ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ/Έγγραφο Δημάρχου Πεντέλης για τις Χριστουγεννιάτικες Παιδικές Εκδηλώσεις Πλατείας Αγίου Γεωργίου της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης.

CHRISTMAS1. Σας γνωρίζουμε σε συνέχεια και της σύσκεψης που έγινε σήμερα Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017 στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων  τα παρακάτω που αφορούν στο θέμα.......

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                       ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Καλαμβόκη 2α – 151 27 Μελίσσια

Τηλ. 2132050002- Fax 2132050039

Μελίσσια, 29 Νοεμβρίου 2017

ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 25638

 

ΠΡΟΣ

Τον Πρόεδρο του ΣΠΑΠ

Τον  Αντιδήμαρχο Πολιτισμού,

Αθλητισμού, Παιδείας, Κοιν. Πρόνοιας

και Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης

Τους Τοπικούς Αντιδημάρχους Πεντέλης

Τον Πρόεδρο του ΟΠΑΘ Πεντέλης

Μέλη Συντονιστικής Επιτροπής

των Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων

Τον Πρόεδρο του ΟΚΠΑ Πεντέλης

Τον Πρόεδρο της Α΄βάθμιας

Σχολικής Επιτροπής

Δήμου Πεντέλης

Τον Πρόεδρο της Β΄βάθμιας

Σχολικής Επιτροπής

Δήμου Πεντέλης

Την Εντεταλμένη Σύμβουλο

του Ελεύθερου Πανεπιστημίου

Δήμου Πεντέλης

Τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων

Δήμου Πεντέλης

Τους Διευθυντές των Σχολείων Α΄βάθμιας

και Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης Πεντέλης

Την Διευθύντρια της Δ/νσης Κοιν.

Αλληλεγγύης του Δήμου Πεντέλης

Τον Διευθυντή της Δ/νσης Υποδομών του

Δήμου Πεντέλης

Τον Πρόεδρο του

Εθελοντικού Κλιμακίου

Πολ. Προστασίας Πεντέλης

Την Πρόεδρο της Ένωσης Γονέων

Δήμου Πεντέλης

Τους Προέδρους των Συλλόγων

Γονέων και Κηδεμόνων

Δήμου Πεντέλης

Την  Υπεύθυνη Αιμοδοσίας

του Δήμου Πεντέλης

Τους Πολιτιστικούς Συλλόγους

 

ΘΕΜΑ: Χριστουγεννιάτικες Παιδικές Εκδηλώσεις Πλατείας Αγίου Γεωργίου της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης

 

1.Σας γνωρίζουμε σε συνέχεια και της σύσκεψης που έγινε σήμερα Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017 στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων  τα παρακάτω που αφορούν στο θέμα:

α. Χρόνος και τόπος της εκδήλωσης:

(1). Έναρξη την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 18.00 και λήξη την Κυριακή 24 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 18.00.

(2). Κεντρική μέρα και ώρα εκδηλώσεων την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 18.00 στο άναμμα του δέντρου .

(3). Η προετοιμασία του χώρου και σταδιακά η διάθεση στους φορείς θα γίνει από την Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017.

(4). Κεντρική Πλατεία Αγίου Γεωργίου της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων.

β. Προετοιμασία – Ασφάλεια

Υπεύθυνος ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Υποδομών Πόλης του Δήμου κος Αναστάσιος Χρηστίδης με βοηθό του τον κο Τσιμπρικίδη Κωνσταντίνο.

(1).Πλήρης περίφραξη του χώρου της εκδήλωσης για αποφυγή κάθε ατυχήματος.

(2).Ηλεκτρολογική εγκατάσταση- φωτισμός και λοιπές ηλεκτρολογικές παροχές σε πλήρη συνεργασία με τον ΟΠΑΘ με τον ιδιώτη εργολάβο κο Καινουργιάκη Μιχαήλ (6944380458).

(3).Η εγκατάσταση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 10.00.

γ. Κατανομή περιπτέρων όπως παρακάτω:

(1).Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπλασης του Πεντελικού (Σ.Π.Α.Π.)

(2).Εθελοντικό Κλιμάκιο Πολιτικής Προστασίας Πεντέλης

(3).Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Πεντέλης (ΟΠΑΘ)

(4).Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Δήμου Πεντέλης

(5).Σχολεία Α΄Βάθμιας  Εκπαίδευσης Πεντέλης και Νέας  Πεντέλης

(6).Σχολεία Β΄Βάθμιας  Εκπαίδευσης Πεντέλης και Νέας  Πεντέλης

(7).Σχολεία Α΄Βάθμιας  Εκπαίδευσης Μελισσίων

(8).Σχολεία Β΄Βάθμιας  Εκπαίδευσης Μελισσίων

(9).Πολιτιστικοί Σύλλογοι Δήμου Πεντέλης

(10).Σύλλογος Αιμοδοσίας Δήμου Πεντέλης  (Σύνολο 10)

δ. Πρόγραμμα Εκδηλώσεων (εντός του Πολιτιστικού Κέντρου Μελισσίων) συνημμένο 1

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων (στον υπαίθριο χώρο) συνημμένο 2.

