Σχέδιο Αντιμετώπισης Σεισμικών Φαινομένων στο Δήμο Πεντέλης

Earthquakes.1Σχεδιασμός και Δράσεις Πολιτικής Προστασίας Δήμου Πεντέλης για την Αντιμετώπιση Κινδύνων από την Εκδήλωση Σεισμικών Φαινομένων:

 

Μελίσσια 20-6-2012,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16353

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΑΛΑΜΒΟΚΗ 2Α ΜΕΛΙΣΣΙΑ                                                                                   ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

2132050000                                                                                                       (ΌΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ)

www.penteli.gov.gr/

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

ΘΕΜΑ: Αποστολή Παραρτήματος ‘Α’ Σχεδίου ‘’ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ’’.

ΣΧΕΤ.: Δημ. Πεντέλης/ Γρ. Πολ. Πρ / Αρ. Πρωτ. 6379/ Πεν. 1.4.11.

 1. Σας διαβιβάζουμε σε ακριβές αντίγραφο, το αναθεωρημένο παράρτημα ‘Α του σχεδίου ‘’ ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ’’.
 1. Μετά τη λήψη του παρόντος, παρακαλείται ο κάθε εμπλεκόμενος, να μελετήσει τη σχεδίαση και να προβεί στην εκδήλωση ενεργειών που προβλέπονται απ’ αυτό.
 1. Με την παραλαβή του παρόντος καταργείται και παύει να ισχύει η παραπάνω σχετική.
 1. Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

 

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                                                       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

          ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ                                                            ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ- ΚΑΨΑΛΗΣ


ΘΕΜΑ: Σχεδιασμός και Δράσεις Πολιτικής Προστασίας, για την Αντιμετώπιση Κινδύνων από την Εκδήλωση Σεισμικού Φαινομένου.

Σχετ. α. Απ. Διοικ. Ατ./Δ.Π.Π./Αρ. Πρωτ. 9706/24/4/12

β. Δημ. Πεν./ Γ.Π.Π./ Αρ. Πρωτ. 6379/1-4-11

 

 1. Στη συνέχεια του (α) σχετικού, προκειμένου να αντιμετωπιστούν έγκαιρα και αποτελεσματικά, οι κίνδυνοι από την εκδήλωση Σεισμικών Φαινομένων, δρομολογούνται οι παρακάτω δράσεις :

α. Εκπόνηση αναθεωρημένου σχεδίου δράσης του Δήμου, από το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας, με την συνεργασία των κ.κ. Αντιδημάρχων και προέδρων των τοπικών κοινοτήτων.

β. Σύσταση επιτροπής πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου, κτηρίων αρμοδιότητας του Δήμου, αποτελούμενη από:

(1) τον εκπρόσωπο του γραφείου Τεχνικών Υπηρεσιών.

(2) τον Αντιδήμαρχο και Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας, ανάλογα με το σε ποια Κοινότητα διενεργείται ο έλεγχος.

(α) με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου, να δρομολογηθούν περαιτέρω δράσεις και λήψεις μέτρων.

 

γ. κατάρτιση από το γραφείο προσωπικού του Δήμου και ανάρτηση επικυρωμένου καταλόγου (μητρώο) των υπαλλήλων του Δήμου, που διαθέτουν κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα, προκειμένου να συνδράμουν στο έργο της Υπηρεσίας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων, όπως επίσης και ανάρτηση κλειδοθήκης σε κάθε κοινότητα.

 

1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

α. Οι σεισμοί ως φαινόμενα εντάσσονται στην κατηγορία των φυσικών καταστροφών και μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή, την περιουσία των ανθρώπων και να προκαλέσουν καταστροφές στην οικονομία και τις υποδομές της χώρας.

(1). Με βάση τα παραπάνω, επιβάλλεται λήψη μέτρων που αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση των συνεπειών (προσεισμικός έλεγχος, κτήρια ανθεκτικά απέναντι στους σεισμούς, ενημέρωση πολιτών κ.τ.λ.), καθώς και την προετοιμασία του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, έτσι ώστε να αντιμετωπισθούν άμεσα και αποτελεσματικά, οι συνέπειες των σεισμών (αναβάθμιση σχεδίου, διεξαγωγή ασκήσεων κ.τ.λ.).

(2). Στα πλαίσια αυτά κρίνεται αναγκαία η αναβαθμισμένη έκδοση του παρόντος σχεδίου, προκειμένου να προσδιορισθούν με αναλυτικό τρόπο και βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, οι αρμοδιότητες των εμπλεκομένων φορέων σε έργα, δράσεις και μέτρα πρόληψης.

