Πρόσκληση σε συνεδρίαση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) Δήμου Πεντέλης.

DHMOS-PENTELHSΚαλείστε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο) που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α – Μελίσσια) την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 12.00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων από την εκδήλωση φαινομένων σεισμικών, πλημμυρικών, χιονοπτώσεων και παγετού 2017-2018.......

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Μελίσσια,  07 Νοεμβρίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                     Αρ. Πρωτ.:  23886 

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                            Αρ. Σχεδίου : 4411

ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Καλαμβόκη 2Α

Ταχ. Κώδικας: 151 27 Μελίσσια

Τηλ.: 213 2050 000

Fax.: 210 8040438                                                      ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών

Πληροφορίες: Ι. Ξανθάκος                                     ΚΟΙΝ.: Πίνακας Αποδεκτών

Τηλ: 2132050030                                                                

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.)

ΣΧΕΤ.: α. Το υπ’ αρ. 7742/01.11.2017 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

β. Το υπ’ αρ. 8183/24.11.2015 έγγραφο της Πολιτικής Προστασίας

γ. Ν.3013/2002 (Φ.Ε.Κ. 102τ.Α’)

Σε συνέχεια των (α) και (β) σχετικών και σύμφωνα με τις διατάξεις του (γ) όμοιου καλείστε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο) που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α – Μελίσσια) την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 12.00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων από την εκδήλωση φαινομένων σεισμικών, πλημμυρικών, χιονοπτώσεων και παγετού 2017-2018.

 

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης                                                  Ο Πρόεδρος του Σ.Τ.Ο

Πολιτικής Προστασίας                                                            ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ξανθάκος Ιωάννης                                             ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ – ΚΑΨΑΛΗΣ

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: