Ομιλία στο Ίδρυμα Λάτση,9 Μαίου 2009

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ - ΚΑΨΑΛΗΣ
Δήμαρχος Πεντέλης, Πρόεδρος Σ.Π.Α.Π.
Πρόεδρος Εθελοντικού Κλιμακίου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Πεντέλης
ΙΔΡΥΜΑ Ι. ΛΑΤΣΗ 9-5-2009

1.ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Κυρίες και κύριοι,
Ο ενεργός πολίτης και ο εθελοντής σήμερα στην κοινωνία μας ξεπέρασε σε δυναμική προσφορά θεσμούς, δομές και κρατικές λειτουργίες.
Ο εθελοντισμός σήμερα αποτελεί κυρίαρχο πνεύμα της κοινωνίας και στάση ζωής για πολλούς πολίτες.
Στις κοινωνικές δράσεις που η Πολιτεία ή άλλος Φορέας κάλεσε τον πολίτη να συμμετάσχει αυτός ανταποκρίθηκε μαζικά. Κατάσταση που δημιούργησε ξάφνιασμα στις κρατικές δομές και κατέδειξε ότι αυτές δεν είναι έτοιμες να υποδεχθούν, να απορροφήσουν και να αξιοποιήσουν τη δυναμική του εθελοντισμού.

2.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
Με τα υφιστάμενα δεδομένα ο εθελοντισμός σήμερα αξιοποιείται κατά περίπτωση και κατά δράση ανάλογα με τα πρόσωπα που τον ενεργοποιούν, χωρίς η αξιοποίηση αυτή τις περισσότερες φορές να στηρίζεται σε μελετημένη επιχειρησιακή σχεδίαση.
Δράσεις στις οποίες ο εθελοντισμός μπορεί να προσφέρει με κατάλληλη εκπαίδευση, εξοπλισμό και επιχειρησιακή σχεδίαση φαίνεται να είναι κατά κύριο λόγο όλες οι δράσεις πολιτικής προστασίας.
Στις δράσεις αυτές που μπορεί να είναι, πυρκαγιές, αποκατάσταση καμένων περιοχών, χιονοπτώσεις, πλημμύρες, σεισμοί, ο ενεργός πολίτης και ο εθελοντής μπορεί να προσφέρει άμμεσα στις περιοχές διαβιώσεώς του, κατά κύριο λόγο ως γνώστης του θεάτρου των επιχειρήσεων των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής και των ανθρώπων.
Ο εθελοντής αποτελεί κυρίως ανθρώπινο δυναμικό προς αξιοποίηση στις φάσεις της πρόληψης και της αποκατάστασης των πληγέντων από θεομηνίες περιοχών.
Η πρόληψη των καταστροφών και των επιπτώσεών τους που όλοι ευαγγελίζονται και πολύ λίγοι υλοποιούν δεν είναι γενική και αφηρημένη έννοια είναι έννοια που αναλύεται σε σαφείς και συγκεκριμένες δράσεις οι οποίες εν πολλοίς παρακάμπτονται.
Για τη φάση της πρόληψης πυροπροστασίας – πυρασφάλειας δασικών πυρκαγιών ο εθελοντισμός αποτελεί ένα σοβαρό ανθρώπινο δυναμικό το οποίο παραμένει αναξιοποίητο ή όταν οι καταστάσεις μας επιβάλλουν την αξιοποίησή του δεν μπορεί αυτή να είναι αποτελεσματική αφού στερούμεθα, ως επί το πλείστον ως υπηρεσίες σχεδίασης εμπειρίας και πνεύματος εθελοντισμού.
Βασικά ο εθελοντής στη φάση αυτή μπορεί να προσφέρει:
Στους καθαρισμούς των αστικών & περιαστικών δασών.
Στην κοπή των χόρτων.
Στην επιτήρηση των δασών μας.
Στη στελέχωση των οχημάτων άμεσης επέμβασης των Δήμων και Κοινοτήτων μελών μας.
Στην άμεση επέμβαση κατάσβεσης πυρκαγιών.
Στην ενίσχυση του έργου των αστυνομικών δυνάμεων για την απαγόρευση της κυκλοφορίας εντός των δασών σε εφαρμογή των αποφάσεων των Σ.Ν.Ο. των Νομαρχιών Αθηνών και Ανατολικής Αττικής.
Στην ενημέρωση του κόσμου για την αποφυγή πανικού.
Στην εκκένωση κατασκηνώσεων, γηροκομείων, και λοιπών ευαίσθητων χώρων.
Στην εφαρμογή των Σχεδίων εκκενώσεως περιοχών των Δήμων και Κοινοτήτων μελών μας.
Στην ενίσχυση του έργου των Αστυνομικών δυνάμεων για τον έλεγχο της κυκλοφορίας.
Στη φάση της αποκατάστασης των καμένων περιοχών ο εθελοντής μπορεί να προσφέρει:
Στην απομάκρυνση των καμμένων δένδρων από τις καμμένες περιοχές.
Στις αναδασώσεις.
Στην επιτήρηση των αναδασωμένων περιοχών για απαγόρευση της βόσκησης και της καταπάτησης.
Στο πότισμα, το σκάλισμα, τη λίπανση, των δενδρυλλίων που δενδροφυτεύτηκαν τουλάχιστον κατά την πρώτη διετία μετά τη φύτευση.
Άποψή μας είναι ότι ο εθελοντής και ο ενεργός πολίτης μπορεί και στη φάση της καταστολής να προσφέρει πολλά εφόσον υπάρξουν η κατάλληλη σχεδίαση, εκπαίδευση, συντονισμός, διοίκηση και κατάλληλες επικοινωνίες.
Είναι ανάγκη να κατανοηθούν από όλους μας τα παρακάτω που αφορούν στην επιχειρησιακή αξιοποίηση του εθελοντή.
Απαιτείται άμεσα αναθεώρηση των σχεδιάσεων της πρόληψης, καταστολής και αποκατάστασης καμένων εκτάσεων. Η αναθεωρημένη νέα σχεδίαση θα πρέπει να βάλει το εθελοντικό δυναμικό στο κέντρο, να ορίζει αρμόδιο φορέα συντονισμού – ελέγχου – συγκρότησης διοίκησης του εθελοντικού δυναμικού κατά περιοχή. Θεωρούμε ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση είτε σε επίπεδο Δήμου είτε σε επίπεδο Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων καλύτερα αποτελεί τον κατάλληλο φορέα ανάληψης της ευθύνης αυτής.