 

 1. 2. ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Ο Δήμος Πεντέλης, οργανώνει, κατευθύνει και συντονίζει τον μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, στην αντιμετώπιση των συνεπειών, από την εκδήλωση σεισμικών φαινομένων.

 

 1. 3. ΕΚΤΕΛΕΣΗ

α. Ιδέα Ενεργείας

Η παραπάνω αποστολή του Δήμου, θα επιτευχθεί, με τη λήψη προπαρασκευαστικών μέτρων από την περίοδο της ηρεμίας, που αφορούν την :

(1) εξεύρεση χώρων καταφυγής και καταστολής όπως στο Παράρτημα «Η» του παρόντος.

(2) δημιουργία Κέντρου Διοίκησης και Ελέγχου (ΕΚΔΕΣ) όπως στο Παράρτημα «Β».

(3) δημιουργία κέντρου σεισμοπλήκτων (ΚΕΣ) όπως το παράρτημα «Ζ».

 

β. Σκοπός όλων των παραπάνω, είναι η παροχή κατευθύνσεων για την συντονισμένη δράση του μηχανισμού στην αντιμετώπιση των συνεπειών, από την εκδήλωση σεισμικών φαινομένων, με στόχο την Προστασία του Πολίτη.

 

 

 1. 4. Καθήκοντα Εμπλεκομένων

 

Όπως αυτά περιγράφονται στα παραρτήματα του παρόντος.

 

 1. 5. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

α. διατιθέμενα μέσα – υλικά, όπως στα παραρτήματα.

β. παροχή τροφής και ύδατος σ’ όλο το προσωπικό που εμπλέκεται σε βάρδιες.

γ. εφοδιασμός με σκηνές, ράντζα, κλινοσκεπάσματα, πρόχειρο φαγητό στους σεισμόπληκτους.

δ. Δημιουργία πρόχειρου Ιατρείου, ανά τρεις ή και τέσσερεις χώρους καταυλισμού.

ε. Τοποθέτηση χημικής τουαλλέτας ανά χώρο καταυλισμού.

 

 

6. ΤΟΠΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

 

Τα νοσοκομεία Τσαγκάρη, Μπόμπολα, Παπαδημητρίου, Παίδων Πεντέλης, Λυράκου, Τζεράνη, Παλλάδιο, Σ/Ν 414, προς τα οποία κοινοποιείται το παρόν σχέδιο, οφείλουν από τώρα να προετοιμασθούν τα σχέδια δράσης τους, σε περίπτωση εκδηλώσεων σεισμικών φαινομένων.

 

7. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Η Διεύθυνση Οικονομικού, να προβλέψει την απαιτούμενη πίστωση για την κάλυψη των αναγκών, που θα δημιουργηθούν από την εκδήλωση του σεισμικού φαινομένου.

 

8. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

α. Τηλεφωνικά δίκτυα μέσω ΟΤΕ με κινητή και σταθερή επικοινωνία.

β. Ασύρματα δίκτυα σταθμών ασυρμάτων που υπάρχουν από τώρα.

 

 

9. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια όσων αφορά στη διασπορά ψευδών και ανακριβών στοιχείων, έτσι ώστε να ΜΗΝ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΠΑΝΙΚΟΣ στους πολίτες, πράγμα που θα επιδεινώσει της προσπάθειες των συνεργείων και των εμπλεκομένων, στην εκδήλωση βοήθειας.

 

 

10. ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Οι εθελοντικές οργανώσεις που είναι εντεταγμένες στο Μητρώο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών που προκαλούνται από τους σεισμούς, αναλαμβάνουν δράσεις πολιτικής προστασίας προς υποβοήθηση του έργου του Δήμου (ανάπτυξη σκηνικού υλικού στους χώρους καταυλισμού, υποστήριξης ραδιοεπικοινωνιών, κ.λ.π.).

Ο

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ - ΚΑΨΑΛΗΣ

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ζ»

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΕΙΣΜΟΙ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Δ/ΝΣΗ

ΚΑΛΑΜΒΟΚΗ 2Α

ΗΛ.ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. / Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ

www.penteli.gov.gr

 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 1

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2 

ΦΑΞ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΟΙΚΙΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

(νόμιμος Εκπρόσωπος)

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΥ -ΚΑΨΑΛΗΣ

6945705260

2132050001

2108101327

2108101327

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ   ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Τοπικός Σύμβουλος

(Αναπληρωματικός)

ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

6948083629

2108040580

6972055360

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

6945153438

2132050020

2106132333

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΡΟΠΗ

6946591884

2132050018

2106132333

2108041789

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΟΜΑΝΩΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

6909042548

6972490489

2108040580

2114014159

2106132333

2114014159

 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ‘’Α’’

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ‘’ΣΕΙΣΜΟΙ’’

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 1. Σε συνεργασία με τους προϊσταμένους των οργανικών διευθύνσεων που στεγάζονται σε κτήρια αρμοδιότητας του Δήμου να:

α. Προγραμματίσει ενημέρωση των υπαλλήλων, σχετικά με την εκκένωση των ανωτέρων κτηρίων.

