Σημαντικότερες διατάξεις ψηφισθέντος Νομοσχεδίου «Κύρωση Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο και του πρόσθετου πρωτοκόλλου της κλπ», που αφορούν τους ΟΤΑ .

nomosxedioΣημαντικότερες διατάξεις ψηφισθέντος Νομοσχεδίου «Κύρωση Σύμβασης του     Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο και του πρόσθετου πρωτοκόλλου της κλπ», που αφορούν τους ΟΤΑ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                               Μελίσσια, 3 Αυγούστου 2016

Διεύθυνση Διοικητικού

Δ/νση: Καλαμβόκη 2Α

15127 Μελίσσια

Τηλ.: 213  2050088

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΘΕΜΑ: Σημαντικότερες διατάξεις ψηφισθέντος Νομοσχεδίου «Κύρωση Σύμβασης του     Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο και του πρόσθετου πρωτοκόλλου της κλπ», που αφορούν τους ΟΤΑ .

Α. Ρυθμίσεις για τρίτεκνους

1. Υποχρεωτική πρόσληψη τρίτεκνων (αφορά διαδικασίες διορισμού μόνιμου προσωπικού):

Αυξάνεται το ποσοστό των προστατευόμενων προσώπων της περ. α’ της παραγράφου 1 του άρ. 1 του Ν. 2643/98 (δηλ. πολύτεκνοι γονείς με 4 τέκνα και άνω, τρίτεκνοι γονείς, ένα από τα τέκνα τρίτεκνης οικογένειας και ο επιζών ή ο άγαμος γονέας 3 ανήλικων τέκνων) που υποχρεούνται να προσλαμβάνουν φορείς του δημοσίου τομέα από το 2% του 10% στο 4% του 10%. Ενσωματώνονται δηλαδή και οι τρίτεκνοι στην ανωτέρω περίπτωση.

2. Μοριοδότηση τέκνου τρίτεκνης οικογένειας σε θέσεις κατηγορίας ΥΕ (αφορά διορισμό  μόνιμου προσωπικού και πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού ορισμένου χρόνου):

Στο κριτήριο του αριθμού των τέκνων για τις θέσεις για τις οποίες απαιτείται τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), ο υποψήφιος ο οποίος είναι τέκνο τρίτεκνης οικογένειας μοριοδοτείται με 200 μονάδες.

3. Μοριοδότηση τέκνου τρίτεκνης οικογένειας για πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη παροδικών αναγκών (οκτάμηνα):

Τα τέκνα τρίτεκνης οικογένειας μοριοδοτούνται πλέον για την κατάταξή τους.

Τη μοριοδότηση μπορεί να λάβει μόνο ένα μέλος της ίδιας οικογένειας κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος στον ίδιο φορέα.

 

Β. Παραγραφή και παύση ποινικής δίωξης.

Εξαλείφεται το αξιόποινο και παύει η δίωξη των πταισμάτων και των πλημμελημάτων (τα οποία τελέσθηκαν μέχρι 31.3.2016), κατά των οποίων ο νόμος προβλέπει ποινή φυλάκισης μέχρι 2 έτη ή χρηματική ποινή ή και τις δύο ποινές.

Εγκλήματα για τα οποία δεν ισχύει η ανωτέρω παραγραφή είναι:

- Η άσκηση δραστηριότητας χωρίς άδεια με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος. 

- Η μη υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης. 

Η μη γνωστοποίηση διάπραξης παράβασης των υποχρεώσεων των ελεγχομένων από τους υπεύθυνους υπαλλήλους.  

Γ. Υπαγωγή καταστημάτων κράτησης σε μειωμένο τιμολόγιο ύδρευσης και άρδευσης.

Δ. Άμισθη άσκηση καθηκόντων μελών ανεξάρτητων αρχών σε Ν.Π. ευρύτερου δημόσιου τομέα μετά από άδεια της αρχής.

Ε. Προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.

Μπορεί να συγχρηματοδοτούνται είτε από πόρους του ΕΣΠΑ, είτε από πόρους του ΕΣΠΑ και εθνικούς ή άλλους πόρους, είτε από εθνικούς πόρους, όπως κάθε φορά ορίζει η σχετική ΚΥΑ.

Διευρύνεται η δυνατότητα επέκτασης της χρονικής διάρκειας των Προγραμμάτων, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί όχι μόνο στα σημεία παροχής υπηρεσιών Α’ υποδοχής προσφύγων και μεταναστών (hot spots) αλλά εν γένει στις οργανωμένες εγκαταστάσεις αυτών.

Επιπλέον ορίζεται ότι επιτρέπεται η βραδινή απασχόληση μόνο των ωφελουμένων που στελεχώνουν εγκαταστάσεις προσφύγων και μεταναστών του στοιχείου 1.1.

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

α/α

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΙΚΕΡΗ

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Σεπτέμβριος 2019
ΚΥ ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Επισκέψεις Ιστοχώρου

σήμερα επισκέφθηκανσήμερα επισκέφθηκαν279
από Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαναπό Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαν1138452

Χάρτης Ιστοχώρου

sitemap www.stergiou-kapsalis.gr Sitemap για πλοήγηση