ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 2017

LogoCivilProPenteliΒρίσκοντας συνιστώσες που μας ενώνουν, όλοι μαζί συντεταγμένα θα πολεμήσουμε και φέτος με σώμα και ψυχή για τη διαφύλαξη το δασικού μας πλούτου!

Όλοι μαζί νικάμε!

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 2018:

2018

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Παράρτημα 'Γ' του Σχεδίου Ξενοκράτης που Αναφέρεται στην Αντιμετώπιση Κινδύνων από την Εκδήλωση Δασικών Πυρκαγιών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Καλαμβόκη 2α Προς : Πίνακας αποδεκτών
151 27 Μελίσσια Κοιν: Πίνακας αποδεκτών
Τηλ; 213 2050000 // Fax: 210 8040438

ΘΕΜΑ: Σχεδιασμός και Δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την Αντιμετώπιση Κινδύνων από την Εκδήλωση Δασικών Πυρκαγιών.

ΣΧΕΤ.: ΥΠΟΥΡ/ΠΡΟΣ/ΠΟΛ/Γ.Γ.Π.Π./Αρ.Πρωτ./2132/17-03-2017.

Σε εκτέλεση παραπάνω σχετικής , εκπονήθηκε το παρόν σχέδιο για να καλύψει τις απαιτήσεις Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πεντελικού από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

1. Ο άνθρωπος εξαρτάται από τα δάση, αυτά τον προμηθεύουν με ξύλο και είναι σημαντικά για την αναψυχή του, επιτελούν όμως και αξιόλογες λειτουργίες. Ενισχύουν τη βιοποικιλότητα και το τοπίο, ρυθμίζουν το κλίμα, εμπλουτίζουν τους υπόγειους υδροφόρους ορίζοντες με νερό και προστατεύουν το έδαφος. Τα δάση, πιθανώς να είναι ο πιο σημαντικός φυσικός πόρος. Συγκρινόμενα με άλλα οικοσυστήματα στην Ευρώπη, η Ελλάδα φιλοξενεί τον μεγαλύτερο αριθμό θηλαστικών, πουλιών, ερπετών και αμφιβίων.

2. Οι δασικές πυρκαγιές είναι φαινόμενο που εντάσσεται στην κατηγορία των φυσικών καταστροφών.

3. Η αντιπυρική περίοδος στη χώρα μας προσδιορίζεται από 1ης Μαΐου μέχρι και 31ης Οκτωβρίου, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 998/79.

4. Με δεδομένο ότι η πρόκληση δασικών πυρκαγιών από φυσικά αίτια (πτώση κεραυνών), είναι σχετικά μικρή, η αποτελεσματική αντιμετώπισή τους επιβάλλει τη λήψη μέτρων με τα οποία επιδιώκεται η μείωση των αιτιών που οφείλονται σε μεγάλο ποσοστό σε ανθρώπινες δραστηριότητες και τα οποία μέτρα θα καταστήσουν το έργο της καταστολής περισσότερο αποτελεσματικό.

5. Τα έργα, οι δράσεις και τα μέτρα πρόληψης και ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών προσδιορίζονται θεματικά στις παρακάτω ενότητες:

α. προγράμματα εκτέλεσης έργων αντιπυρικής προστασίας σε δάση και δασικές εκτάσεις (βελτίωση – συντήρηση δασικού οδικού δικτύου, εγκατάσταση δεξαμενών νερού και πυροφυλακίων, φυτοτεχνικές εργασίες, κ.λ.π).

β. προγράμματα μείωσης του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς και προστασίας με απομάκρυνση μέρους ή του συνόλου της βλάστησης γύρω από υποδομές και περιοχές ιδιαίτερης αξίας (νοσοκομεία, άλση πάρκα, κ.λ.π).

γ. ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων πρόληψης και προστασίας από κινδύνους που προέρχονται από δασικές πυρκαγιές.

δ. προληπτική απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων σε περιοχές ειδικής προστασίας, σε ημέρες και ώρες που ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς θεωρείται υψηλός.

ε. συμμετοχή εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας, σε δράσεις επιτήρησης δασών, για την έγκαιρη επισήμανση πυρκαγιών.

στ. σύγκληση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) του Δήμου, με θέμα τη λήψη μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

6. Με δεδομένη την επανάληψη του καταστροφικού φαινομένου των δασικών πυρκαγιών κατά τη διάρκεια κυρίως των θερινών μηνών, προκύπτει η ανάγκη για δρομολόγηση συντονισμένων έργων και δράσεων πρόληψης και ετοιμότητας, που θα συμβάλουν στην αντιμετώπισή τους.

ΣΚΟΠΟΣ.

1. Με το Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών, λόγω Δασικών Πυρκαγιών, επιδιώκεται η άμεση και συντονισμένη ανταπόκριση των εμπλεκομένων Φορέων σε Επιτελικό, Επιχειρησιακό και Εκτελεστικό επίπεδο, για:

α. την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή των δασικών πυρκαγιών.

β. την άμεση διαχείριση των συνεπειών, δράσεις που αποβλέπουν στην προστασία της ζωής, της υγείας, της περιουσίας των πολιτών, καθώς και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Ο Δήμος Πεντέλης, θα προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια στους πολίτες του, για την αποκατάσταση των βασικών λειτουργιών που επλήγησαν, από την εκδήλωση πυρκαγιάς.

1.1 Εμφάνιση Πλυμμηρικών Φαινομένων μετά την Πυρκαγιά.

1. Οι δασικές πυρκαγιές δεν είναι τωρινό φαινόμενο. Τα μεσογειακά οικοσυστήματα είναι προσαρμοσμένα στις πυρκαγιές και αναγεννιούνται εύκολα μετά από αυτές.

α. το μεγάλο πρόβλημα μετά από μια δασική πυρκαγιά που χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση, είναι ο κίνδυνος διάβρωσης των εδαφών τα οποία έχουν χάσει το προστατευτικό τους κάλυμμα και οι πλημμύρες που ακολουθούν.

β. μετά την πυρκαγιά, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναπτύσσονται, το έδαφος δημιουργεί ένα επιφανειακό υδρόφοβο στρώμα, μια κρούστα, πάχους 5-6mm, το οποίο εμποδίζει το νερό να διηθηθεί μέσα στο έδαφος και το αναγκάζει να ρέει επιφανειακά και να αποκτά μεγάλη ταχύτητα και συνεπώς παρασυρτική δύναμη με αποτέλεσμα να αποσπάται το έδαφος και να προκαλείται διάβρωση και ξέπλυμα του εδάφους. Επίσης ο συντελεστής απορροής δηλαδή το ποσοστό του ποσού της βροχής που πέφτει σε μια περιοχή και απορρέει επιφανειακά για δάση της μορφής της Πεντέλης, κυμαίνεται από 2,5%-10%, δηλαδή αν πέφτουν 100mm βροχής, μόνο τα 2,5-10mm απορρέουν επιφανειακά. Το υπόλοιπο διηθείται και συγκρατείται στο πλούσιο σύστημα πόρων του εδάφους. Έτσι το δασικό έδαφος δρα σαν μια τεράστια ρυθμιστική δεξαμενή που συγκρατεί τα νερά κατά τη διάρκεια των βροχών και τα αποδίδει κατά την ξηρή περίοδο εφοδιάζοντας τις επιφανειακές πηγές και τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα.

γ. μετά την πυρκαγιά αυτός ο τεράστιος φυσικός ρυθμιστικός ταμιευτήρας έχει καταστραφεί και ο κίνδυνος πλημμυρών είναι προφανής.