β. Καταρτίσει και τηρήσει επικαιροποιημένο κατάλογο κατάλληλων υπαλλήλων μηχανικών του Δήμου, οι οποίοι δύναται να προχωρήσουν μετά από σεισμό, σε άμεσο οπτικό έλεγχο κτηρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίες του Δήμου.

γ. Προσδιορίσει τις κρίσιμες για τη λειτουργία του Δήμου υποδομές, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

δ. Προχωρήσει στην σύνταξη μνημονίου ενεργειών με την ευθύνη των τοπικών Αντιδημάρχων το οποίο να:

 

(1) Καταγράφουν σε χρονική αλληλουχία, τις ενέργειες που πρέπει να προβούν οι αρμόδιοι φορείς, για την υλοποίηση των δράσεων που προβλέπονται στον αντίστοιχο σχεδιασμό αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών,

(2) Αποτελούν ένα απλό έγγραφο μη εμπιστευτικού χαρακτήρα, στο οποίο δίδονται με σαφήνεια απαντήσεις στα πέντε ερωτήματα (ποιός, τι, πότε, που, γιατί) και να περιλαμβάνει:

 

(α) τον φορέα επίσημης ενημέρωσης για κινητοποίηση.

(β) πίνακα ενημέρωσης ανά δράση.

(γ) ημερολόγιο επικοινωνίας.

(δ) επικαιροποιημένο κατάλογο των επιχειρησιακά έτοιμων μέσων και των υπεύθυνων χειριστών που διαθέτει η κάθε κοινότητα, για την αντιμετώπιση των διαφόρων αναγκών (μηχανήματα, οχήματα μεταφοράς προσωπικού κ.τ.λ.)

(ε) κατάλογο υπαλλήλων για οπτικό έλεγχο των υποδομών και για αποκατάσταση ζημιών καθώς και αυτών που θα συμμετέχουν, αν χρειαστεί.

(3) ελέγχουν την επάρκεια και τη διάθεση υλικών και μέσων για ην προσωρινή στέγαση πληγέντων (σκηνικό υλικό κλινοσκεπάσματα, χημική τουαλέτα, πρόχειρο ιατρείο κ.τ.λ.)

(4) ενημερώνουν τους πολίτες για την αντιμετώπιση των σεισμών (ασκήσεις ετοιμότητας στους χώρους εργασίας στα σχολεία, νοσοκομεία κ.τ.λ.)

(5) αναβαθμίσουν τα σχέδια, με στόχο την βελτίωση της ανταπόκρισης του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.

(6) έλεγχος των χώρων καταφυγής και καταυλισμού.

 

2. Η Πολιτική Προστασία στον καιρό της ηρεμίας οφείλει να επαγρυπνεί, διότι το φαινόμενο του Σεισμού δεν προβλέπεται αλλά και δεν προειδοποιεί.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ‘Β’

Στο Σχέδιο ‘’Σεισμοί’’

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΚΔΕΣ)

 1. Ο χώρος αυτός:

α. να εξευρεθεί με ευθύνη του Αντιδημάρχου Ν. Πεντέλης και του Τοπικού Προέδρου της Κοινότητας, όπου θα εγκατασταθεί ο Δήμος σε περίπτωση εκδήλωσης σεισμικού φαινομένου.

β. να εφοδιαστεί και να συνδεθεί, από την περίοδο της ηρεμίας με ασύρματη και ενσύρματη επικοινωνία.

γ. να εξοπλιστεί με τα απαραίτητα εφόδια.

 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ‘Γ’

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ‘’ΣΕΙΣΜΟΙ’’

 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α’ & Β’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

 

1. Οι Δ/ντες σχολείων Α’ και Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης να προβούν στις παρακάτω ενέργειες:

 

α. να συντάξουν ή επικαιροποιήσουν το σχέδιο εγκατάλειψης των σχολικών κτιρίων σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών.

 

β. να προσδιορισθούν οι ασφαλείς υπαίθριοι χώροι καταφυγής των μαθητών από σεισμό, οι οποίοι θα πρέπει να γνωστοποιούνται στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών.

