ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ-ΠΡΑΣΙΝΟ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: Συγκέντρωση αρμόδιου προσωπικού

Την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου και ώρα 12:00 στην αίθουσα Δ.Σ. του Δήμου Μελισσίων, ο Δήμαρχος Πεντέλης, στα πλαίσια ενημέρωσης -διαλόγου με τους υπαλλήλους-συνεργάτες  των τμημάτων και των τριών Δημοτικών Κοινοτήτων του νέου Δήμου μας, έκανε συγκέντρωση  του ενιαίου πλέον Προσωπικού Καθαριότητας, Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας...

"Είστε οι μάχιμοι και οι πιο σημαντικοί για τη ζωή της πόλης μας εξασφαλίζοντάς μας Καθαριότητα, Πράσινο και Πολιτική Προστασία. Είμαι εδώ με θετική διάθεση για όλους εσάς, πλησιάστε με, είμαι δίπλα σας 24 ώρες ότι κι αν σας συμβεί. Θα είμαι εκεί να οδηγήσω και το απορριμματοφόρο σας αν δεν μπορέσετε εσείς. Το μόνο που θέλω είναι το αυτονόητο. Αυτό που ξεχάσαμε και χάσαμε το δρόμο μας ως Ελλάδα: Σεβασμό στη δουλειά σας, με συνέπεια στο ωράριό σας, στην υπεύθυνη θέση σας, πάντα τηρώντας τους νόμους...