2. Οι πυρκαγιές αποτελούν ένα φυσικό φαινόμενο που μπορεί βέβαια να προληφθεί. Όταν ωστόσο ξεσπάσει δεν πρέπει να επικρατεί πανικός, αλλά να σχεδιάζουμε με ψυχραιμία και γνώση τις απαραίτητες ενέργειες για την κατά το δυνατόν ταχύτερη και καλύτερη αποκατάσταση της καταστροφής και ιδιαίτερα την αποτροπή της διάβρωσης του εδάφους και των πλημμυρών.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

2. ΕΜΠΛΟΚΗ ΦΟΡΕΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ, ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ.

Με βάση την εμπειρία των προηγούμενων ετών, έχει αποδειχθεί ότι για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών απαιτείται συντονισμός και στενή συνεργασία των φορέων.

2.1 ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ.

1. Θέματα που αφορούν τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, για τη μελέτη και εκτέλεση δασοτεχνικών έργων (καθαρισμοί δασικής βλάστησης, κ.λ.π.) σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις, καθορίζονται από την Ειδική Γραμματεία Δασών του Υ.ΠΕ.Κ.Α.

α. ο έλεγχος της κατάστασης και καλής λειτουργίας των πυροσβεστικών υδροστομίων θα γίνει με ευθύνη των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 210/1992. Η συντήρηση των πυροσβεστικών υδροστομίων θα γίνει από την ΕΥΔΑΠ, μετά από υπόδειξη της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που διενεργεί τον έλεγχό τους, με την στενή συνεργασία της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.

2.2 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ.

1. Θέματα που αφορούν την χρηματοδότηση του Δήμου για την:

• εκτέλεση προγραμμάτων προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης για τη μείωση του κινδύνου, σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας (άλση, πάρκα, κατασκηνώσεις, κ.λ.π.).

• απομάκρυνση των υπολειμμάτων καθαρισμού της βλάστησης που ενεργείται για τους ίδιους λόγους από ιδιοκτήτες σε περιβάλλοντες χώρους κατοικιών και οικοπεδικές εκτάσεις (Πυρ. Διάταξη 4/87).

• εκτέλεση έργων και εργασιών προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης από το Δήμο καθ' υπόδειξη και συνεργασία με την αρμόδια Δασική Υπηρεσία κυρίως στη ζώνη μίξης δασών – πόλεων και οικισμών, για λόγους αντιπυρικής προστασίας των πολεοδομικών τους συγκροτημάτων, θα διατεθούν από χρηματοδότηση, μέσω της Γ.Γ.Π.Π.

2. Επισημαίνεται ότι η απομάκρυνση της υπόροφης βλάστησης σε δάση, ως μέτρο πρόληψης, εφαρμόζεται κατά κανόνα εκατέρωθεν του οδικού δικτύου (δασικό, επαρχιακό κ.λ.π.) σε επικίνδυνα σημεία, σε αντιπυρικές ζώνες, στη ζώνη μίξης δασών – πόλεων και οικισμών, καθώς και σε πάρκα.

3. Για τη ΔΕΗ αποτελεί υποχρέωση η εκτέλεση προγραμμάτων, που αφορούν προληπτικό κλάδεμα δένδρων σε περιοχές που διέρχονται γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Μ/Τ, Χ/Τ και Υ/Τ, αποψίλωση χώρων που βρίσκονται κάτω από σημεία ζεύξης, καθώς και ό,τι είναι αναγκαίο για την πρόληψη πυρκαγιών. Οι εργασίες αυτές απαιτούν τη συνεργασία της ΔΕΗ με την αρμόδια Δασική Υπηρεσία, την Πολεοδομική Αρχή και τον Δήμο.

4. Πέραν των προβλεπόμενων, είναι αυτονόητο ότι, η εκτέλεση προγραμμάτων μείωσης του κινδύνου με έργα προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης γύρω από κτιριακές υποδομές ή εγκαταστάσεις κρατικών φορέων, αποτελεί για λόγους ασφαλείας, υποχρέωση των διοικήσεών τους. Υπενθυμίζεται ότι εγκαταστάσεις, όπως Νοσοκομεία, κατασκηνώσεις, κ.λ.π. σε δάση και δασικές εκτάσεις, κινδύνευσαν κατά το παρελθόν από την έλλειψη έργων προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης γύρω από τις υποδομές τους.

5. Οι εργασίες αυτές απαιτούν τη συνεργασία των διοικήσεών τους, με την αρμόδια Δασική Υπηρεσία για εξασφάλιση άδειας, όταν αυτό απαιτείται.

6. Σημειώνεται ότι, κατ' εφαρμογή του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010, ο Δήμος έχει την μέριμνα, σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις, για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού, από τους ιδιοκτήτες, νομείς, και επικαρπωτές, των οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται μέσα στη πόλη, οικισμών, σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όρια τους, καθώς και την υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τους Δήμους, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων.

7. Περαιτέρω προγραμματισμός και εκτέλεση έργων πρόληψης πυρκαγιών γίνεται με ευθύνη του Δημάρχου.

2.3 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ.

1. Θέματα που αφορούν τη χρήση πυρός στην ύπαιθρο για διαφόρους λόγους, καθώς και την καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών από 1ης Μαΐου μέχρι και 31ης Οκτωβρίου, ρυθμίζονται από την Πυροσβεστική Διάταξη 9/2000 όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την 9Α / 2005 (ΦΕΚ 1554 τεύχ. Β').

2. Επισημαίνεται ότι κατά την αντιπυρική περίοδο η καύση αγροτικών εκτάσεων επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια που εκδίδεται από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη τον προβλεπόμενο δείκτη επικινδυνότητας και την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων που προβλέπονται στην Πυροσβεστική Διάταξη.

3. Ο δείκτης επικινδυνότητας προσδιορίζεται από τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδεται από τη Γενική Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

2.4 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ.

1. Η ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων προστασίας από κινδύνους που προέρχονται από δασικές πυρκαγιές, για την προστασία των δασών και του φυσικού περιβάλλοντος καθώς και για την πυροπροστασία του, γίνεται σε κεντρικό επίπεδο από την Γ.Γ.Π.Π.

2. Περαιτέρω ενημέρωση αποτελεί υποχρέωση της Δασικής και Πυροσβεστικής Υπηρεσίας καθώς και της Πολιτικής Προστασίας.

2.5 ΕΚΔΟΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΧΑΡΤΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ.

1. Η έκδοση του ημερήσιου χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, ως μέτρο συμβάλει στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών μέσω της ετοιμότητας του κρατικού μηχανισμού και της άμεσης λήψης πρόσθετων μέτρων πρόληψης, στις περιοχές στις οποίες προβλέπεται υψηλός κίνδυνος.

2. Η παροχή μετεωρολογικών δεδομένων και προγνώσεων για την έκδοση του χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς γίνεται από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

3. Επισημαίνεται ότι, με την έκδοση του χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς σε ημερήσια βάση, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, έχει ως στόχο να υποδείξει στους φορείς που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, τις περιοχές που για το επόμενο 24ωρο, η αθροιστική επικινδυνότητα εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιάς, ως αποτέλεσμα της παρουσίας και δράσης φυσικών και ανθρωπογενών αιτιών, προβλέπεται να είναι μεγάλη.

4. Οι κατηγορίες κινδύνου διακρίνονται σε πέντε: χαμηλή, μέση, υψηλή, πολύ υψηλή και κατάσταση συναγερμού, βαθμολογούμενες αντίστοιχα με αριθμούς από το 1 έως το 5,(1 χαμηλή, 2 μέση, 3 υψηλή, 4 πολύ υψηλή και 5 κατάσταση συναγερμού).

5. Οι κατηγορίες κινδύνου, έχουν την εξής ερμηνεία:

Κατηγορία Κινδύνου 1 (Χαμηλή)

Η πιθανότητα για εκδήλωση πυρκαγιάς δεν είναι ιδιαίτερα υψηλή. Εάν εκδηλωθεί πυρκαγιά, οι συνθήκες, δεν θα ευνοήσουν τη γρήγορη εξέλιξή της.

