Λειτουργία Ταχυδρομείου Δημ. Κοινότητας Πεντέλης.

eltaΣας γνωρίζουμε ότι σε συνέχεια των (α) και (β) σχετικών με τα οποία ο Δήμαρχος Πεντέλης επεσήμανε προς τον αρμόδιο Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης κο Νίκο Παππά με κοινοποίηση στον Πρωθυπουργό κο Αλέξη Τσίπρα την αναγκαιότητα συνέχισης λειτουργίας του Ταχυδρομείου θέματος, εκδόθηκε το (γ) σχετικό (συνημμένο 3) σύμφωνα με το οποίο «στην παρούσα χρονική περίοδο, δεν έχει ληφθεί απόφαση για αναστολή λειτουργίας του Ταχυδρομικού Καταστήματος Πεντέλης....

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Καλαμβόκη 2α – 151 27 Μελίσσια

Τηλ. 2132050002- Fax 2132050039

Μελίσσια, 27 Ιουνίου 2017

 

ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 13865

 

ΠΡΟΣ

Το Ταχυδρομείο Πεντέλης

Τους δημότες και κατοίκους

των Δημοτικών Κοινοτήτων

Πεντέλης, Νέας Πεντέλης

και Οικισμού Ντραφίου

ΚΟΙΝ. :

- Γραφείο Πρωθυπουργού

κου Αλέξη Τσίπρα

-Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής,

Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης

κο Νίκο Παππά

- Περιφερειάρχη Αττικής

κα Ρένα Δούρου

-   Πρόεδρο ΕΛΤΑ

κα Ευφροσύνη Σταυράκη

- Κεντρική Υπηρεσία

Δ/νση Δικτύου Λιανικής

και Εξυπηρέτησης Πελατών

- Περιφερειακή Δ/νση Δικτύου

Λιανικής Αττικής

κο Γεώργιο Ταμπακόπουλο

-   Τομεακή Διευθύντρια Χαλανδρίου

κα Ελένη Κονοφάου

-   Ταχυδρομείο Βριλησσίων

- Ιστοσελίδες Δήμου Πεντέλης

και Δημάρχου Πεντέλης

 

ΘΕΜΑ: Λειτουργία Ταχυδρομείου Δημ. Κοινότητας Πεντέλης

ΣΧΕΤ. : α. Το με αρ. πρωτ. 12879/16-6-2017 έγγραφο του Δημάρχου Πεντέλης

β. Το με αρ. πρωτ. 13481/21-6-2017 έγγραφο του Δημάρχου Πεντέλης

γ. Το με αρ. πρωτ. 1.4.3./22-6-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Δικτύου Λιανικής και Εξυπηρέτησης Πελατών της Κεντρικής Υπηρεσίας των ΕΛΤΑ.

 

Σας γνωρίζουμε ότι σε συνέχεια των (α) και (β) σχετικών με τα οποία ο Δήμαρχος Πεντέλης επεσήμανε προς τον αρμόδιο Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης κο Νίκο Παππά με κοινοποίηση στον Πρωθυπουργό κο Αλέξη Τσίπρα την αναγκαιότητα συνέχισης λειτουργίας του Ταχυδρομείου θέματος, εκδόθηκε το (γ) σχετικό (συνημμένο 3) σύμφωνα με το οποίο «στην παρούσα χρονική περίοδο, δεν έχει ληφθεί απόφαση για αναστολή λειτουργίας του Ταχυδρομικού Καταστήματος Πεντέλης, το οποίο συνεχίζει να παρέχει όλες τις ταχυδρομικές υπηρεσίες».

 

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Στεργίου-Καψάλης

 

Συνημμένα 3: Τα σχετικά

 

 


 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                          ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Καλαμβόκη 2α – 151 27 Μελίσσια

Τηλ. 2132050002- Fax 2132050039

Μελίσσια,  21 Ιουνίου 2017

 

ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 13481

 

ΠΡΟΣ

Τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής,

Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης

κο Νίκο Παππά

ΚΟΙΝ. :  

- Γραφείο Πρωθυπουργού

κου Αλέξη Τσίπρα

- Περιφερειάρχη Αττικής

κα Ρένα Δούρου

-  Πρόεδρο ΕΛΤΑ

κα Ευφροσύνη Σταυράκη

-  Περιφερειακή Δ/νση Δικτύου

Λιανικής Αττικής

κο Γεώργιο Ταμπακόπουλο

-  Τομεακή Διευθύντρια Χαλανδρίου

κα  Ελένη Κονοφάου

-  Ταχυδρομείο Βριλησσίων

-  Κατοίκους- Δημότες

Δημ. Κοινοτήτων Πεντέλης –

Νέας Πεντέλης

- Κατοίκους οικισμού Ντράφι

- Μ.Μ.Ε.