2.Οι φορείς στους οποίους θα διατεθούν τα περίπτερα μπορούν να οργανώσουν στο χώρο εκδηλώσεις για την προβολή τους σε συντονισμό και υπό τον έλεγχο της Συντονιστικής  Επιτροπής που θα έχει και τη διεύθυνση της εκδήλωσης.

3. Ο Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης (ΟΚΠΑ) μπορεί να ζητήσει και να του διατεθεί περίπτερο για την προβολή των δραστηριοτήτων του.

4.Συντονιστική Επιτροπή για την πιστή εκτέλεση των παραπάνω:

Πρόεδρος ο Πρόεδρος του ΟΠΑΘ κος Παναγιώτης Μούστρης

Μέλη : Τσινού Παναγιώτα- υπεύθυνη του Πολιτιστικού Κέντρου Μελισσίων

Χρηστίδης Αναστάσιος – Διευθυντής της Δ/νσης Υποδομών Πόλης του Δήμου Πεντέλης

Θεοδωρίδου Βέρα- Μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Γονέων του Δήμου Πεντέλης και Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και  Κηδεμόνων του 1ου Γυμνασίου Μελισσίων  με αναπληρώτρια την Χάντζου Μαρία Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Λυκείου Μελισσίων

Γκατζόλης Παναγιώτης – Πρόεδρος του Συλλόγου ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΓΚΛΙΟΥΛΜΠΑΞΕ.

5. Η εκδήλωση έχει σαν μοναδικό στόχο να χαρούν χριστουγεννιάτικα τα παιδιά του Δήμου μας σε ένα χώρο που δεν θα αφήνει κανένα περιθώριο κενού στα θέματα ασφάλειας με καλλιτεχνικά προγράμματα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου που θα υπηρετούν το σκοπό αυτό. Οι φορείς και οι Σύλλογοι του Δήμου μπορούν να επικοινωνήσουν τις δράσεις τους με τον κόσμο και τα παιδιά στα πλαίσια του ότι αυτό συντελεί στην χριστουγεννιάτικη χαρά των παιδιών.

6. Για οποιοδήποτε θέμα πρόβλημα κατά την προετοιμασία ή την εξέλιξη της εκδήλωσης που δεν σας δίδεται αρμόδια λύση υπεύθυνος ο Δήμαρχος υπό την αιγίδα του οποίου είναι  η όλη εκδήλωση στα τηλέφωνα 2132050002-6945705260.

 

 Ο Δήμαρχος

 Δημήτριος Στεργίου – Καψάλης

 

Συνημμένα 2: Πρόγραμμα Εκδηλώσεων

 


ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 

Συνημμένο   1 στο με αριθμ. Πρωτ. 25638/28.11.2017 έγγραφο του Δημάρχου Πεντέλης

 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΡΙΗΜΕΡΟΥ

15  ΕΩΣ ΚΑΙ 17 ΔΕΚΕΜΡΙΟΥ 2017

 

 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΟ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

 

 Περιπέτεια Μυστηρίου : Γίνε Ντετέκτιβ . Δράση με εξερεύνηση – περιπέτεια και φυσικά μυστήριο.

 

  • Χριστούγεννα με το Μάγο του Οζ. Αφήγηση παραμυθιού και θεατρικό παιχνίδι με τη συνοδεία τσέλου.
  • Παράσταση Μαγείας από διεθνώς αναγνωρισμένο μάγο .

 

 Και για τους Μεγάλους:

  • Α. Θεατρική Παράσταση από το δημοτικό θέατρο Πεύκης «Βυσσινόκηπος» στις 16/12/2017 , ώρα 20.00 μ.μ.
  • Β. Θεατρική Παράσταση από «PLAOUDITES», ερασιτεχνική τοπική ομάδα στις 17/12/2017 , ώρα 20.00 μ.μ.
  • Δραματοποιημένη αφήγηση παραμυθιού από την ηθοποιό Κατερίνα Μάντζιου , συνεργάτη του Πολιτιστικού Συλλόγου της Δ.Κ. Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης .

 


ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 2 

 

Συνημμένο   2 στο με αριθμ. Πρωτ. 25638/28.11.2017 έγγραφο του Δημάρχου Πεντέλης

 

 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΡΙΗΜΕΡΟΥ

15  ΕΩΣ ΚΑΙ 17 ΔΕΚΕΜΡΙΟΥ 2017

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ


  • Ο Αι – Βασίλης , οι νεράιδες και τα ξωτικά , θα υποδέχονται τους επισκέπτες.
  1. Η Νεραΐδα των Χριστουγέννων – Θεατρικό Παιχνίδι και μπαζονοκατασκευές.
  • Εργαστήρια Δημιουργικής Έκφρασης

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Σεπτέμβριος 2019
ΚΥ ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Επισκέψεις Ιστοχώρου

σήμερα επισκέφθηκανσήμερα επισκέφθηκαν280
από Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαναπό Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαν1138453

Χάρτης Ιστοχώρου

sitemap www.stergiou-kapsalis.gr Sitemap για πλοήγηση