Κατηγορία Κινδύνου 2 (Μέση).

Ο κίνδυνος είναι συνήθης για τη θερινή περίοδο. Εφόσον υπάρξει αποτελεσματική αντίδραση σε κάθε εκδηλούμενη πυρκαγιά δεν πρέπει να υπάρξουν προβλήματα ελέγχου. Ο δασοπυροσβεστικός μηχανισμός πρέπει να είναι στην κανονική του, για την αντιπυρική περίοδο, καθημερινή στελέχωση και ετοιμότητα.

Κατηγορία Κινδύνου 3 (Υψηλή).

Ο κίνδυνος είναι υψηλός. Αναμένονται πολλές πυρκαγιές μέσης δυσκολίας ή αρκετές πυρκαγιές που είναι δύσκολο να αντιμετωπισθούν. Και στις δύο περιπτώσεις είναι απαραίτητο να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την άμεση κινητοποίηση του μηχανισμού σε κάθε επεισόδιο, την αποφυγή οποιασδήποτε χρονοτριβής και την αποστολή επαρκών δυνάμεων, για να ολοκληρωθεί γρήγορα το έργο της κατάσβεσης, δεδομένης της υπάρχουσας δυσκολίας. Με καλή οργάνωση και ετοιμότητα οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος αναμένεται να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες με επιτυχία.

Κατηγορία Κινδύνου 4 (Πολύ Υψηλή).

Ο κίνδυνος είναι ιδιαίτερα υψηλός. Ο αριθμός των πυρκαγιών πιθανόν να είναι αρκετά μεγάλος, αλλά το κυριότερο, κάθε πυρκαγιά μπορεί να λάβει μεγάλες διαστάσεις εφόσον ξεφύγει από την αρχική προσβολή. Απαιτείται απόλυτη ετοιμότητα και πλήρης στελέχωση των δυνάμεων καταστολής και παραμονή του προσωπικού σε επαφή με τις υπηρεσίες. Όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες (Δήμο, Δασικές Υπηρεσίες, κλπ.) τίθενται σε επιφυλακή και δρουν σε αρωγή του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα αντιπυρικά σχέδια για την κατάσταση κινδύνου επιπέδου 4 (π.χ. αυξάνονται οι περιπολίες πρόληψης και η αστυνόμευση των κρίσιμων δασικών εκτάσεων κλπ.).

Κατηγορία Κινδύνου 5 (Κατάσταση ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ).

Ο κίνδυνος είναι ακραίος. Οι συνθήκες (ισχυρός άνεμος, χαμηλή σχετική υγρασία, υψηλή σχετικά θερμοκρασία, κλπ.), είναι πιθανό να οδηγήσουν σε ανεξέλεγκτη κατάσταση, με μεγάλο αριθμό πυρκαγιών ακραίας συμπεριφοράς.

Επειδή αυτές οι συνθήκες είναι δυνατό να ξεπεράσουν τις συνολικές δυνατότητες του δασοπυροσβεστικού μηχανισμού, απαιτείται να μεγιστοποιηθούν οι προσπάθειες πρόληψης και η ετοιμότητα του μηχανισμού για άμεση επέμβαση με όλες του τις δυνάμεις. Για την περίπτωση αυτή πρέπει να υπάρχει στο αντιπυρικό σχέδιο αλλά και σε κάθε εμπλεκόμενο στις πυρκαγιές φορέα, κατάλληλος σχεδιασμός ετοιμότητας (αύξηση επιφυλακής προσωπικού, διατήρηση επαφής με όλο το προσωπικό και έλεγχοι ετοιμότητας, επίγειες περιπολίες, μηνύματα ενημέρωσης των πολιτών, στενή παρακολούθηση της κατάστασης με την Ε.Μ.Υ. κλπ.) και συντονισμού με τους άλλους φορείς. Επίσης πρέπει να δίδονται ιδιαίτερες οδηγίες στο προσωπικό του Δήμου.

Μετά την έκδοση του, ο χάρτης αποστέλλεται σε όλους τους αρμόδιους φορείς και ταυτόχρονα αναρτάται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

2.6 ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1. Κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, δράσεις που αφορούν τη συμμετοχή των εθελοντικών οργανώσεων στην επιτήρηση των δασών για επισήμανση πυρκαγιών, προσδιορίζονται σε:

α. συνεδρίαση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣΤΟ) του Δήμου, που πραγματοποιείται στην αρχή της αντιπυρικής περιόδου. Οι δράσεις αυτές καθορίζονται από το Πυροσβεστικό Σώμα και γίνονται για λόγους υποστήριξης του έργου του.

β. ανάληψη δράσεων πολιτικής προστασίας προς υποβοήθηση του έργου του Δημάρχου, σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, που προκαλούνται από δασικές πυρκαγιές.

2. Τονίζεται ότι οι χώροι δράσης των εθελοντικών οργανώσεων, καθορίζονται στην απόφαση ένταξής τους και ότι για να είναι ουσιαστική η προσφορά τους, πρέπει οι δράσεις που αναλαμβάνουν να αποτελούν μέρος των επιχειρησιακών αναγκών που καθορίζονται μέσα από το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο.

3. Το γραφείο Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία με την Π.Υ να μεριμνήσει για την εκπαίδευση των εθελοντικών ομάδων σε περιπτώσεις επέμβασης αυτών, στην κατάσβεση πυρκαγιών.

4. Οι εθελοντικές οργανώσεις, πρέπει να είναι ενταγμένες στην Γ.Γ.Π.Π.

5. Το γραφείο Πολιτικής Προστασία είναι υπεύθυνο για τον εξοπλισμό των εθελοντών.

2.7 ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ (ΣΤΟ)

1. Για την δρομολόγηση έργων και δράσεων αντιπυρικής προστασίας καθώς και επιμέρους θεμάτων που συνδέονται με τη πρόληψη και ετοιμότητα για την αντιμετώπιση κινδύνων που προέρχονται από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, θα συγκληθεί πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ).

2. Στις συσκέψεις αυτές θα εξετασθούν θέματα σχετικά με:

α. την υλοποίηση έργων και εργασιών προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης, σε συνεργασία με την αρμόδια Δασική Υπηρεσία.

β. την ετοιμότητα του δυναμικού και μέσων για διάθεση προς υποβοήθηση του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή δασικών πυρκαγιών.

γ. το συντονισμό σε τοπικό επίπεδο της διαχείρισης των συνεπειών που προκαλούνται από τις δασικές πυρκαγιές.

δ. τα μέτρα ετοιμότητας κατά τις ημέρες υψηλής επικινδυνότητας βάσει του ημερήσιου χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, που εκδίδεται καθώς και οποιοδήποτε άλλο θέμα κρίνεται απαραίτητο, στην πρόληψη και ετοιμότητα, για την αντιμετώπιση κινδύνων που προέρχονται από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.

ε. έλεγχος των Αντιπυρικών Σχεδίων και των Μνημονίων Εκτέλεσης Ενεργειών στις συσκέψεις του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου και σε τοπικές συγκεντρώσεις με Δασικές- Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, Σχολεία κ.τ.λ.

στ. έλεγχος, οργάνωση και επέκταση όπου αναγκαιεί των υφιστάμενων πυροφυλακίων. Ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησής και κατασκευή νέων εάν απαιτείται.

ζ. η συντήρηση του δικτύου δασικών δρόμων και αντιπυρικών ζωνών, και η τυχόν διάνοιξη νέων εάν απαιτείται, είναι ιδιαίτερης ζωτικής σημασίας.

