Ολοκλήρωση 1ου κύκλου ενημέρωσης εργαζομένων

Την Πέμπτη 23/12 με την ενημερωτική συνάντηση του Δημάρχου Δημήτρη Στεργίου –Καψάλη με τους εργαζομένους του Νέου Καλλικρατικού Δήμου Πεντέλης, με τα ΝΠΔΔ Πολιτισμού- Αθλητισμού και ΝΠΔΔ Παιδείας – Επιτροπές Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης και των τριών Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Πεντέλης ολοκληρώθηκε η ενημέρωση του προσωπικού.

Ολοκλήρωση κύκλου Ενημέρωσης εργαζομένων νέου Δήμου Πεντέλης

Την Πέμπτη 23/12 με την ενημερωτική συνάντηση του Δημάρχου Δημήτρη Στεργίου –Καψάλη με τους εργαζομένους του Νέου Καλλικρατικού Δήμου Πεντέλης, με τα ΝΠΔΔ Πολιτισμού- Αθλητισμού και ΝΠΔΔ Παιδείας – Επιτροπές Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης και των τριών Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Πεντέλης ολοκληρώθηκε η ενημέρωση του προσωπικού.

Στην συνάντηση συμμετείχαν ο τοπικός Αντιδήμαρχος Μελισσίων κ. Βορρέας Σάββας, η τοπική Αντιδήμαρχος Ν. Πεντέλης κ. Γκρέης Γιαμουγιάννη, οι θεματικοί Αντιδήμαρχοι κ. Γιώργος Καρβουνάκης (Διοικητικών- Οικονομικών- Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλον και Αναπληρωτής Δημάρχου), και Παναγιώτης Μούστρης (Ν.Π.Δ.Δ.- Πρόνοια-Πολιτισμός-Αθλητισμός- Παιδεία- Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση- Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Ο Δήμαρχος στην αρχή της ομιλίας του και αναφερόμενος στην διοικητική λειτουργία επεσήμανε όσον αφορά στα :

Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

1. Οργανόγραμμα

2. Κτιριολόγιο (Πολιτισμού- Αθλητισμού)

-Αξιοποίηση των υφισταμένων χώρων και των 3 Δημοτικών Κοινοτήτων

του Δήμου μας και κατάργηση των ενοικιαζόμενων χώρων

-Διάθεση χρόνου χρήσης των χώρων σε συλλόγους κ.λ.π. για ανάπτυξη δράσεων,

όχι διάθεση των χώρων

-Συντήρηση κτιρίων ( ένας υπεύθυνος ανά κτίριο , σε συνεννόηση με την ομάδα

συντήρησης της Τεχνικής Υπηρεσίας)

3. Εγκατάσταση του Δ.Σ από 1 Ιανουαρίου 2011

- Ορισμός του 15 μελούς Δ.Σ

- Δημιουργία χώρου συνεδριάσεων

4. Ορισμός υπευθύνων ανά εγκατάσταση και δράση

5. Προσωπικό διοικητικό -εκπαιδευτικό

- Εγκατάσταση του Προέδρου και Αντιπροέδρου

- Οικονομική διαχείριση (στηριζόμενη στην διαφάνεια –διαδικασίες –εγκρίσεις)

- Σύνταξη προϋπολογισμού

- Χορηγίες –ανάδειξη εθελοντισμού

 

 

Β. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

1. Πολιτιστικά κέντρα και στις 3 Δημοτικές Κοινότητες

2. Ορισμός υπευθύνων ανά Δημοτική Κοινότητα

3. Διοικητική λειτουργία - Διοικητικό Προσωπικό

- Εγκατάσταση των υπευθύνων

- Κτιριολόγιο (συντήρηση – διάθεση χώρων )

- Οικονομικά ( προϋπολογισμός – σύνταξη- χορηγίες και εθελοντές)

- Δράσεις ( ανάπτυξη ανά τομέα)

- Προγραμματισμός ανά τομέα με πρόβλεψη επιχορηγήσεων

- Διοίκηση βασισμένη στο τετράπτυχο: Δίκαιο – Παράδειγμα

Συνέπεια – Συνέχεια

Τίποτα στην Τύχη

Εντολή εκδιδομένη και μη ελεγχόμενη

καλύτερα να μην εκδίδεται

Συντονισμός και έλεγχος - για την σωστή λειτουργία ορίστηκε:

Καθημερινή επικοινωνία του Προέδρου με τους υπευθύνους κάθε κτιρίου.

