Μείωση Αντικειμενικών Αξιών Ακινήτων.

pentelikon1Με την ΠΟΛ 1009/18.01.016 (ΦΕΚ 48/20.01.2016 τεύχος Β’) έγινε αναπροσαρμογή των τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού των ακινήτων στις περιοχές εντός σχεδίου.....

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων

Δ/νση : Καλαμβόκη 2Α

Τ.Κ. 15127 Μελίσσια                                                                                        Μελίσσια, 10 Μαρτίου 2016

Τηλ: 2132050015-17-18

Φαξ : 2132050039

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – 49

ΘΕΜΑ: Μείωση Αντικειμενικών Αξιών Ακινήτων.

Σχετ.: Το από 7-3-2016 ερώτημα των Δημοτικών Συμβούλων της παράταξης «ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ»

1. Με την ΠΟΛ 1009/18.01.016 (ΦΕΚ 48/20.01.2016 τεύχος Β’) έγινε αναπροσαρμογή των τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού των ακινήτων στις περιοχές εντός σχεδίου.

2. Το Τμήμα Εσόδων του Δήμου εφαρμόζοντας τις αλλαγές που προβλέπονται στην ως άνω ΠΟΛ υπολόγισε τις τιμές έτσι όπως πλέον διαμορφώθηκαν και απέστειλε τα εξής έγγραφα στη ΔΕΔΔΗΕ:

α. Το υπ’αριθ.πρωτ. 1602/27-1-2016 έγγραφο προς τη ΔΕΔΔΗΕ (ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ) με θέμα την αναγγελία των νέων τιμών ζωνών  για τη χρέωση του ΤΑΠ για τα ακίνητα της ΔΚ Μελισσίων.

β. Το υπ’αριθ.πρωτ. 1599/27-2-2016 έγγραφο προς τη ΔΕΔΔΗΕ (Αυτοκράτορος Νικολάου 2 Καλλιθέα) με θέμα την αναγγελία των νέων τιμών ζωνών  για τη χρέωση του ΤΑΠ για τα ακίνητα της ΔΚ Μελισσίων.

γ. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 1598/27-2-2016 έγγραφο προς τη ΔΕΔΔΗΕ (Αυτοκράτορος Νικολάου 2 Καλλιθέα) με θέμα την αναγγελία των νέων τιμών ζωνών  για τη χρέωση του ΤΑΠ για τα ακίνητα της ΔΚ Νέας Πεντέλης.

δ. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 1597/27-2-2016 έγγραφο προς τη ΔΕΔΔΗΕ (Πρακτορείο Ηρακλείου, Μαρίνου Αντύπα 49 Νέο Ηράκλειο) με θέμα την αναγγελία των νέων τιμών ζωνών  για τη χρέωση του ΤΑΠ για τα ακίνητα της ΔΚ Νέας Πεντέλης.

ε. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 1596/27-2-2016 έγγραφο προς τη ΔΕΔΔΗΕ (Αυτοκράτορος Νικολάου 2 Καλλιθέα) με θέμα την αναγγελία των νέων τιμών ζωνών  για τη χρέωση του ΤΑΠ για τα ακίνητα της ΔΚ  Πεντέλης.

στ. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 1595/27-2-2016 έγγραφο προς τη ΔΕΔΔΗΕ (Πρακτορείο Ηρακλείου, Μαρίνου Αντύπα 49 Νέο Ηράκλειο) με θέμα την αναγγελία των νέων τιμών ζωνών  για τη χρέωση του ΤΑΠ για τα ακίνητα της ΔΚ  Πεντέλης.

3. Επίσης την 25-1-2016 αναρτήθηκε στο δικτυακό τόπο του Δήμου το υπ’ αριθ. 19/25-1-2016 Δελτίο Τύπου στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι τιμές ζώνης κτισμάτων και οικοπέδων πριν και μετά την αναπροσαρμογή και για τις τρεις δημοτικές κοινότητες, προκειμένου να ενημερωθούν οι δημότες.

4. Καθώς στην ως άνω ΠΟΛ αναφέρεται ότι «η απόφαση αυτή θα ισχύει από 21-5-2015» ο Δήμος απέστειλε στο ΥΠΕΣ την 11-2-2016 το υπ’ αριθ. πρωτ. 2591 έγγραφο με ερώτημα του Δήμου για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το πώς θα εφαρμοστεί η αναδρομική μείωση των αντικειμενικών αξιών ως προς το τέλος ακίνητης περιουσίας και αν θα υπάρξει υποχρέωση του Δήμου για επιστροφή ποσών.