3. Το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ) γίνεται για την υποβοήθηση του έργου που εμπίπτει στην αρμοδιότητα Δημάρχου και έχει στόχο τον συντονισμό και τη συνεργασία των φορέων.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

Η Πολιτική Προστασία του Δήμου, μέχρι την αναθεώρηση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών, οφείλει να προβεί στην επικαιροποίηση των στοιχείων του ανθρώπινου δυναμικού και των πόρων που θα χρησιμοποιήσει, για την υλοποίηση δράσεων Πολιτικής Προστασίας, στα πλαίσια εφαρμογής του, με ευθύνη των Τοπικών Προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων.

3.1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Η ενεργοποίηση του Σχεδίου Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών, γίνεται, όταν ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας βρίσκεται στο στάδιο επιχειρήσεων : «Ανάπτυξη Δυνάμεων – Επέμβαση», οπότε τα Όργανα Ελέγχου και Συντονισμού Επιχειρήσεων του Στρατηγικού επιπέδου τίθενται σε «Αυξημένη Ετοιμότητα».

3.1.1. Πρόληψη – Επιτήρηση – Άμεση Επέμβαση.

1. Πρόληψη.

• Σύγκληση και λειτουργία Σ.Τ.Ο.

• Προσλήψεις εποχικού προσωπικού για δράσεις Πολιτικής Προστασίας.

• Ενεργοποίηση της Εθελοντικής Ομάδας της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.

• Συντήρηση πυροφυλακίων.

• Συντήρηση – αποκατάσταση δασικών και επαρχιακών δρόμων.

• Καθαρισμός αστικών οικοπέδων.

• Έλεγχος καλής λειτουργίας και αποκατάσταση βλαβών των πυροσβεστικών οχημάτων.

• Προετοιμασία απαγόρευσης κίνησης οχημάτων και πολιτών, ανάλογα με την πορεία των καιρικών φαινομένων.

• Ενημέρωση των πολιτών, για τον κίνδυνο πυρκαγιών και λήψη μέτρων αυτοπροστασίας με ειδικό έντυπο.

• Έλεγχος εξοπλισμού εθελοντών.

2. Επιτήρηση.

• Συνεχής λειτουργία του γραφείου Πολιτικής Προστασίας.

• Περιπολίες από τμήματα της εθελοντικής ομάδας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, που θα ορισθούν από το ΚΕΠΙΧ, με βάση την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων.

• Περιπολίες οχημάτων από την Πολιτική Προστασία του Δήμου με εμπλοκή της κάθε Δημοτικής Κοινότητας.

• Ενίσχυση επί 24ωρου βάσεως των πυροφυλακίων με πυροφύλακες και εφοδιασμός αυτών με τον αναγκαίο εξοπλισμό.

• Επανδρωμένο όχημα με εποχικό προσωπικό, που θα περιπολεί στην Ζώνη Ευθύνης του Δήμου, όλο το εικοσιτετράωρο.

• Διασπορά των πυροσβεστικών οχημάτων σε επιλεγμένες θέσεις.

3. Άμεση Επέμβαση.

• Η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς είναι ευθύνη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

• Ο Δήμος με τις δυνάμεις του (εθελοντικές ομάδες, προσωπικό, πυροσβεστικά οχήματα, υδροφόρες, σκαπτικά εργαλεία, κ.τ.λ.) συνεισφέρει στην όλη επιχείρηση η οποία διευθύνεται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

• Μετά από απόφαση του Σ.Τ.Ο. το ΚΕΠΙΧ αφού έχει εκπονήσει καταστάσεις χειριστών – οδηγών μηχανημάτων, εκτός της συμβολής προς την Π.Υ. ,τις υπόλοιπες δυνάμεις τις κατευθύνει προς την περιοχή εκδήλωσης της πυρκαγιάς, ειδικότερα οι υπάλληλοι του Δήμου με ειδικό γιλέκο απαγορεύουν την διέλευση οχημάτων που ενδεχομένως να προκαλέσουν την κυκλοφοριακή συμφόρηση που θα έχει σαν αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό των οχημάτων της πυρόσβεσης.

• Εντολή για αίτημα συνδρομής με υλικά και μέσα προς ενίσχυση του έργου του Δήμου στην αντιμετώπιση της καταστάσεως.

• Λήψη απόφασης για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών, για λόγους προστασίας της ζωής τους ή της υγείας τους από επικείμενη καταστροφή.

• Εντολή του Δημάρχου για σύγκληση του Σ.Τ.Ο εφόσον κρίνεται αναγκαίο.

• Ο Δήμαρχος ενημερώνει τον Περιφερειάρχη για την τρέχουσα κατάσταση και εισηγείται την κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εφόσον συντρέχουν λόγοι.

3.2 Δράσεις που Αφορούν στην Αντιμετώπιση της Πυρκαγιάς (καταστολή).

1. Γίνονται καταρχήν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος και σύμφωνα με τα επιχειρησιακά σχέδια αυτών. Το Πυροσβεστικό Σώμα ως αρμόδιος φορέας για την αναγγελία του συμβάντος Δασικής Πυρκαγιάς ειδοποιεί τους υπόλοιπους εμπλεκομένους φορείς σε τοπικό επίπεδο. Οι φορείς που βάσει του θεσμικού πλαισίου οφείλουν να συνδράμουν σε δυναμικό και μέσα το έργο της κατάσβεσης το οποίο αποτελεί ευθύνη του Πυροσβεστικού Σώματος (Δήμος, Ένοπλες Δυνάμεις, ΕΛ.ΑΣ, Ιδιωτικοί Φορείς, Εθελοντικές Οργανώσεις εκπαιδευμένες από το Πυροσβεστικό Σώμα κ.λ.π.), συμμετέχουν μετά από αίτημα του επικεφαλής των επιχειρήσεων καταστολής, αναλόγως της κλιμάκωσης των επιχειρήσεων, κατά το μέρος που τους αφορά και φροντίζουν για τη διαθεσιμότητα και κλιμάκωση των ιδίων πόρων (ανθρώπινο δυναμικό και μέσα).

3.3 Δράσεις για την Διαχείριση των Συνεπειών και την Άμεση/Βραχεία Αποκατάσταση Αυτών.

1. Αυτές αναλαμβάνονται από τους λοιπούς επιχειρησιακά εμπλεκόμενα φορείς σε τοπικό επίπεδο, αναλόγως της κλιμάκωσης των επιχειρήσεων.

2. Ο συντονισμός των δράσεων που αναλαμβάνονται από το Δήμαρχο, αφορούν στη διασύνδεση των επιμέρους δράσεων των φορέων που συμμετέχουν στην αντιμετώπιση, στην εύρεση και διάθεση πρόσθετων πόρων προς:

α. την υποβοήθηση του έργου της καταστολής των δασικών πυρκαγιών

β. την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών και στην αποτελεσματική διαχείριση των συνεπειών.

3. Οι ανωτέρω φορείς, Τοπικοί Αντιδήμαρχοι, Πολιτική Προστασία, Τεχνική Υπηρεσία κ.τ.λ. συμμετέχουν με εκπροσώπους τους στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ).

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

1. Στα πλαίσια του παρόντος Σχεδίου Δασικών Πυρκαγιών, αντιμετωπίζονται τα εξής:

α. έλεγχος – καταστολή του φαινομένου με ευθύνη του Πυροσβεστικού Σώματος (ΠΣ), με βάση τα Επιχειρησιακά του Σχέδια.

β. διάθεση μέσων από το Δήμο και τους λοιπούς εμπλεκομένους φορείς προς ενίσχυση του έργου της καταστολής.

γ. αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών και διαχείριση συνεπειών κατά τη φάση εξέλιξης του φαινομένου και μέχρι τον έλεγχό του.