Για τη φάση της καταστολής προφανώς και το Πυροσβεστικό Σώμα έχει την πλήρη αρμοδιότητα για την ένταξη του εθελοντικού δυναμικού στις εργασίες της καταστολής. Εδώ από την εμπειρία μας ως Αυτοδιοικητικών, μπορούμε να καταθέσουμε τις παρακάτω απόψεις.
Είναι σίγουρο ότι κατά τα τελευταία χρόνια οι Δήμοι, οι Κοινότητες και οι Εθελοντικές Οργανώσεις απέκτησαν σύγχρονο εν πολλοίς πυροσβεστικό υλικό και οι κοινωνίες οργανώθηκαν και εκπαιδεύτυηκαν στην πυροπροστασία. Έτσι σήμερα, εθελοντικές οργανώσεις, υλικό και ανθρώπινο δυναμικό, μένει ανεκμετάλλευτο στη φάση της καταστολής και εδώ αναδεικνύεται η ανάγκη να αναθεωρηθεί ριζικά η σχεδίαση της πυροπροστασίας στη φάση και της καταστολής.
Για τη φάση της αποκατάστασης των καμένων περιοχών εδώ φαίνεται ότι η σχεδίασή μας και η λειτουργία μας είναι σε σπαργανώδη κατάσταση έτσι στην πλειονότητά τους οι περιοχές που καίγονται εγκαταλείπονται με οδυνηρά αποτελέσματα.
Για τη φάση αυτή θα πρέπει να μελετηθεί η δημιουργία δημόσιου φορέα για κάθε δασική περιοχή που καίγεται ο οποίος και θα αναλαμβάνει το τεράστιο έργο των κορμοπλεγμάτων, κορμοδεμάτων, της απομάκρυνσης των καμμένων, της αναδάσωσης, της συντήρησης και της ενεργοποίησης του εθελοντισμού, της αστυνόμευσής της καμμένης περιοχής.

3.ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Κυρίες και κύριοι,
Ο εθελοντισμός και ο ενεργός πολίτης σίγουρα αποτελούν ένα αναξιοποίητο επιχειρησιακό ανθρώπινο δυναμικό. Είναι ανάγκη το Κράτος σε όλα του τα επίπεδα λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη του τα δεδομένα των τελευταίων ετών να δρομολογήσουν ριζικές αναθεωρήσεις στην σχεδίασή του και στα τρία επίπεδα πυροπροστασίας- πυρασφάλειας – πρόληψη- καταστολή- αποκατάσταση των καμένων περιοχών. Πολύ πιθανό να απαιτηθεί ίσως και αναθεώρηση του κύριου δόγματος σχεδίασης κάθε φάση. Ο εθελοντισμός και ο ενεργός πολίτης πρέπει στο θέμα της πυροπροστασίας-πυρασφάλειας να πάρει την τύχη της προστασίας των αστικών και περιαστικών δασών της περιοχής του κατ’ αρχήν, στα χέρια του πάντα όμως υπό την αυστηρή προϋπόθεση λειτουργίας του με βάση σχεδίαση, συγκρότηση, εκπαίδευση, κατάλληλο εξοπλισμό, πειθαρχημένη υλοποίηση, συντονισμό και έλεγχο που δε θα αφήνει κανένα περιθώριο κινδύνου ατυχημάτων, κατάλληλα και αξιόπιστα μέσα επικοινωνιών.
Δημήτριος Στεργίου – Καψάλης
Δήμαρχος Πεντέλης, Πρόεδρος Σ.Π.Α.Π.
Πρόεδρος Εθελοντικού Κλιμακίου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Πεντέλης

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Ιανουάριος 2021
ΚΥ ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Επισκέψεις Ιστοχώρου

σήμερα επισκέφθηκανσήμερα επισκέφθηκαν244
από Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαναπό Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαν1261365

Χάρτης Ιστοχώρου

sitemap www.stergiou-kapsalis.gr Sitemap για πλοήγηση