-  Ιστοσελίδες Δήμου Πεντέλης

και  Δημάρχου Πεντέλης

 

 

ΘΕΜΑ: Κλείσιμο Ταχυδρομείου  Πεντέλης

ΣΧΕΤ. : Το με αρ. πρωτ. 12879/16-6-2017 έγγραφο του Δημάρχου Πεντέλης

Κύριε Υπουργέ,

 

Σας γνωρίζουμε ότι με το σχετικό σας υποβάλλαμε συνημμένα πίνακα με διακόσιες τριάντα τέσσερις ( 234) υπογραφές κατοίκων της πόλης μας που  αντιτίθενται στην φερόμενη ως απόφασή σας για κλείσιμο του Ταχυδρομείου Πεντέλης. Σας υποβάλλουμε νέους πίνακες  με εξακόσιες πενήντα εννέα (659) νέες υπογραφές  κατοίκων που φτάνουν πια τις οκτακόσιες ενενήντα τρεις (893) και οι κάτοικοι συνεχίζουν να μαζεύουν υπογραφές.

Αναμένουμε τις αποφάσεις σας και σας διαβεβαιώνουμε ξανά ότι είμαστε στη διάθεσή σας για συνεργασία και υποβοήθηση του έργου σας ώστε να μην ισχύσεις αυτή η λάθος απόφαση.

 

Ο Δήμαρχος

  Δημήτριος Στεργίου – Καψάλης

 

Συνημμένα μόνο στον προς ενέργεια αποδέκτη: Πίνακες εξακοσίων πενήντα εννέα  (659) υπογραφών κατοίκων και συνεχίζουν να υπογράφουν.

 

 


 

 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 2

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                            ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                                                                    ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Καλαμβόκη 2α – 151 27 Μελίσσια

Τηλ. 2132050002- Fax 2132050039

Μελίσσια,  16 Ιουνίου 2017

 

ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 12879

 

 

ΠΡΟΣ

Τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής,

Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης

κο Νίκο Παππά

ΚΟΙΝ. :  

- Γραφείο Πρωθυπουργού

κου Αλέξη Τσίπρα

- Περιφερειάρχη Αττικής

κα Ρένα Δούρου

-  Πρόεδρο ΕΛΤΑ

κα Ευφροσύνη Σταυράκη

-  Περιφερειακή Δ/νση Δικτύου

Λιανικής Αττικής

κο Γεώργιο Ταμπακόπουλο

-  Τομεακή Διευθύντρια Χαλανδρίου

κα  Ελένη Κονοφάου

-  Ταχυδρομείο Βριλησσίων

-  Κατοίκους- Δημότες

Δημ. Κοινοτήτων Πεντέλης –

Νέας Πεντέλης

- Κατοίκους οικισμού Ντράφι

- Μ.Μ.Ε.

-  Ιστοσελίδες Δήμου Πεντέλης

και  Δημάρχου Πεντέλης

 

ΘΕΜΑ: Κλείσιμο Ταχυδρομείου  Πεντέλης

 

Κύριε Υπουργέ,

η  φερόμενη ως απόφασή σας να  κλείσετε  το Ταχυδρομείο Πεντέλης  που  στεγάζεται  στην Δημοτική Κοινότητα Πεντέλης  έχει προκαλέσει σοβαρή αναστάτωση στους κατοίκους δημότες  των περιοχών των Δημοτικών Κοινοτήτων Πεντέλης, Νέας Πεντέλης και του οικισμού Ντράφι που αυτό εξυπηρετεί.

Το Ταχυδρομείο Πεντέλης λειτουργεί επί τριανταετία περίπου στο παλαιό Δημαρχείο της Δημοτικής Κοινότητας Πεντέλης με συνεχή ροή πελατών, δεν επιβαρύνει τους κατοίκους με έξοδα και χρόνο μετακίνησης στα Βριλήσσια ή το Χαλάνδρι και δεν επιφορτίζει τις πόλεις και τα ταχυδρομεία Βριλησσίων και Χαλανδρίου.

Παρακαλούμε κε Υπουργέ άμεσα να ανακαλέσετε την απόφασή σας που μόνο προβλήματα δημιουργεί στις κοινωνίες του Δήμου μας και που προφανώς πήρατε από λάθος εισηγήσεις. Καλό είναι στις αποφάσεις σας για τις κοινωνίες να ερωτάται και ο αρμόδιος Ο.Τ.Α και να  λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις των τοπικών κοινωνιών.

Είμαστε στη διάθεσή σας για συνεργασία και υποβοήθηση του έργου σας ώστε να μην ισχύσεις αυτή η λάθος απόφαση.

 

 Ο Δήμαρχος

 Δημήτριος Στεργίου – Καψάλης

 

 

Συνημμένα μόνο στον προς ενέργεια αποδέκτη: Πίνακες διακοσίων τριάντα τεσσάρων (234) υπογραφών κατοίκων και συνεχίζουν να υπογράφουν.

 

 


 

 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 3

 

Δείτε το παρακάτω link:

http://penteli.gov.gr/attachments/article/10482/synhmmeno_3.PDF

 

 

 

 

 


Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Σεπτέμβριος 2019
ΚΥ ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Επισκέψεις Ιστοχώρου

σήμερα επισκέφθηκανσήμερα επισκέφθηκαν12
από Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαναπό Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαν1139425

Χάρτης Ιστοχώρου

sitemap www.stergiou-kapsalis.gr Sitemap για πλοήγηση