Εισήγηση Προέδρου της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας & Εθελοντισμού της ΠΕΔΑ & Δημάρχου Πεντέλης κ. Δημητρίου Στεργίου Καψάλη στο 2ο Συμβούλιο της Επιτροπής

DIM.STERGIOU_9532_CROP

2ο ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΔΑ

ΠΕΜΠΤΗ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΔΑ (Αίθουσα Συνεδριάσεων, 1ος Όροφος)

με Θέμα Ημερίσιας Διάταξης "Λειτουργία Πολιτικής Προστασίας στην Αντιμετώπιση των Πυρκαγιών σε Επίπεδο του Δήμου"


ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΔΑ  & ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ- ΚΑΨΑΛΗ ΣΤΟ 2ο ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

 

1.Η Πυροπροστασία – Πυρασφάλεια στο Δήμο

Γενικά

α. Η δασική πυρκαγιά

-Η δασική πυρκαγιά αντιμετωπίζεται ΠΡΙΝ  ανάψει αφού όταν εκραγεί με τις συνθήκες που συνήθως εκρήγνυται αέρας 10 μποφώρ δύσκολα ή καθόλου αντιμετωπίζεται.

-Καλή σχεδίαση

β. Πρόληψη των δασικών πυρκαγιών

-Καλή διαχείριση των δασών ανύπαρκτη πολλά χρόνια τώρα

-Επιτήρηση – Άμεση Επέμβαση ή Βάση

-Συντήρηση των δασικών δρόμων

-Συντήρηση στελέχωση επικοινωνία των πυροφυλακίων σε  24ωρη βάση

-Μόνιμα στελεχωμένο ΚΕΠΙΧ

-Δεξαμενές πλήρωσης Ε/Π ERICSON

-Κοπή των χόρτων παντού

-Περιπολίες στα δάση

-Διατήρηση ΟΛΩΝ των πυροσβεστικών μας μέσων εντός των Αστικών και Περιαστικών δασών με δείκτη επικινδυνότητας 4.

-Λειτουργία της γραμμής Παρατηρητήριο (Βλέπω- Αναφέρω)

-ΚΕΠΙΧ (Αξιολογώ – Δίνω εντολή)

-Όχημα εντός Δάσους (Εντοπίζω-Επεμβαίνω-Αναφέρω)

γ. Καταστολή

-Ενίσχυση στη λειτουργία υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδιασμού του Πυροσβεστικού Σώματος.

-Απόφαση- Υλοποίηση τυχόν εκκένωσης οικισμών

-Αποκατάσταση των περιοχών που επλήγησαν

Κορμοδέματα- Κλαδοπλέγματα- Δεντροφυτεύσεις σε περιοχές που δεν πρόκειται να λειτουργήσει η φυσική αναδάσωση εφ’ όσον  καίγονται για 2η και πλέον φορά.

Προβλήματα στην  Υλοποίηση της Αποστολής μας

 

α. Το δόγμα αντιμετώπισης της δασικής πυρκαγιάς σε κεντρικό επίπεδο που στηρίζει καταστολή και όχι πρόληψη με ανάλογη κατανομή των πιστώσεων.

β. Η μη ανάθεση αποκλειστικά στην αυτοδιοίκηση της αποκλειστικής ευθύνης της πρόληψης πυροπροστασίας για τις δασικές πυρκαγιές με ανάθεση του συντονισμού όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών σ’ αυτή της ευθύνης και των κονδυλίων για την πρόληψη.

γ. Η κακιά νοοτροπία συνεργασίας των δασικών υπηρεσιών οι οποίες καθιστούν δύσκολη των υλοποίηση απλών αποστολών διαχείρισης – συντήρησης των δασυλλίων των Δήμων, των περιαστικών δασών και των δασικών δρόμων.