5. Την 23-2-2016 εκδόθηκε το υπ’ αριθ.πρωτ. 5673 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα την παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των νέων αντικειμενικών αξιών. Το έντυπο αυτό σχετικά με τις νέες τιμές ως προς το ΤΑΠ αναφέρει ότι οι Δήμοι θα πρέπει να μεριμνήσουν άμεσα ώστε να αποσταλούν στα αρμόδια πρακτορεία της ΔΕΔΔΗΕ οι νέες τιμές, πράγμα όμως το οποίο ο Δήμος είχε ήδη πράξει από 27-1-2016, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο ανωτέρω υπό στοιχεία 2 εδάφιο του παρόντος εγγράφου.

Περαιτέρω, το ως άνω υπ’ αριθ.πρωτ. 5673 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών  αναγράφει ότι οι Δήμοι θα πρέπει να προχωρήσουν στον υπολογισμό ανά ενεργή παροχή του ποσού της πίστωσης που προκύπτει και  την αποστολή του σχετικού αρχείου της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. προκειμένου να προχωρήσει στην ενημέρωση των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας ούτως ώστε να καταχωρηθούν οι αρμόζουσες εκπτώσεις στους επόμενους λογαριασμούς.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη ΔΕΔΔΗΕ,  διευκρινίστηκε ότι θα πρέπει να εκπονηθεί από το Δήμο ηλεκτρονικό αρχείο όπου θα περιέχονται τα ποσά επιστροφής ανά παροχή. Δεδομένου ότι οι παροχές για τις οποίες θα πρέπει να γίνει επεξεργασία και υπολογισμός ανέρχονται περίπου στις 22.010 σύμφωνα με το τηρούμενο αρχείο της υπηρεσίας μας, θα πρέπει η εταιρεία Πληροφορικής Αlfaware, η οποία δημιουργεί, παρέχει και συντηρεί τα ηλεκτρονικά συστήματα του Δήμου να δημιουργήσει ειδική εφαρμογή όπου θα εισαχθούν οι παροχές ΔΕΗ και θα υπολογιστεί η κάθε μια ξεχωριστά, προκειμένου να προκύψει το ποσό της επιστροφής λόγω της αναδρομικής μείωσης του ΤΑΠ. Συνεπώς, η όλη διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας, καθώς η ως άνω εργασία είναι ιδιαίτερα σύνθετη και δεν είχε προβλεφθεί η ύπαρξη κάποιας αντίστοιχης εφαρμογής μέχρι σήμερα.

6. Σύμφωνα με το άρθρο 90 παρ. 2 του Ν. 2362/95 σχετικά με την παραγραφή απαιτήσεων κατά του Δημοσίου «η κατά του Δημοσίου απαίτηση προς επιστροφή αχρεωστήτως ή παρά το νόμο καταβληθέντος σ' αυτά χρηματικού ποσού παραγράφεται μετά τρίο έτη, από της καταβολής». Συνεπώς, η σχετική διαδικασία των επιστροφών για το ΤΑΠ μέσω της , θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το μήνα Ιανουάριο έτους 2019, δηλαδή τρία έτη μετά την έκδοση του ως άνω ΦΕΚ 48/20.01.2016.

7. Τέλος ειδικώς σημειώνουμε εν προκειμένω ότι σε ό,τι αφορά την οίκοθεν είσπραξη του ΤΑΠ, ο Δήμος ήδη από την ημερομηνία έκδοση της ως άνω ΠΟΛ υπολογίζει, επιβάλλει και εισπράττει οίκοθεν το ΤΑΠ με τις νέες μειωμένες τιμές. Συνεπώς, θέμα επιστροφής ποσών που εισπράχθηκαν οίκοθεν για το ΤΑΠ μετά την έκδοση της ως άνω ΠΟΛ δεν τίθεται.Αρμόδια Διεύθυνση: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Εσόδων

Αρμόδια Υπάλληλος: κα Μπούρα Ελένη, Τηλ: 213-2050061 εσωτ.161, Email:mpoura@melissia.gr

Από το Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Σεπτέμβριος 2019
ΚΥ ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Επισκέψεις Ιστοχώρου

σήμερα επισκέφθηκανσήμερα επισκέφθηκαν12
από Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαναπό Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαν1139425

Χάρτης Ιστοχώρου

sitemap www.stergiou-kapsalis.gr Sitemap για πλοήγηση