Απόφαση Δημάρχου Πεντέλης για τις παρατάσεις ταφής στο Κοιμητήριο Μελισσίων.

KOIMHTHRIO_MELISSION... ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την απαγόρευση των παρατάσεων ταφής άνω των πέντε (5) ετών από τη ταφή του θανόντος,  λόγω μη διαθεσιμότητας χώρων στο Κοιμητήριο Μελισσίων......

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                               Μελίσσια, 12 Μαϊου  2017

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟ-

ΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 

ΘΕΜΑ  : Παρατάσεις ταφής στο Κοιμητήριο Μελισσίων.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ     -  379  -

Ο Δήμαρχος Πεντέλης

 

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
  3. Τη με αρ. 75/1991 απόφαση ΔΣ περί ψήφισης Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίου Μελισσίων
  4. Τις με αρ. 156/2007, 234/2015 και 283/2016 αποφάσεις ΔΣ περί τροποποίησης δικαιωμάτων παράτασης ταφής Κοιμητηρίου Μελισσίων
  5. Τις σημερινές ανάγκες του Κοιμητηρίου Μελισσίων

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Την απαγόρευση των παρατάσεων ταφής άνω των πέντε (5) ετών από τη ταφή του θανόντος,  λόγω μη διαθεσιμότητας χώρων στο Κοιμητήριο Μελισσίων

 

Ο Δήμαρχος 

 

Δημήτριος Στεργίου – Καψάλης

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Σεπτέμβριος 2019
ΚΥ ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Επισκέψεις Ιστοχώρου

σήμερα επισκέφθηκανσήμερα επισκέφθηκαν140
από Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαναπό Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαν1139553

Χάρτης Ιστοχώρου

sitemap www.stergiou-kapsalis.gr Sitemap για πλοήγηση