υπόχρεους φορείς το συντομότερο δυνατό. Είναι εξαιρετικά κρίσιμο να αποφευχθεί η υποβολή αυξημένου αριθμού εκκρεμών δηλώσεων κατά την εκπνοή της προθεσμίας καθώς, σε αυτή την περίπτωση, η επεξεργασία τους από το σύστημα δεν θα μπορέσει να ολοκληρωθεί άμεσα με αποτέλεσμα οι φορείς να καταστούν εκπρόθεσμοι με συνέπεια τον αποκλεισμό τους από κάθε επιχορήγηση στο μέλλον.

Ως εκ τούτου και προς διευκόλυνση των υπόχρεων φορέων, για την αποφυγή δυσκολιών στην καταχώρηση προς το τέλος της καταληκτικής προθεσμίας, σας ενημερώνουμε ότι η ειδική εφαρμογή βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο http://mef.diavgeia.gov.gr και είναι διαθέσιμη.

Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 4 της προαναφερόμενης Υπουργικής Απόφασης οι πράξεις επιχορήγησης, οι οποίες πρέπει οπωσδήποτε να κοινοποιούνται στους επιχορηγούμενους φορείς φέρουσες και τον σχετικό ΑΔΑ, φέρουν σε εμφανές σημείο την εξής σημείωση: «Σε περίπτωση που το ποσό των συνολικών επιχορηγήσεων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υπερβεί τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ συνολικά ετησίως, οι επιχορηγούμενοι φορείς οφείλουν να αναρτούν στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια τα στοιχεία των δαπανών οι οποίες αφορούν στα ποσά των επιχορηγήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 10 Β Ν. 3861/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρ. 16 Ν. 4305/2014».

Οδηγίες για την χρήση της εφαρμογής έχουν αναρτηθεί στην σελίδα http://mef.diavgeia.gov.gr/pages/manual. Το πρότυπο αρχείο excel, csv ή xml για την ανάρτηση των δαπανών είναι διαθέσιμο στην σελίδα http://mef.diavgeia.gov.gr/org/spendings/2017 και προσβάσιμο μετά από την εγγραφή του υπόχρεου φορέα στο σύστημα. Η παρούσα εγκύκλιος καθώς και το σύνολο του σχετικού υλικού τεκμηρίωσης αναρτώνται σε ειδική σελίδα της εφαρμογής (http://mef.diavgeia.gov.gr/pages/regulatory_framework).

 

O ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

 

 

 

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Σεπτέμβριος 2019
ΚΥ ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Επισκέψεις Ιστοχώρου

σήμερα επισκέφθηκανσήμερα επισκέφθηκαν68
από Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαναπό Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαν1139336

Χάρτης Ιστοχώρου

sitemap www.stergiou-kapsalis.gr Sitemap για πλοήγηση