 

2. Επίσης υποχρεούνται με την έναρξη κάθε σχολικού έτους, να πραγματοποιούν άσκηση εγκατάλειψης των κτιρίων.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Δ”

Στο σχέδιο «ΣΕΙΣΜΟΙ»

 

Θέμα: «ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΕΙΣΜΟΥ» ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 

 

1. Για την 1η Γειτονιά

α. Ο κοινόχρηστος χώρος πίσω από εκκλησία Ζωοδόχου Πηγής. Μεταξύ οδών Λεωφ. Δημοκρατίας – Μακρυγιάννη & Ζωοδόχου Πηγής

β. Το Κλειστό Γυμναστήριο μεταξύ των οδών Σάμου – Χατζηδάκη & Μπελογιάννη (κοντά στο Σισμανόγλειο)

γ. Η παραρεμάτιος έκταση μεταξύ των οδών Θήρας & Δουκίσσης Πλακεντίας (πρώην κτήμα Δαμανάκη)

δ. Το 1ο Δημοτικό Σχολείο επί των οδών Λιοδήμου & Σπάρτης

 

2. Για την 2η Γειτονιά

α. Το κτίριο του 4ου Δημοτικού Σχολείου Μελισσίων επί των οδών Σωκράτους & Αγίας Μαρίνας.

β. Το κτίριο του 1ου Γυμνασίου Μελισσίων επί των οδών Ανδρέα Παπανδρέου & Πετροπούλου.

γ. Το κτίριο Λυκείου Μελισσίων & το Κλειστό Γυμναστήριο Μελισσίων (δίπλα στο Λύκειο) επί των οδών Πόντου & Ψαθά.

 

3. Για την 3η Γειτονιά

 

α. Η πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως (πλατεία Μαγγίνα) επί των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου – Μαραθώνος & Μπαλασάκη.

β. Τα κτίρια του 3ου – 5ου Δημοτικού Σχολείου & 2ου Γυμνασίου Μελισσίων μεταξύ των οδών Αγίας Ειρήνης – Συντ/χου Μουσχούντη & Αλεξ. Δελμούζου.

γ. Ο κοινόχρηστος χώρος μεταξύ των οδών Τερψιθέας – Κλειούς & Καλυψούς.

δ. Ο κοινόχρηστος χώρος μεταξύ των οδών Διονύσου – Απόλλωνος & Αθηνάς.

 

4. Για την 4η Γειτονιά

α. Η πλατεία Ελευθερίας (Αγίου Γεωργίου) επί των οδών 17ης Νοέμβρη – Αγίου Γεωργίου & Νέστωρος.

β. Το κτίριο του Πολιτιστικού Κέντρου Μελισσίων επί των οδών 17ης Νοέμβρη & Αγίου Γεωργίου.

γ. Ο κοινόχρηστος χώρος επί των οδών Μπαλασάκη – Γκιουλμπαξέ – Ιωνίας & Χάλκης.

 

5. Για την 5η Γειτονιά

α. Ο χώρος των γηπέδων τένις Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων μεταξύ των οδών Κορυτσάς – Μπόγραδετς & Μοσχοπόλεως

β. Ο κοινόχρηστος χώρος του δάσους Τσαγκάρη μεταξύ των οδών Αθ. Διάκου – 25ης Μαρτίου & Τσαγκάρη

γ. Το Διασχολικό Αθλητικό Κέντρο Μελισσίων (Κολυμβητήριο) μεταξύ των οδών Υψηλάντου – Παναγούλη & Ανδρούτσου

δ. Το γήπεδο ποδοσφαίρου Μελισσίων μεταξύ των οδών Τσιμπρικίδη – Ρήγα Φεραίου & Παλαιών Πατρών Γερμανού

 

ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

 

ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

 

6. ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

Επισυναπτόμενοι ως Προσθήκη «1» του παρόντος Παραρτήματος, οι τρεις χάρτες που εμφανίζουν τους παραπάνω χώρους ανά Δ.Κοινότητα.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ‘Ζ’

Στο Σχέδιο ‘’ΣΕΙΣΜΟΙ’’

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Κ.Ε.Σ.)

 1. 1. Η παραπάνω αποθήκη με την συνεργασία των τριών Αντιδημάρχων, να είναι εφοδιασμένη με υλικά στρατοπαιδείας όπως:  

α. σκηνές

β. κλινοσκεπάσματα

γ. ράντζα

 1. Οι κ.κ. Αντιδήμαρχοι από τον καιρό της ηρεμίας, να προβούν σε ενέργειες προς τον κ. Περιφερειάρχη, αλλά και προς το ΥΥΚΑ (Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Ασφαλίσεως).

