ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται οι κάτοικοι και φορείς του Δήμου Πεντέλης

την 18η του μηνός Νοεμβρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00

στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,

στον χώρο του Κλειστού Γυμναστηρίου του Λυκείου της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων

(Πόντου και Ψαθά – Μελίσσια), 

για την πραγματοποίηση του Απολογισμού πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής

σε ότι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης έτους 2014....

Afissa_ApologismosEtous2014

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               ΜΕΛΙΣΣΙΑ 30/10/2015

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                                      ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 21569

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

(άρθρο 217 Ν.3463/06 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.14 του άρθρου 20 του Ν.3731/08 καθώς και άρθρο 14 Κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Πεντέλης)

Καλούνται οι κάτοικοι και φορείς του Δήμου Πεντέλης την 18η του μηνός Νοεμβρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στον χώρο του Κλειστού Γυμναστηρίου του Λυκείου της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων (Πόντου και Ψαθά – Μελίσσια),  για την πραγματοποίηση του Απολογισμού πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής σε ότι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης έτους 2014.

Κάθε φορέας, δημότης, κάτοικος ή φορολογούμενος από το Δήμο, έχει δικαίωμα να διατυπώσει παρατηρήσεις σχετικές με τον απολογισμό στη συνεδρίαση αυτή.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΠΟΥΣΙΟΥ-ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