2. Για τις δασικές πυρκαγιές, τα στάδια των επιχειρήσεων από την εκδήλωση του φαινομένου ως και τον πλήρη έλεγχό του, προσδιορίζονται ως εξής:

α. Αναγγελία

β. Κινητοποίηση Δυνάμεων – Αρχική Εκτίμηση Κατάστασης

γ. Ανάπτυξη Δυνάμεων – Επέμβαση

δ. Μερικός Έλεγχος

ε. Έλεγχος – Φύλαξη

στ. Πλήρης κατάσβεση

ζ. Αποτίμηση

3. Στο στάδιο επιχειρήσεων «Αναγγελία», ορίζεται το σύνολο των ενεργειών του Δήμου, για τη μεταβίβαση προς όλους τους εμπλεκομένους φορείς της εξακριβωμένης πληροφορίας με την οποία περιγράφεται η θέση που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, η ώρα που έγινε αντιληπτή και το είδος της βλάστηση που καίγεται.

4. Στο στάδιο επιχειρήσεων «Κινητοποίηση Δυνάμεων – Αρχική Εκτίμηση Κατάστασης», συνδέεται η κλιμάκωση του δυναμικού και μέσων που απαιτείται, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση. Ο Δήμαρχος μεταβαίνει στον τόπο του συμβάντος, για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς. Με βάση τη διαθεσιμότητα του αιτούμενου δυναμικού και μέσων ο επικεφαλής Αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος θα οδηγηθεί στην επιλογή του βέλτιστου Σχεδίου δράσης.

5. Στο στάδιο επιχειρήσεων «Ανάπτυξη Δυνάμεων – Επέμβαση» πραγματοποιείται από τα αρμόδια όργανα του Πυροσβεστικού Σώματος, η επιλογή του βέλτιστου Σχεδίου δράσεως και υλοποιείται με την αντίστοιχη ανάπτυξη δυνάμεων και επέμβαση στον τόπο της πυρκαγιάς. Οι λοιποί εμπλεκόμενοι φορείς συμμετέχουν είτε υποστηρικτικά στο έργο της κατάσβεσης της Δασικής Πυρκαγιάς, είτε στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω Δασικών Πυρκαγιών και διαχείριση των συνεπειών κατά το μέρος που τους αφορά λόγω αρμοδιότητας.

6. Στο στάδιο επιχειρήσεων «Μερικός Έλεγχος» θεωρείται ότι, η περίμετρος της πυρκαγιάς έχει πλήρως κατασβηστεί και πραγματοποιείται φύλαξη του χώρου για τυχόν αναζωπυρώσεις και μερική αποκλιμάκωση των διατιθέμενων μέσων κατόπιν εισηγήσεις του Δημάρχου.

7. Στο στάδιο επιχειρήσεων «Πλήρης κατάσβεση» θεωρείται ότι το συμβάν έχει λήξη και πραγματοποιείται πλήρης αποκλιμάκωση των διατιθέμενων για την κατάσβεση και για την φύλαξη δυναμικού και μέσων.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ.

1. Οι επικοινωνίες μεταξύ των φορέων στην καταστολή Δασικών Πυρκαγιών, γίνονται κατά κανόνα με τη χρήση των δικτύων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας σε όλα τα στάδια επιχειρήσεων.

2. Για τις ενδοεπικοινωνίες τους οι εμπλεκόμενοι φορείς δύναται να χρησιμοποιούν αναλογικό σύστημα (VHF) και σύστημα TETRA.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ.

1. Ως πληγέντες προσδιορίζονται οι πολίτες οι οποίοι έχουν απομακρυνθεί από τον τόπο κατοικίας τους ή διαμονής τους, εξ' αιτίας τεκμηριωμένου κινδύνου από την εξέλιξη της Δασικής Πυρκαγιάς.

2. Η διοικητική μέριμνα των πληγέντων, αναφέρεται στην μετακίνηση και παραμονή των πολιτών σε ασφαλείς χώρους κατά τη διάρκεια ή μετά από μια πυρκαγιά, με στόχο την προστασία τους και την αποφυγή έκθεσής τους στα προϊόντα καύσης (καπνός, αιωρούμενα σωματίδια, κ.λ.π.).

3. Οι τοπικοί Αντιδήμαρχοι προσδιορίζουν τους χώρους καταφυγής για προστασία την πολιτών από την πυρκαγιά και φροντίζουν για την Διοικητική Μέριμνά τους.

4. Αν η παραμονή των πολιτών στους χώρους καταφυγής γίνει πολύωρη ή πολυήμερη, ο Δήμαρχος μπορεί να δρομολογήσει δράσεις

για την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών των πολιτών, που έχουν συγκεντρωθεί σ' αυτούς.

5. Η Τεχνική Υπηρεσία σε συνεργασία με τους φορείς, συλλέγει πληροφορίες που αφορούν τον αριθμό των κατοικιών που έχουν καεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες. Η ενέργεια αυτή κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να εκτιμηθεί ο αριθμός των πολιτών για τους οποίους θα πρέπει να εξασφαλισθούν άμεσα καταλύματα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 'Α'

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

• Αντιδήμαρχοι. - Γραφ. κ. Δημάρχου.

• Προϊστάμενοι Πολ. Προστασίας. - Γραφ. κ. Περιφερειάρχη.

• Δ/ντης Τεχν. Υπηρεσιών. - Γ.Γ.Π.Π.

• Δ/ντης Οικ. Υπηρεσιών. - Γ.Γ. Αποκ. Διοίκησης.

• Πρόεδ. Νομικ. Προσ. Οργαν. Κοιν - Δημοτικοί Σύμβουλοι.

Πρόνοιας & Αλληλεγ. Δ. Πεντέλης. - Προϊσ. Δασαρ. Πεντέλης.

• Πρόεδρος Οργαν. Πολιτισ. - Προϊσ. 9ου Πυρ. Σταθ.

& Αθλητισ. - Προϊσ. 12ου Πυρ. Σταθ.

• Τοπικοί Πρόεδροι. - Αστυν. Τμήμα Μελισσίων.

• Μελισσίων. - Αστυν. Τμήμα Πεντέλης.

• Ν. Πεντέλης. - Εκπρ. Εθελ. Ομάδ. Πεντέλης.

• Πεντέλης - Εκπρ. Εθελ. Ομάδ.

• Γραφ. Κίνησης. Ν. Πεντέλης.

• Προσωπικό Δήμου. - Εκπρ. Εθελ. Ομάδ.

• Σχολικές Μονάδες. Πυροσβεστικού Κλιμακίου

• Τοπικά Νοσοκομεία. - Δ.Ε.Η

• Διοι/ση. Νοσ. Φλέμινγκ. - Ο.Τ.Ε

• Παλλάδιο. - ΕΥΔΑΠ

• Στέγη Υπερηλίκων

• Παίδων.

• Σ/Ν 414.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 'Β'

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ

ΠΡΟΛΗΨΗΣ – ΑΝΤΙΝΕΤΩΠΙΣΗΣ – ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ.

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Γ.Π.Π. Δήμου Πεντέλης

Κωστας Κωνσταντάκης Διακομανώλη / 6984171929/210 8040580

Αντιδ/χος Καθαριότητας Δήμου Πεντέλης Βορέας Σεβαστός 6975028550 / 2132050120γρ.

Αντιδ/χος Οικονομικών Δήμου Πεντέλης Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης  2132050105γρ.

Αντιδ/χος Δ. Κ. Ν. Πεντέλης Αποστολόπουλος Θεόδωρος  2132140525γρ.

Αντιδ/χος Δ. Κ. Πεντέλης Κολιός Μιχαήλ  2132140602γρ.

Διευθ/ντης Τεχν. Υπηρ. Χριστίδης Αναστάσιος 2132050151γρ.

Προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας Ξανθάκος Ιωάννης 2132050031γρ.