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ‘Θ’

Στο Σχέδιο ‘’ΣΕΙΣΜΟΙ’’

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ  

 

Βιδώστε καλά στους τοίχους δεξαμενές καυσίμων και νερού καθώς και θερμοσίφωνες.

μακριά από γυάλινες επιφάνειες και βιβλιοθήκες.

μακριά από εξωτερικούς τοίχους.

μακριά από κτίρια, δέντρα, τηλεφωνικά και ηλεκτρικά καλώδια.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ.

ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ:

ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ:

ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ:

ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ:

Μην χρησιμοποιείτε άσκοπα το αυτοκίνητο γιατί εμποδίζετε τα συνεργεία διάσωσης, σε περιοχή που έχει πληγεί από τον σεισμό.

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ‘Ζ’

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΕΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ‘12

 

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΣΟ

ΤΗΤΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 

ΜΟΝΤΕΛΟ

ΑΡ. ΚΥΚΛ.

ΧΩΡΟΣ

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

Δ.ΝΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

ΤΗΛ.ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

10

MERCEDES 

LAF322

ME90174

-ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

-ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ

ΑΓ. ΤΡΙΦΩΝΟΣ 1

DAIMLER

UNIMOG

ME109006

CHRYSLER

U-400

ME104548

 

MERCEDES

 

ΜΕ 61384

-ΟΡΧΟΣ ΔΗΜ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Ν.ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 5 Ν.ΠΕΝΤΕΛΗ

210 8040580

ΜERCEDES 2,5TN

 

ME 61385

ΟΡΧΟΣ ΔΗΜ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Ν.ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 5 Ν.ΠΕΝΤΕΛΗ

210 8040580

MAZDA 750LT

 

ΜΕ111773

ΟΡΧΟΣ ΔΗΜ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Ν.ΠΕΝΤΕΛΗΣ

 

 

MAZDA 750LT

 

ΜΕ111772

ΟΡΧΟΣ ΔΗΜ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Ν.ΠΕΝΤΕΛΗΣ

 

 

STEYR 2,5TN

 

-

ΟΡΧΟΣ ΔΗΜ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Ν.ΠΕΝΤΕΛΗΣ

 

 

NISSAN

NAVARA 2007

ME 105821

ΟΡΧΟΣ ΔΗΜ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

 

 

DAIMLER

CHRYSLER

UNIMOG

U-400

ME109006

 

ΟΡΧΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΗΓ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 2

 

 

 

 

 

 

ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ

3

MERCEDES 5TN

814

ΚΗΟ 6281

-ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ

ΑΓ. ΤΡΙΦΩΝΟΣ 1

 

MERCEDES 10TN

 

KHΟ6210

 

 

MERCEDES 20TN

 

KHH5150

 

 

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ

1

BOB-CAT

 

ME108689

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

 

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΤΣΑΠΑ

2

J.C.B.

 

 

ME119190

KOIMHTHΡΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

3CX4T

ME 55340

 

-ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ

ΑΓ. ΤΡΙΦΩΝΟΣ 1

EKXIONΙΣΤΙΚΟ

3

DAIMLER

CHRYSLER

UNIMOG

U-400

ME109006

 

ΟΡΧΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΗΓ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 2

 

DAIMLER

CHRYSLER

UNIMOG

U-400

ME104548

ΟΡΧΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΗΓ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 2

 

MERCEDES

UNIMOG

 

ΟΡΧΟΣ ΔΗΜ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Ν.ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

 

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ-(με ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΛΑΤΙΕΡΑΣ)

3

MITSUBISHI

MMC SITTIPOL

KHO6324

ΟΡΧΟΣ ΔΗΜ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΤΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΗΓ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 2

 

MERCEDES 4TN

 

KHO6213

ΟΡΧΟΣ ΔΗΜ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΤΟΣ N. ΠΕΝΤΕΛΗΣ

 

NISSAN

 

ΜΕ111853

 

ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ

ΑΛΑΤΙΕΡΑ

1

MERCEDES

Μ 1317

ΑΡ. ΠΛΑΙΣ.

39424

-ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

-ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ

1

MERCEDES

1619 ΚΟ

ΚΗΟ5826

-ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

-ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

(ΜΕ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 750LT-ΑΝΤΛΙΑΣ- ΛΕΠΙΔΑΣ-ΑΛΑΤΙΕΡΑΣ)

2

NISSAN

D40/D40 BNY NAVARA

ME 105821

ΙΜΖ 3837

ΟΡΧΟΣ ΔΗΜ.ΚΑΤΑΣΤΗ

ΜΑΤΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΗΓ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 2