Επιστολή Δημάρχου στην Περιφέρεια για τις καταστροφές στο Δήμο Πεντέλης από τις Πλημμύρες

vroxoptosi220213_3108"...Σας γνωρίζουμε ότι κατά την πρόσφατη θεομηνία την Παρασκευή 22/02/2013, σημειώθηκαν καταστροφές ευρείας εκτάσεως στις υποδομές των πόλεων του Δήμου μας στην ζώνη ευθύνης του οποίου σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία έπεσαν 110τόνοι νερού ανά στρέμμα. Οι καταστροφές αυτές κατηγοριοποιήθηκαν από την Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Πεντέλης σε τρεις(3) κατηγορίες: "..."

...Παρακαλούμε μετά τα παραπάνω όπως άμεσα προωθήσετε διαδικασίες αποκατάστασης των μεγάλων καταστροφών αρμοδιότητας σας στα ρέματα του Δήμου μας και καθαρίσετε ΑΜΜΕΣΑ τα φράγματα των ρεμάτων..."

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μελίσσια: 26/02/2013
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 4645
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Καλαμβόκη 2Α
Ταχ. Κώδικας: 151 27 Μελίσσια
Τηλ.: 213 2050 006 Fax.: 210 8040438
Προς :1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
κο. ΙΩΑΝΝΗ ΣΓΟΥΡΟ
Ταχ. Δ/νση: Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, 11743 ΑΘΗΝΑ
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΥΠΟΨΗ: κου. Θ. ΚΑΡΔΟΜΑΤΕΑ
Ταχ. Δ/νση: ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88,
11741 ΑΘΗΝΑ
3. ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
κο. ΠΑΤΡΟΚΛΟ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
Ταχ. Δ/νση: Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 4
Τ.Κ. 10177 ΑΘΗΝΑ
4. ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
κο. ΓΕΩΡΓΙΟ ΦΟΥΝΤΑ
Ταχ. Δ/νση: ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17,
11743 ΑΘΗΝΑ
5.ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
κο. ΜΙΧΑΛΗ ΜΑΝΙΑΤΗ
Ταχ. Δ/νση: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 448
15342 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Κοινοποίηση:
6.ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
κο ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ
Δ/νση: ΣΤΑΔΙΟΥ 27
T.K. 10183, ΑΘΗΝΑ
7.ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
κο ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Δ/νση: Δραγατσανίου 2, Αθήνα
8. ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Κατεχάκη 56, 6ος όροφος, 115 25, Αθήνα
κο. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ
9. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ- ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ- Δ/ΝΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ)

ΘΕΜΑ: Καταστροφές στον Δήμο Πεντέλης από την Θεομηνία (μεγάλη βροχόπτωση), την Παρασκευή 22/02/2013.

Σχετικά: α. το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 5806/24/03/2011 έγγραφο μας.
β. το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 153/3/1/2013 έγγραφο μας.
γ. το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 154/3/1/2013έγγραφο μας.
δ. το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 3362/22/1/2013 έγγραφο του Υπουργείου
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προς τις υπηρεσίες
σας και το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 174/4/1/2013 έγγραφο μας.
ε. το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 25054/5/10/2012 έγγραφο μας.
στ. το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 450/9/1/213 έγγραφο μας.

1.Σας γνωρίζουμε ότι κατά την πρόσφατη θεομηνία την Παρασκευή 22/02/2013, σημειώθηκαν καταστροφές ευρείας εκτάσεως στις υποδομές των πόλεων του Δήμου μας στην ζώνη ευθύνης του οποίου σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία έπεσαν 110τόνοι νερού ανά στρέμμα.

2. Οι καταστροφές αυτές κατηγοριοποιήθηκαν από την Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Πεντέλης σε τρεις(3) κατηγορίες:

Κατηγορία Ι: καταστροφές σε επίπεδο Δημοτικών Κοινοτήτων που αντιμετωπίστηκαν σε επίπεδο Τοπικών Αντιδημάρχων.

α. Απομάκρυνση φερτών υλικών από το οδικό δίκτυο.

β. Αποκατάσταση κατεστραμμένων ασφαλτόστρωτων οδών.

γ. Βλάβες στο Δίκτυο Ηλεκτροφωτισμού.

δ. Πτώση δένδρων.

ε. Κατεστραμμένα φρεάτια και πεζοδρόμια.

Κατηγορία ΙΙ: καταστροφές που αντιμετωπίζονται σε επίπεδο Δήμου (Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης Καθαριότητα και Πρασίνου και Δ/νση Τ.Υ.)

α. Λακκούβες στα οδοστρώματα του οδικού δικτύου.

β. Μελέτες για έργα άμεσης αποκατάστασης με τη διαδικασία του κατεπείγοντος όπως παρακάτω:

(1). Αποκατάσταση του πρανούς οδούς Καλλισίων (Είναι σε εξέλιξη υλοποίησης).

(2). Αποκατάσταση οδοστρώματος οδού Παπαδιαμάντη (Συντάσσεται μελέτη).