δ. Η εκκρεμούσα εισέτι υλοποίηση δικτύου επιτήρησης των δασικών περιοχών εντός της Ζ.Ε. κάθε Δήμου με τοποθέτηση πυροφυλακίων σε κατάλληλες θέσεις στελεχουμένων κατά φάση επικινδυνότητας.

ε. Η ανυπαρξία ΚΕΠΙΧ και μέσων επικοινωνίας στους περισσότερους Δήμους.

στ. Η έλλειψη Εθελοντικών Κλιμακίων Πολιτικής Προστασίας στους περισσότερους Δήμους.

ζ. Η ανυπαρξία συντονισμού και ελέγχου όλων των εμπλεκομένων δυνάμεων στην καταστολή των δασικών πυρκαγιών από ένα Κεντρικό, Εθνικό επί τόπου ΚΕΠΙΧ.

η. Η μη πιστή εφαρμογή από τα τμήματά μας κατά την φάση της πρόληψης του δόγματος  Επιτήρηση- ΄Αμεση Επέμβαση με εγκατάσταση των μέσων μας εντός των αστικών και περιαστικών δασών με δείκτη επικινδυνότητας 4.

θ. Ανυπαρξία σχεδίασης σε επίπεδο Δήμου και σχετικών μνημονίων επίκαιρων και δοκιμασμένων σε ασκήσεις.

ι. Η πυροπροστασία των εντός του  οικιστικού ιστού δασυλλίων και άλσων.

ια. Η μόνιμα καθυστερημένη  κατανομή των πιστώσεων για το  θέμα της πρόληψης πυροπροστασίας- πυρασφάλειας στους Δήμους.

 

  

Προτάσεις

 

-Αλλαγή του δόγματος αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών σε Εθνικό Επίπεδο. Νέο δόγμα με βάση των πρόληψη με αντίστοιχη κατανομή των πιστώσεων.

-Οργάνωση κατά Δήμο ΚΕΠΙΧ- Εθελοντικών Κλιμακίων και σύνταξη επίκαιρων και δοκιμαζόμενων με ασκήσεις σχεδιάσεων.

-Δημιουργία πλέγματος  παρατηρητηρίων επιτήρησης που θα καλύπτει όλη την Ζ.Ε. του κάθε Δήμου.

-Ανάθεση της αποκλειστικής αρμοδιότητας της πρόληψης πυροπροστασίας- πυρασφάλειας στους Δήμους για την Ζ.Ε. τους και τον συντονισμό όλων των εμπλεκομένων υπηρεσιών.

-Ανάδειξη της Επιτήρησης- Άμεσης Επέμβασης ως του βασικού δίπτυχου υλοποίησης της πρόληψης μαζί με την διαχείριση των δασικών εκτάσεων.

-Έκδοση εγκυκλίου απλούστευσης της διαδικασίας συντήρησης των αστικών και περιαστικών δασών και των δασικών δρόμων με ευθύνη στους Δήμους και την επιτήρηση στις δασικές υπηρεσίες.

-Ανάδειξη του σοβαρού θέματος συντονισμού και ελέγχου των επιχειρήσεων στη φάση της καταστολής που υπάρχει σε Εθνικό Επίπεδο και η προώθηση ενός νέου συστήματος.

-Ανάδειξη της ανάγκης στήριξης της επί τόπου πλήρωσης των Ε/Π ERICKSON για την αεροπυρόσβεση με δημιουργία δικτύου υδατοδεξαμενών ιδίως για τα δασύλλια εντός του οικιστικού ιστού.

-Δημιουργία άξονα στο ΕΣΠΑ ή το ΣΕΣ για στήριξη του εξοπλισμού πυροπροστασίας- πυρασφάλειας στο επίπεδο Δήμου για την φάση της πρόληψης (ευέλικτα άμεσα με άριστες επικοινωνίες και μικρούς όγκους νερού).