Εβδομαδιαία συνάντηση Προσωπικού ώρα 12.00,υπό τον Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ

Μηνιαία συνάντηση υπό τον Δήμαρχο, την τελευταία Παρασκευή κάθε μήνα, ώρα

12.00

-Τεχνικός Έλεγχος για συντήρηση των κτιριακών υποδομών και αντιμετώπιση

εκτάκτων περιστατικών.

 

Γ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

-Διοίκηση κατά Αθλητικό κέντρο του Δήμου Πεντέλης

- Κτιριολόγιο για κάθε εγκατάσταση

- Υλικά – φύλαξη και διάθεση των χώρων – συντήρηση κτιρίων – ασφάλεια

- Διοικητικό προσωπικό (υπευθυνότητα, επαγγελματισμός, σωστή διαχείριση)

- Οικονομικά (προϋπολογισμός- σύνταξη- )

 

Με στόχο την σωστή λειτουργία των εγκαταστάσεων για την ασφάλεια των πολιτών, κρίνεται αναγκαία η συχνή επικοινωνία των Υπευθύνων με το Προσωπικό και ορίζεται μηνιαία σύσκεψη των Ν.Π.Δ.Δ. υπό τον Δήμαρχο την τελευταία Παρασκευή κάθε μήνα, ώρα 12.00

 

 

Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ και Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

- Εγκατάσταση των Επιτροπών- Δημιουργία χώρων συνεδριάσεων – ορισμός μελών

(σε ναναμονή της σχετικής εγκυκλίου του ΥΠΕΣ)

- Κτιριολόγιο (σύστημα συντήρησης)

- Καυσοδοσία σχολείων – άμεση επέμβαση για κάθε περιστατικό

- Οικονομικά ( Παγία για κάλυψη αναγκών –Σύνταξη Προϋπολογισμού- Επιδοτήσεις)

- Προσωπικό (φύλαξης – καθαριότητας – Παρακολούθηση – Έλεγχος)

- Φάκελοι : Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων

15 μελών συμβουλίων

Συλλόγων διδασκόντων

Διευθυντών σχολείων

Πλήρης συνεργασία με όλους τους διευθυντές και εκπροσώπους μαθητών και γονέων

Καθορισμός νέων αρμοδιοτήτων για τα σχολικά κτίρια και αυστηρή τήρηση των διαδικασιών που αφορούν τις εγγραφές μαθητών εντός των ορίων του Δήμου Πεντέλης.

Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ

- Καθορισμός των αρμοδιοτήτων των υπευθύνων ανά Δημοτική Κοινότητα

- Συνεργασία της Διοίκησης των Ν.Π.Δ.Δ. με τους Διευθυντές των σχολείων.

- Σήμανση στα σχολεία και των 3 Δημοτικών Κοινοτήτων

- Στόχος μας είναι να εξασφαλιστούν οι πόροι, για την σύνδεση και των Ν.Π.Δ.Δ.,

πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» από τον Δήμο.

 

Καθορίστηκε επίσης : 1. Καθημερινή επικοινωνία με τους Υπευθύνους των Σχολείων.

2. Μηνιαία συνάντηση υπό τον Δήμαρχο, την τελευταία

Παρασκευή κάθε μήνα

3. Επίσκεψη και αυτοψία των σχολικών εγκαταστάσεων

4. Άμεση αντιμετώπιση των εκτάκτων περιστατικών.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Ιανουάριος 2021
ΚΥ ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Επισκέψεις Ιστοχώρου

σήμερα επισκέφθηκανσήμερα επισκέφθηκαν207
από Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαναπό Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαν1263929

Χάρτης Ιστοχώρου

sitemap www.stergiou-kapsalis.gr Sitemap για πλοήγηση