(3). Αποκατάσταση της απορροής ομβρίων υδάτων στην πλατεία Δουκ. Πλακεντίας (Συντάσσεται μελέτη).

(4). Αποκατάσταση πεζοδρομίου στην οδό Τσιμπρικίδη και Κανάρη . (Συντάσσεται μελέτη).

(5). Αποκατάσταση τοιχωμάτων αύλακος κατά μήκος της οδού Καλισσίων (Συντάσσεται μελέτη).

Κατηγορία ΙΙΙ: μεγάλες καταστροφές στη ζώνη αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής (Ρέματα- Φράγματα- Γεφύρια):

α. Καταστροφές στα:

(1). Γεφυρίδια στη Δ.Κ. Πεντέλης, που σας έχει υποβληθεί η σχετική ολοκληρωμένη μελέτη ύψους 200.000,00€ με τον τίτλο «Αντιπλημμυρικά έργα στο Δήμο Πεντέλης» (α. σχετικό).

(2).Καταστροφή γέφυρας ρέματος Καλισσίων επί της ασφαλτόστρωτου οδού Ντάφι- Πεντέλης (Σοβαρή καταστροφή ανάγκη Άμεσης επέμβασης).

(3).Θέλουμε να τονίσουμε ότι λόγω του μη καθαρισμού των φραγμάτων ανάσχεσης στη Δ.Κ. Πεντέλης τα βρόχινα ύδατα κατέβηκαν με μεγάλες ταχύτητες με αποτέλεσμα την καταστροφή του οδοστρώματος σε τμήματα της οδού Νταού- Ντράφι. Τον καθαρισμό των φραγμάτων των ρεμάτων, σας έχουμε ζητήσει με το (β) σχετικό.

(4). Η επιδείνωση πολλών από τα προβλήματα που σας είχαμε ήδη επισημάνει σε προηγούμενα έγγραφα μας σε βαθμό επικινδυνότητας, ειδικότερα:

(α). Διάβρωση Πρανών ρέματος οδού Ιλιάδος (γ σχετικό)

(β). Άμεση επέμβαση στο ρέμα Πεντέλης- Χαλανδρίου στη θέση τέρμα της οδού Κυκλάδων (δ σχετικό).

(γ). Δημιουργήθηκε νέο πρόβλημα στο ίδιο ρέμα Πεντέλης- Χαλανδρίου στη θέση της οδού Κυκλάδων αρ. 12 στη Δ.Κ. Μελισσίων

(δ). Δημιουργήθηκε διάβρωση στα πρανή του ρέματος μεταξύ των οδών Βαλτεστίου και Κ. Τσιμπρικίδη στη Δ.Κ. Μελισσίων.

(ε). Καταστρεμμένος αγωγός ομβρίων στην Λ. Δημοκρατίας στη Δ.Κ. Μελισσίων (ε σχετικό).

(στ). Κατάρρευση τμήματος τοιχείου στο ρέμα έναντι της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος στη Δ.Κ. Πεντέλης (στ. σχετικό)

3. Παρακαλούμε μετά τα παραπάνω όπως άμεσα προωθήσετε διαδικασίες αποκατάστασης των μεγάλων καταστροφών αρμοδιότητας σας στα ρέματα του Δήμου μας και καθαρίσετε ΑΜΜΕΣΑ τα φράγματα των ρεμάτων.

4. Επιπρόσθετα σας γνωρίζουμε σχετικά ότι ο Δήμος με τις υπηρεσίες πρόνοιας προωθεί συλλογή στοιχείων για τις πληγείσες από την θεομηνία οικογένειες και εξέδωσε σχετικό έγγραφο οδηγιών.

5. Ο Δήμος Πεντέλης ως Δήμος που αντιμετωπίζει την αρχική ορμή των υδάτων Πεντελικού όρους και διασχιζόμενος από τρία (3) μεγάλα ρέματα τον Ποδονίφτη, Πικροδάφνης, Καλλισίων και δεκάδες μικρότερα κάθετα στην πλειονότητα τους στη ανάπτυξη του οδικού δικτύου αντιμετωπίζει προβλήματα καταστροφών των υποδομών των πόλεων του που επιδεινώνονται από την παραρεμάτια νόμιμη και παράνομη δόμηση θέματα για τα οποία η Περιφέρεια πρέπει να επέμβει για την ασφάλεια των πολιτών και των περιουσιών τους.

6. Για επικοινωνία, αυτοψία υπεύθυνη η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου (Αρμόδιος Δ/ντης, Αντώνης Παναγόπουλος, τηλέφωνο: 2132050051).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ - ΚΑΨΑΛΗΣ

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Ιανουάριος 2021
ΚΥ ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Επισκέψεις Ιστοχώρου

σήμερα επισκέφθηκανσήμερα επισκέφθηκαν76
από Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαναπό Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαν1261502

Χάρτης Ιστοχώρου

sitemap www.stergiou-kapsalis.gr Sitemap για πλοήγηση