-Η πρόβλεψη στους Ο.Ε.Υ. όλων των Δήμων Διεύθυνσης ή Τμήματος Πολιτικής Προστασίας με συμμετοχή και εκπροσώπων σχετικών εθελοντικών συλλόγων και οργανώσεων του Δήμου στη στελέχωσή τους.

-Λειτουργία συστήματος απεικόνισης του θεάτρου των επιχειρήσεων και των θέσεων των πυροφυλακίων και των μέσων πυρόσβεσης στο ΚΕΠΙΧ ανά πάσα στιγμή.

-Η σύγκλιση του Σ.Τ.Ο. και η συνεχής λειτουργία τους όταν απαιτείται στηρίζει τον αγώνα μας στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών και βοηθά στον συντονισμό και τον έλεγχο των επιχειρήσεων πρόληψης και καταστολής.

-Αγαπητοί συνάδελφοι οι δασικές πυρκαγιές εν πολλοίς γνωρίζουμε με ποιες συνθήκες θα εκραγούν και τις ευαίσθητες περιοχές εντός των ορίων του Δήμου μας που κινδυνεύουν. Για να τις αντιμετωπίσουμε πρέπει:

α. Να προετοιμαστούμε σε σχεδίαση, διαχείριση δασών, εκπαίδευση, ασκήσεις συνεργασίας, υλικά μέσα.

β. Να τηρούμε ετοιμότητα (Ανάλογη του δείκτη επικινδυνότητας)

γ. Να εφαρμόζουμε Επιτήρηση- Άμεση Επέμβαση

δ. Να  στηρίζουμε ένα καλά στελεχωμένο και εκπαιδευμένο εθελοντισμό.

ε. Να τηρούμε ΚΕΠΙΧ με άριστες επικοινωνίες (Διοίκηση=Επικοινωνίες).

στ. Να οργανώσουμε θεσμικά και να στελεχώσουμε στον ΟΕΥ μας το τμήμα Πολιτικής Προστασίας απαιτώντας αυτό να λειτουργεί στην καθημερινότητα και στις θεομηνίες πρόβλεψη και πρόληψη χωρίς τίποτα στην τύχη.

ζ. Να ενεργοποιούμε και να λειτουργούμε το Σ.Τ.Ο. του Δήμου.

η. Να οργανώσουμε άριστα τον Συντονισμό, την Συνεργασία και τον Έλεγχο στις φάσεις πρόληψης και κυρίως της καταστολής. Εδώ υπάρχει σοβαρό κενό στην  Διοίκηση και τον Συντονισμό επιχείρησης των τμημάτων που συμμετέχουν στην καταστολή.

θ. ΤΕΛΟΣ: Να διδαχθούμε από την πείρα όσων έπαθαν που λέει ότι η δασική πυρκαγιά δεν καταστέλλεται, σβήνει στη θάλασσα ή όταν τελειώσει η καύσιμη ύλη προλαβαίνεται κι εκεί πρέπει να ενσκήψουμε με πίστη και πολύ κόπο στην ΠΡΟΛΗΨΗ.

ι. Μην ξεχνάτε ότι όλοι μαζί κάνουμε πράξη αυτό το δόγμα αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών που στηρίζει την πρόληψη που όλοι ευαγγελίζονται αλλά δεν υλοποιούν γιατί δυστυχώς όντας ο ένας δίπλα στον άλλο εδαφικά καιγόμαστε και αυτοί που δεν προετοιμάστηκαν και αυτοί που προετοιμάστηκαν.

 

Καλή αντιπυρική περίοδο 2015.

 

Ο Επικεφαλής της  Ε.Α.Α.

& Δήμαρχος Πεντέλης

 

Δημήτριος Στεργίου – Καψάλης

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Ιανουάριος 2021
ΚΥ ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Επισκέψεις Ιστοχώρου

σήμερα επισκέφθηκανσήμερα επισκέφθηκαν199
από Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαναπό Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαν1263921

Χάρτης Ιστοχώρου

sitemap www.stergiou-kapsalis.gr Sitemap για πλοήγηση