Ο Δήμος Πεντέλης στο "Σύμφωνο των Δημάρχων"

Ευρετήριο Άρθρου
Ο Δήμος Πεντέλης στο "Σύμφωνο των Δημάρχων"
ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Όλες οι Σελίδες

SIMFONOΟ Δήμαρχος Πεντέλης κ. Δημήτρης Στεργίου Καψάλης, με την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου την 11η Μαρτίου 2013, υπέγραψε το "ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ" την κυριότερη ευρωπαϊκή κίνηση στην οποία συμμετέχουν τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι οποίες δεσμεύονται εθελοντικά να αυξήσουν την ενεργειακή απόδοση και την χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις περιοχές τους, με σκοπό να υπερβούν το στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση των εκπομπών CO2 κατά 20% έως το 2020...

Ο Δήμαρχος Πεντέλης κ. Δημήτρης Στεργίου Καψάλης με την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου την 11 Μαρτίου 2013 υπέγραψε το ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ

Το ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ είναι η κυριότερη ευρωπαϊκή κίνηση στην οποία συμμετέχουν τοπικές και περιφερειακές αρχές , οι οποίες δεσμεύονται εθελοντικά να αυξήσουν την ενεργειακή απόδοση και την χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις περιοχές τους , με σκοπό να υπερβούν το στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση των εκπομπών CO2 κατά 20% έως το 2020 .

Στο Σύμφωνο συμμετέχουν πάνω από 4.118 Δήμοι στην Ευρώπη μεταξύ των οποίων 101 Δήμοι από όλη την Ελλάδα.

Στο Δήμο μας στα δύο χρόνια διακυβέρνησης της Διοίκησης έχουν πραγματοποιηθεί ήδη έργα και έχουν εκπονηθεί δράσεις με στόχο την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στα δημοτικά κτίρια .

• Εξασφάλιση πόρων για την ολοκλήρωση του έργου στην 1η Πολεοδομική Γειτονιά Δ.Ε. Μελισσίων, ένα κτίριο με Βιοκλιματικό σχεδιασμό.

• Επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου και σύνδεση με το φυσικό αέριο των σχολείων του Δήμου ( 1ο & 6ο Δημοτικό Μελισσίων, 4ο Δημοτικό Μελισσίων , 3ο & 5ο Δημοτικό Μελισσίων , Δημοτικό Ν. Πεντέλης , 2ο Γυμνάσιο Μελισσίων , Λύκειο Μελισσίων ).

• Υλοποίηση της πράξης Εξοικονόμηση Ενέργειας - πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εργασίες κατασκευής εξωτερικής θερμομόνωσης και αντικατάστασης κουφωμάτων στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Μελισσίων,και στο 1ο Γυμνάσιο Μελισσίων, φύτευση των δωμάτων του Α. Παιδικού σταθμού Μελισσίων και τοποθέτηση καυστήρα φυσικού αερίου, διαμόρφωση οδών Πίνδου – Ροδώνης της Δημοτικής Ενότητας Μελισσίων σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας.

• Υποβολή πρότασης για έγκριση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (πρόσκληση με κωδ. 1.12) με σκοπό την υλοποίηση σχετικής πράξης που περιλαμβάνει επεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση και πιλοτική αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στις παρακάτω σχολικές μονάδες του Δήμου: 1ο-6ο Δημοτικό Σχολείο Μελισσίων - 2ο Δημοτικό Σχολείο Μελισσίων - Κρυστάλλειο Δημοτικό Σχολείο Πεντέλης - 1ο Γυμνάσιο Μελισσίων.

• Υποβολή πρότασης για έγκριση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (πρόσκληση με κωδ. 1.13) με σκοπό την υλοποίηση σχετικής πράξης, που περιλαμβάνει παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο 1ο Νηπιαγωγείο Πεντέλης & στο 1ο Δημοτικό Σχολειό Νέας Πεντέλης .

Επόμενο βήμα μας η σύνταξη ενός ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης για τη Αειφόρο Ενέργεια το οποίο θα αποτελέσει τον ενεργειακό σχεδιασμό του Δήμου Πεντέλης , μέχρι το 2020, στην προσπάθεια αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.

