Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης επιδόματος παιδιού.

Epidoma_PaidiouΟ Δήμος Πεντέλης στα πλαίσια της υλοποίησης της βασικής του θέσης: ΑΝΘΡΩΠΟΣ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΡΩΤΗΣΗ, σας ενημερώνει ότι με το   ΦΕΚ57/τ.β΄/18-1-2018, που αφορά την υπ΄αριθμ.Γ.Π.οικ.Δ22/11/2705/58 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Αν.Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, καθορίστηκαν οι διαδικασίες χορήγησης επιδόματος παιδιού......

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων

Δ/νση: Καλαμβόκη 2Α

Τ.Κ. 15127 Μελίσσια                                                                               Μελίσσια, 24 Ιανουαρίου  2018

Τηλ: 2132050015-17-18

Φαξ : 2132050039

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – 8

ΘΕΜΑ: Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης επιδόματος παιδιού

1. Ο Δήμος Πεντέλης στα πλαίσια της υλοποίησης της βασικής του θέσης: ΑΝΘΡΩΠΟΣ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΡΩΤΗΣΗ, σας ενημερώνει ότι με το   ΦΕΚ57/τ.β΄/18-1-2018, που αφορά την υπ΄αριθμ.Γ.Π.οικ.Δ22/11/2705/58 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Αν.Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, καθορίστηκαν οι διαδικασίες χορήγησης επιδόματος παιδιού.

2. Πιο αναλυτικά στο ανωτέρω ΦΕΚ καθορίζονται:

Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση επιδόματος παιδιού που είναι:

α. Η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε1 από τον υπόχρεο για υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος

β. Η συμπλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης Α21, η οποία επέχει θέση αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης, για τη χορήγηση του επιδόματος, μέσω της ιστοσελίδας του ΟΓΑ

γ. Οι αιτούντες/υπόχρεοι να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα την τελευταία πενταετία στην Ελλάδα.

Ως αρχική ημερομηνία υποβολής της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης Α21 εκάστου έτους ορίζεται η 2α Ιανουαρίου και ως καταληκτική η 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

Δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού είναι όσοι υποβάλλουν αίτηση - υπεύθυνη δήλωση Α21, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ και τα εισοδηματικά κριτήρια του άρθρου 214 του ν. 4512/2018 (Α’ 5) [πρώτη κατηγορία: έως έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ, δεύτερη κατηγορία: από έξι χιλιάδες και ένα (6.001) ευρώ έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ και  τρίτη κατηγορία: από δέκα χιλιάδες και ένα (10.001) ευρώ έως δεκαπέντε χιλιάδες 15.000) ευρώ].

Το επίδομα παιδιού καταβάλλεται στους δικαιούχους κάθε έτους ανά δίμηνο, από τον ΟΓΑ, με πίστωση σε ενεργό τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου από την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε διμήνου και εντός είκοσι πέντε (25) ημερών.

3. Επί πλέον, το ποσό του επιδόματος υπολογίζεται βάσει των στοιχείων της τελευταίας εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και υπολογίζεται ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και την κατηγορία ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος, προσδιορίζεται ως εξής:

α. Για την πρώτη κατηγορία:

  • Εβδομήντα (70) ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο,
  • Επιπλέον εβδομήντα (70) ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο,
  • Επιπλέον εκατόν σαράντα (140) ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου.

β. Για τη δεύτερη κατηγορία:

  • Σαράντα δύο (42) ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο,
  • Επιπλέον σαράντα δύο (42) ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο,
  • Επιπλέον ογδόντα τέσσερα (84) ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου.

γ. Για την τρίτη κατηγορία:

  • Είκοσι οκτώ (28) ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο,
  • Επιπλέον είκοσι οκτώ (28) ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο,
  • Επιπλέον πενήντα έξι (56) ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου.

Ειδικά για το έτος 2018, στους δικαιούχους που έλαβαν το έτος 2017 το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων ή το ειδικό επίδομα για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, δύναται να χορηγείται προκαταβολή, του πρώτου διμήνου έτους 2018, ακόμη και αν δεν υποβάλουν αίτηση υπεύθυνη δήλωση Α21.


Αρμόδια Διεύθυνση: Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού

Αρμόδια Υπάλληλος: κα Δεμερτζή Εύη, Τηλ: 213-2050006 εσωτ.106, Email: demertzi@melissia.gr

Από το Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Σεπτέμβριος 2019
ΚΥ ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Επισκέψεις Ιστοχώρου

σήμερα επισκέφθηκανσήμερα επισκέφθηκαν68
από Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαναπό Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαν1139336

Χάρτης Ιστοχώρου

sitemap www.stergiou-kapsalis.gr Sitemap για πλοήγηση