Προϊστάμενος Τεχν. Υπηρ. Πολεοδομ. Σχεδιασμού & Περιβάλλοντος Ξανθάκος Ιωάννης  6947842164 2132050131γρ.

Πρόεδρος Δ. Κ. Μελισσίων Βορέας Γεώργιος 6980651267

Πρόεδρος Δ. Κ. Πεντέλης  Σουτάδη-Καπράλου Χρυσούλα 6938892378

Πρόεδρος Δ. Κ. Ν. Πεντέλης Μιχελακάκης Μανώλης 6947605942

Γραφείο Κίνησης Λουλούδας Ευστάθιος 6976782305 2132050000

Αναπληρωτής / Προϊστάμενος Ηλεκ. Δ.Κ.Ν.Π. Σκιαδάς Θανάσης 6977848665 2106133351οικ.

Δ/ντρια Γραφείου Προσωπ. Κουλάκου Παναγιώτα 6944907260 2132050175γρ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 'Γ'

ΣΗΜΕΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ

1. Πιστή εφαρμογή της Πυροσβεστικής Διάταξης 9/2000 (ΦΕΚ 1459/8/30-11-2000), καθώς και της Πυροσβεστικής Διάταξης υπ' αριθμ. 1/2003 της Περιφερειακής Δ/νσης Π.Υ. Αττικής περί καθορισμού Χρονικών ορίων για την χρήση πυρός.

2. Αντιμετώπιση προβλημάτων οργάνωσης – αποτελεσματικής λειτουργίας Γραφείου Πολ. Προστασίας, σε όλα τα επίπεδα Δ/νση.

3. Έγκαιρη εκπαίδευση προσωπικού Πολιτικής Προστασίας. Ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή του προσλαμβανόμενου εποχιακού προσωπικού και στους εθελοντές.

4. Διασφάλιση δυνατότητας 24ωρης λειτουργίας του Συστήματος Πολιτικής Προστασίας.

5. Ανοικτά κινητά τηλέφωνα όλο το 24ωρο από όλους τους υπευθύνους.

6. Προγραμματισμός αδειών στα προβλεπόμενα ποσοστά, ούτως ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα δυσλειτουργίας στο σύστημα.

7. Απομάκρυνση των υλικών κλάδευσης και απορριμμάτων από δάση και αλσύλλια. Επίλυση του προβλήματος διαχείρισης της δημιουργούμενης βιομάζας.

8. Αποψίλωση κρασπέδων παρόδιων περιοχών με μέριμνα των αρμόδιων φορέων καθώς και εργασίες καθαρισμού περιοχών υψηλού κινδύνου.

9. Μέριμνα για καθαρισμό Ιδιωτικών οικοπέδων. Ειδοποίηση Ιδιοκτητών.

10. Αποψιλώσεις – Κλαδεύσεις από ΔΕΗ – ΟΤΕ, κ.λ.π. μετά από σχετική άδεια της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας, επικίνδυνων περιοχών εγγύς των δικτύων τους και λήψη προληπτικών μέτρων προκλήσεως πυρκαγιάς στα δίκτυά τους.

11. Σύνταξη Μνημονίων Πολιτικής Προστασίας, (καταγραφή του ανθρώπινου δυναμικού – υλικού Πολιτικής Προστασίας), τρόπος δράσης – χρησιμοποίησης τους.

12. Επικαιροποίηση πινάκων υφισταμένων ιδιωτικών μέσων στο Δήμο, με ευθύνη Αντιδημάρχων.

13. Διατήρηση άριστης λειτουργίας, διαθεσιμότητας, ταχείας επέμβασης των υδροφόρων, πυροσβεστικών οχημάτων, χωματουργικών μηχανημάτων του Δήμου και λοιπών υπηρεσιών.

14. Ύπαρξη σχεδίασης για συγκέντρωση και σε περιόδους μεγάλου κινδύνου σε κατάλληλους στρατηγικούς χώρους αριθμού πυροσβεστικών μέσων με ετοιμότητα άμεσης επέμβασης.

15. Συντήρηση και έλεγχος επάρκειας και καταλληλότητας πυροφυλακίων.

16. Εκπομπή περιπολιών στις ευαίσθητες περιοχές, με ορθή εκτίμηση της επικινδυνότητας των περιοχών και λοιπών τρεχουσών συνθηκών και έλεγχος ορθής εκτελέσεώς των.

17. Καθορισμός δρομολογίων προς απαγόρευση σε δάση, κατά τις ημέρες που ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς είναι πολύ υψηλός.

18. Καταγραφή, έλεγχος λειτουργίας – επάρκειας – συμβατότητας και συντήρησης του Δικτύου Κρουνών.

19. Μελέτη για ορθολογιστική τοποθέτηση και εγκατάσταση δεξαμενών νερού κοντά ή μέσα στα Δάση. Πληρότητα τους με μέριμνα Τοπικού Δ/κτή Π.Σ.

20. Έλεγχος λήψεως όλων των Μέτρων Πυρασφάλειας από τους υπευθύνους των Κατασκηνώσεων και επάρκεια μέσων Εκκένωσής των.

21. Μελέτη των ιδιαιτεροτήτων διαφόρων περιοχών.

22. Καλή συνεργασία και συντονισμός / Διακριτοί ρόλοι όλων των Υπηρεσιών. Οι Δασικές Υπηρεσίες δίνουν έμφαση στην πρόληψη, ενώ οι Πυροσβεστικές στην καταστολή.

23. Αντιμετώπιση κάθε πυρκαγιάς με τον κατάλληλο τρόπο και μέσα.

24. Οργάνωση και έγκαιρη εκτέλεση ασκήσεων ετοιμότητας σε επίπεδο Δήμου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 'Δ'

Τι Πρέπει να Προσέχετε για να Αποτρέψετε την Εκδήλωση Πυρκαγιάς

1. Μην καίτε σκουπίδια ή ξερά χόρτα και κλαδιά κατά την διάρκεια θερινών μηνών.

2. Μην ανάβετε τους θερινούς μήνες υπαίθριες ψησταριές στα δάση ή σε χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα.

3. Αποφύγετε τις υπαίθριες εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά (οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που δημιουργεί σπινθήρες).

4. Μην πετάτε ποτέ αναμμένα τσιγάρα όταν βρίσκεσθε σε υπαίθριους χώρους.

5. Μην αφήνετε σκουπίδια στο δάσος, υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης.

6. Σεβασθείτε τα απαγορευτικά πρόσβασης σε περιόδους υψηλού κινδύνου.

7. Αν το σπίτι σας βρίσκεται μέσα ή κοντά σε δάσος ή δασική έκταση:

α. δημιουργείστε μια αντιπυρική ζώνη γύρω από το σπίτι σας καθαρίζοντας και απομακρύνοντας σε ακτίνα τουλάχιστον 10 μέτρων τα ξερά χόρτα, τις πευκοβελόνες, τα ξερά φύλλα, τα κλαδιά κ.λ.π.

β. κλαδέψτε τα δένδρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων, ανάλογα με την ηλικία τους και την κατάσταση των κλαδιών τους.

γ. απομακρύνετε όλα τα ξερά κλαδιά από τα δέντρα και τους θάμνους.

δ. μην αφήνετε τα κλαδιά των δένδρων να ακουμπούν στους τοίχους τη στέγη και τα μπαλκόνια.

ε. αραιώστε γύρω από το κτίσμα την δενδρώδη βλάστηση έτσι ώστε τα κλαδιά του ενός δένδρου να απέχουν τουλάχιστον 3 μέτρα από τα κλαδιά του άλλου. Για λόγους ακόμη μεγαλύτερης ασφάλειας και όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν, απομακρύνεται την δενδρώδη και θαμνώδη βλάστηση γύρω από το κτίσμα σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων.