Προσδοκούμε τη συνεργασία και τη συμμετοχή όλων των δημοτών μας σε δράσεις που θα εκπονήσουμε με στόχο την ενημέρωση, την καταγραφή και την κινητοποίηση στην προσπάθεια για τη βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου μας με ορθολογική χρήση ενέργειας και ανάδειξη αειφόρων προτύπων κατανάλωσης.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ:


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μελίσσια, 20-05-2013

 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 11779

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση :Καλαμβόκη 2Α

Μελίσσια, 15127

Τηλ.: 2132050006

Fax:2108040438

ΠΡΟΣ:

Τους Δ/ντές των Δημοτικών Σχολείων Δήμου Πεντέλης

Κοιν.: 1) ΤΕΕ, Νίκης 4, τ.κ. 10563 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συμμετοχής των Δημοτικών Σχολείων Δήμου Πεντέλης στον καλλιτεχνικό διαγωνισμό «Ζωγραφίζω τι κάνουμε στην πόλη μας για να καθαρίσουμε τον ουρανό της».

Ο Δήμος Πεντέλης συμμετέχει στο Σύμφωνο των Δημάρχων την κυριότερη ευρωπαϊκή κίνηση στην οποία συμμετέχουν τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι οποίες δεσμεύονται εθελοντικά να αυξήσουν την ενεργειακή αποδοτικότητα και τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις περιοχές τους, με σκοπό να υπερβούν το στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση των εκπομπών CO2 κατά 20% έως το 2020.

Στο πλαίσιο του θεσμού των «Ενεργειακών Ημερών» και του Συμφώνου Δημάρχων, ο Δήμος Πεντέλης καλεί όλα τα Δημοτικά Σχολεία της πόλης μας, να συμμετέχουν σε καλλιτεχνικό διαγωνισμό με θέμα :

«Ζωγραφίζω τι κάνουμε στην πόλη μας για να καθαρίσουμε τον ουρανό της».

Ο σκοπός του διαγωνισμού είναι η συμμετοχή όλων στη Διαδημοτική Ενεργειακή Ημέρα, και η ευαισθητοποίηση σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση των ρύπων του διοξειδίου του άνθρακα.

Το κάθε συμμετέχον Δημοτικό σχολείο θα πρέπει να αποστείλει στη Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας Δ. Πεντέλης (κ. Διονύσης Πολυχρονόπουλος , τηλ 2132050045), έως την Τρίτη 28 Μαΐου :

1. Τις πέντε ( 5 ) καλύτερες ζωγραφικές συνθέσεις στις οποίες θα πρέπει να αναγράφεται απαραιτήτως το όνομα του μαθητή ή μαθήτριας, η τάξη και το σχολείο .

2. Τον εκπρόσωπο , ο οποίος θα συμμετάσχει στη Δημοτική Επιτροπή , η οποία θα επιλέξει τη ζωγραφική σύνθεση που θα εκπροσωπήσει τον Δήμο μας στον αντίστοιχο πανελλήνιο διαγωνισμό που οργανώνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος ( ΤΕΕ ) , για τους Δήμους της χώρας μας που έχουν υπογράψει το Σύμφωνο των Δημάρχων , στα πλαίσια του προγράμματος SEAP PLUS.

Το ΤΕΕ θα βραβεύσει μια ζωγραφική σύνθεση από τους συμμετέχοντες Δήμους της χώρας σε ειδική εκδήλωση τον Ιούνιο 2013 .

Επιπλέον ο Δήμος Πεντέλης θα οργανώσει εκδήλωση στο πλαίσιο του θεσμού των «Ενεργειακών Ημερών» όπου θα αναδειχθούν οι ζωγραφικές συνθέσεις όλων των μαθητών μας ,θα εμπνευστούμε μέσα από τη σκέψη των παιδιών τι μπορούμε να κάνουμε για να γίνει πιο καθαρός ο ουρανός στο Δήμο μας και θα βραβευτούν τα Δημοτικά σχολεία του Δήμου μας και οι μαθητές για τη συμμετοχή τους .

Προσδοκούμε τη συνεργασία σας και τη συμμετοχή σας τόσο στη δράση αυτή όσο και σε επόμενες με στόχο την ενημέρωση , την κινητοποίηση και τη συμμετοχή όλων μας στην προσπάθεια να βελτιώσουμε το περιβάλλον του τόπου μας με ορθολογική χρήση ενέργειας και ανάδειξη αειφόρων προτύπων κατανάλωσης .

Με εκτίμηση.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΑΨΑΛΗΣ

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Σεπτέμβριος 2020
ΚΥ ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Επισκέψεις Ιστοχώρου

σήμερα επισκέφθηκανσήμερα επισκέφθηκαν17
από Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαναπό Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαν1234417

Χάρτης Ιστοχώρου

sitemap www.stergiou-kapsalis.gr Sitemap για πλοήγηση