στ. μην τοποθετείτε πλαστικές υδρορροές ή πλαστικούς οχετούς νερού στους τοίχους του κτίσματος.

ζ. προφυλάξτε, εξωτερικά, τα παράθυρα και τις γυάλινες πόρτες, τοποθετώντας παντζούρια από μη εύφλεκτα υλικά.

η. καλύψτε τις καμινάδες και τους αγωγούς εξαερισμού του κτίσματος με ειδικό, μη εύφλεκτο, συρμάτινο σύρμα έτσι ώστε οι σπίθες να μην μπορούν να διεισδύσουν στο εσωτερικό του κτιρίου.

θ. μην αποθηκεύετε εύφλεκτα αντικείμενα κοντά στο σπίτι.

ι. αποφύγετε την κατασκευή ακάλυπτων δεξαμενών καυσίμου κοντά στο σπίτι σας.

ια. τοποθετείστε τα καυσόξυλα σε κλειστούς και προφυλαγμένους χώρους.

ιβ. προμηθευτείτε τους κατάλληλους πυροσβεστήρες και μεριμνήστε για τη συντήρηση τους.

ιγ. εξοπλιστείτε με σωλήνα ποτίσματος με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλετε να προστατεύσετε σε περίπτωση πυρκαγιάς.

ιδ. μία δεξαμενή νερού, μία απλή αντλία που λειτουργεί χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και ένας σωλήνας νερού, μπορεί να σας προστατεύσουν από την πυρκαγιά.

Αντιπυρική ζώνη

Πώς Πρέπει να Ενεργήσετε Μόλις Αντιληφθείτε Πυρκαγιά

1. Τηλεφωνείστε ΑΜΕΣΩΣ στο Κέντρο της Πυροσβεστικής (στον αριθμό κλήσης 199) και δώστε σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεσθε, καθώς και πληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βλέπετε την πυρκαγιά.

2. Περιγράψτε το είδος της βλάστηση που καίγεται.

3. Προσδιορίστε την κατεύθυνση της πυρκαγιάς.

4. Μην κλείσετε το τηλέφωνο προτού δώσετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

Αν η Πυρκαγιά Πλησιάζει

Τι Πρέπει να Κάνετε Έξω από το Σπίτι σας

1. Διατηρήστε την ψυχραιμία σας.

2. Απομακρύνετε αμέσως όλα τα εύφλεκτα υλικά από τον περίγυρο του κτίσματος και μεταφέρετέ τα σε κλειστούς και προφυλαγμένους χώρους. Η ανάφλεξή τους μπορεί να συμβάλει στην μετάδοση της πυρκαγιάς στο κτίριο.

3. Κλείστε όλες τις διόδους (καμινάδες, παράθυρα, πόρτες, κλπ) έτσι ώστε να εμποδίσετε τις καύτρες να διεισδύσουν στο εσωτερικό του κτιρίου.

4. Κλείστε όλες τις παροχές στις συσκευές φυσικού αερίου και υγρών καυσίμων μέσα και έξω από το κτίσμα.

5. Μαζέψτε άμεσα όλες τις τέντες που έχετε ανοίξει στα μπαλκόνια και τα παράθυρα του κτίσματος.

6. Ανοίξτε την πόρτα του κήπου για να διευκολύνετε την πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων

7. Τοποθετείστε σκάλα στην εξωτερική πλευρά του κτιρίου έτσι ώστε να ανέβει κάποιος άμεσα στη στέγη του. Η σκάλα θα πρέπει να τοποθετηθεί στην πλευρά του κτιρίου που βρίσκεται αντίθετα από την κατεύθυνση που έρχεται η πυρκαγιά.

8. Συνδέστε τους σωλήνες ποτίσματος με τις βρύσες που έχετε στο εξωτερικό του κτίσματος και απλώστε τους σωλήνες έτσι ώστε να καλύπτεται όλη η περίμετρος του.

9. Εάν η ορατότητα είναι μειωμένη ανάψτε τόσο τα εσωτερικά όσο και τα εξωτερικά φώτα του κτιρίου για να γίνει περισσότερο ορατό μέσα από τους καπνούς.

Αν η Πυρκαγιά Είναι στο Κατώφλι σας

1. Μην επιχειρείτε την εγκατάλειψη του χώρου σας, εκτός εάν η διαφυγή σας είναι πλήρως εξασφαλισμένη.

2. Η πιθανότητα επιβίωσης σε ένα οικοδόμημα κατασκευασμένο από άφλεκτα υλικά είναι μεγάλη, ενώ αντίθετα είναι μικρή μέσα σε αυτοκίνητο το οποίο βρίσκεται σε καπνούς και φλόγες.

3. Μπείτε μέσα στο σπίτι μαζί με όλη την οικογένεια σας και τα κατοικίδια σας.

4. Κλείστε καλά όλες τις πόρτες και τα παράθυρα και φράξτε όλες τις χαραμάδες με βρεγμένα πανιά για να μην μπει καπνός στο εσωτερικό του κτιρίου.

5. Απομακρύνετε τις κουρτίνες από τα παράθυρα.

6. Απομακρύνετε προς το εσωτερικό των δωματίων τα έπιπλα που βρίσκονται κοντά στα παράθυρα και τις εξωτερικές πόρτες.

7. Κλείστε όλες τις ενδιάμεσες πόρτες για να επιβραδύνετε την εξάπλωση της πυρκαγιάς στο εσωτερικό του κτιρίου.

Γεμίστε τις μπανιέρες, τις λεκάνες και τους κουβάδες έτσι ώστε να υπάρχει άμεσα εφεδρικό νερό.

8. Συγκεντρωθείτε όλοι μαζί σε ένα χώρο.

9. Προβλέψτε να έχετε ένα φακό και εφεδρικές μπαταρίες δίπλα σας σε περίπτωση που διακοπεί το ηλεκτρικό ρεύμα.

10. Αν το σπίτι σας είναι ξύλινη κατασκευή, αναζητήστε καταφύγιο σε γειτονικό κτιστό σπίτι.

11. Αν διαταχθεί εκκένωση της περιοχής ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες και τις διαδρομές που θα σας δοθούν.

Μόλις Περάσει η Πυρκαγιά

1. Μόλις περάσει η πυρκαγιά βγείτε έξω από το σπίτι σας και σβήστε αμέσως τις μικροεστίες που παραμένουν.

2. Ελέγχετε για τουλάχιστον 48 ώρες, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, την περίμετρο και όλους τους εξωτερικούς χώρους του κτίσματος για πιθανές μικροεστίες και αναζωπυρώσεις.

3. Είναι γνωστό ότι η πρώτη εμφάνιση της φωτιάς (ανάφλεξη), η οποία στη συνέχεια οδηγεί στην ανάπτυξη της πυρκαγιάς, οφείλεται κατά ποσοστό 99% σε ανάφλεξη της φυτικής ύλης, που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους., π.χ. ξερά χόρτα, κλαδιά, ποώδης βλάστηση, θάμνοι, υπολείμματα υλοτομιών κ.λ.π.

4. Η δημιουργία συνεπώς ζωνών καθαρισμού γύρω από περιοχές υψηλού κινδύνου, όπως κατοικημένους χώρους, σκουπιδότοπους, κατασκηνώσεις - χώρους αναψυχής, καθώς και περιοχών που απαιτούν αυξημένη προστασία (π.χ. αναδασώσεις, περιαστικά δάση κ.λ.π). θα συμβάλει αποτελεσματικά στην ανακοπή της.

5. Με τον όρο «καθαρισμό» εννοούμε σειρά εργασιών με σκοπό την πλήρη απομάκρυνση της λεπτής διαμέτρου ξερής καύσιμης φυτικής ύλης, που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως ξερά χόρτα, φύλλα, βελόνες, μικροί θάμνοι, υπολείμματα δένδρων, κλπ και κλάδεμα των δασικών δένδρων μέχρι ύψους τριών (3) μέτρων ανάλογα με την ηλικία και την κατάσταση των κλαδιών τους.

6. Με βάση τα παραπάνω και προκειμένου να προστατευθούν τα πάσης φύσεως κτίσματα που βρίσκονται πλησίον ή εντός δασών και δασικών εκτάσεων, θα πρέπει να γίνεται περιμετρικός καθαρισμός τουλάχιστον δέκα (10) μέτρων αυτών, καθώς επίσης και καθαρισμός της στέγης και της υδρορροής των.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 'Ε'

ΚΡΟΥΝΟΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ.

1. ΠΕΝΤΕΛΗΣ & ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ

2. ΚΑΛΕΡΓΗ & ΗΡΩΟΥ

3. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ & ΚΟΡΥΤΣΑΣ

4. Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ & ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ

5. ΠΗΓΗΣ & ΖΑΪΜΗ

6. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ

7. ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ & ΔΙΟΣ

8. ΔΙΟΝΥΣΟΥ & ΒΑΡΝΑΛΗ.

9. 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ & ΓΡΑΜΜΟΥ

10. ΜΟΥΣΩΝ & ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

11. ΜΟΥΣΩΝ & ΟΥΡΑΝΙΑΣ

12. ΔΙΟΝΥΣΟΥ & ΑΧΕΛΩΟΥ

13. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ & ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ

14. ΚΛΕΙΟΥΣ & ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΣ

15. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ & ΟΛΥΜΠΟΥ

ΚΡΟΥΝΟΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

1. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ & ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ

2. ΕΘΝΕΓΕΡΤΩΝ & ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ

3. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΙΛΑ & ΑΧΕΛΩΟΥ

4. ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΘΝΕΓΕΡΤΩΝ ΜΑΚΑΡΙΟΥ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

5. ΟΔΟΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ & ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

6. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ

7. ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ & ΣΚΡΑ (ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ)

8. ΤΕΡΜΑ ΦΡΥΓΙΑΣ & ΛΕΩΦ. Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

9. ΤΕΡΜΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ & ΑΙΝΟΥ

10. ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ & ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ

11. ΔΕΛΦΩΝ & ΛΕΩΦ. ΓΕΩΡ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

12. ΛΕΩΦ. ΑΓ. ΣΙΛΑ & ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

13. ΛΕΩΦ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ & ΦΟΙΒΟΥ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑΣ (ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ)

14. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΕΛΛΗΣ

ΚΡΟΥΝΟΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

1. ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 49 & ΑΓ. ΤΙΜΟΘΕΟΥ

2. ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΠΥΡ/ΚΗ ΦΩΛΙΑ (ΕΝΑΝΤΙ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ)

3. ΟΔΟΣ ΚΑΛΙΣΣΙΩΝ & ΘΗΣΕΩΣ (ΠΥΡ/ΚΗ ΦΩΛΙΑ)

4. ΟΔΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ & ΚΑΛΒΟΥ

5. ΟΔΟΣ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ

6. ΟΔΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΣ & ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ (ΠΥΡ/ΚΗ ΦΩΛΙΑ)

7. ΟΔΟΣ ΙΑΣΟΝΟΣ & ΝΥΜΦΩΝ

8. ΟΔΟΣ ΑΓ. ΤΡΥΦΩΝΟΣ – ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ (ΝΕΟΣ)

9. ΟΔΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ & ΣΠΗΛΙΑΣ

10. ΟΔΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ

11. ΟΔΟΣ ΚΑΛΙΣΣΙΩΝ & ΙΚΑΡΟΥ

12. ΟΔΟΣ ΑΧΑΙΩΝ (ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΤΡΑΦΙ)

13. ΟΔΟΣ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΠΛ. ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 'ΣΤ'

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 2011

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ:

Α/Α ΟΧΗΜΑΤΑ

1 UNIMOG "U-400" - Πυροσβεστικό – 5 TN

2 UNIMOG "U-400" -

3 MERCEDES (Γουρούνα) – Πυροσβεστικό 2,5 TN

4 MERCEDES – Υδροφόρο 5 ΤΝ

5 J.C.B. (Προωθητής Γαιών)

6 NISSAN NAVARA 4x4 Πυρ/κο -300 lt

7 NISSAN NAVARA 4x4 Ημιφορτηγό-Περιπολικό

8 NISSAN NAVARA 4X4 Ημιφορτηγό -Περιπολικό

9 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ (ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΛΙΤΩΝ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)

10 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

ΜΕΣΑ – ΥΛΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 ΑΝΤΛΙΕΣ 3 τρείς

2 ΓΕΝΗΤΡΙΕΣ 2 δύο

3 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ 6 έξι

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ:

Α/Α ΟΧΗΜΑΤΑ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

1 Πυροσβεστικό -Steyr – 5 TN

2 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ MERCEDES 2,5 Τ.Ν

3 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ MERCEDES 5 TN

4 YΔΡΟΦΟΡO ΟΧΗΜΑ 10Τ.Ν.

5 ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ 7Τ.Ν.

6 J.C.B. (Προωθητής Γαιών) - RAM

7 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ MAZDA 4x4 Πυρ/κο -750 lt

8 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ MAZDA 4x4 Πυρ/κο -750 lt

9 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ NISSSAN 4x4 Πυρ/κο -1 Τ

10 4x4 JEEP-Περιπολικό

11 (6) ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ:

Α/Α ΟΧΗΜΑΤΑ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

1 YΔΡΟΦΟΡO ΟΧΗΜΑ 10Τ.Ν.

2 BOBCAT

3 J.C.B. (Προωθητής Γαιών)

4 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 4x4 Πυρ/κο -500 lt

5 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 4x4 Πυρ/κο -500 lt

6 3 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

1 Δ.Κ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΘ.ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 48

2 ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ 12ου Π.Σ.) 31

ΣΥΝΟΛΟ 79

Α/Α ΠΥΡΟΦΥΛΑΚΙΑ

1 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ – ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ

2 ΘΕΣΗ ΤΡΙΣΤΡΑΤΟ – ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ

3 Π/Φ ΕΠΠΑΠ – ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ

4 ΝΤΑΒΕΛΗΣ – ΠΕΝΤΕΛΗ

5 ΜΙΚΡΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑ – ΠΕΝΤΕΛΗ

6 ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ – ΠΕΝΤΕΛΗ

7 ΘΕΣΗ ΙΤΑΛΙΚΑ ΠΥΡΟΒΟΛΕΙΑ – ΠΕΝΤΕΛΗ

8 Ν.Α.Τ.

ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ:

1. Ο Δήμος Πεντέλης έχει στα όριά του τέσσερεις (4) υδατοδεξαμενές πλήρωσης ελικοπτέρων (50.000 κ.μ. έκαστη). Δύο επί της οδού Σουβαλιώτου (Όπισθεν πλατείας Αγ. Τριάδος, Πεντέλη) και δύο του Σ.Π.Α.Π. στο Αναρρωτήριο (πρώην ΠΙΚΠΑ)

2. Επίσης (1) υδατοδεξαμενή πλήρωσης ελικοπτέρων (50.000 κ.μ.) επί της οδού Ιονίων Νήσων και Κεφαλληνίας στη Δημοτική Ενότητα Νέας Πεντέλης.

O Δ/ντής Πολιτικής  Προστασίας και Εθελοντισμού

Ξανθάκος Ιωάννης

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Ιανουάριος 2021
ΚΥ ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Επισκέψεις Ιστοχώρου

σήμερα επισκέφθηκανσήμερα επισκέφθηκαν281
από Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαναπό Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαν1262909

Χάρτης Ιστοχώρου

sitemap www.stergiou-kapsalis.gr Sitemap για πλοήγηση