Ανακοινώσεις-προτάσεις αρμοδιοτήτων της νέας διοίκησης από το Δήμαρχο Πεντέλης

Την Τρίτη 14/12 ο Δήμαρχος Δημήτρης Στεργίου - Καψάλης ανακοίνωσε τα καθήκοντα και τις θέσεις των μελών της νέας διοίκησης για το Δήμο Πεντελικού...

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Συνάντηση συνδυασμού « Ανεξάρτητο Κίνημα Πεντελικού»

 

Ο Δήμαρχος Δημήτρης Στεργίου- Καψάλης , την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου στις 18.00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Πεντέλης, διόρισε τους Αντιδημάρχους του δήμου Πεντέλης για την διετία 2011- 2013 και πρότεινε τους Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, Προέδρους και Αντιπροέδρους των Ν.Π.Δ.Δ. για την ίδια περίοδο, προτάσεις που έγιναν ομόφωνα αποδεκτές από όλα τα μέλη του συνδυασμού. Οι διορισμοί και οι προτάσεις του κ. Δημάρχου είναι όπως φαίνεται παρακάτω:

  1. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου : Ευαγγελία Μπουσίου
  2. Aντιδήμαρχοι :

Α. Τοπικοί

(1) Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων : Σάββας Βορρέας

(2) Δημοτική Κοινότητα Ν. Πεντέλης: Γραμματική Γιαμουγιάννη

(3) Δημοτική Κοινότητα Πεντέλης: Κων/νος Μωραίτης

Β. Θεματικοί Aντιδήμαρχοι

(1) Γεώργιος Καρβουνάκης ( Διοικητικών – Οικονομικών – Τεχνικών Υπηρεσιών-Περιβάλλον-Αναπληρωτής Δημάρχου)

(2) Παναγιώτης Μούστρης (Ν.Π.Δ.Δ.- Πρόνοια-Πολιτισμός-Αθλητισμός- Παιδεία- Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση- Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

3. Πρόεδροι Ν.Π.Δ.Δ

Α. Ν.Π.Δ.Δ (Πρόνοιας- Κοινωνικής Αλληλεγγύης)

Πρόεδρος : Παναγιώτης Γκατζόλης

Αντιπρόεδρος : Χριστοφιλοπούλου Αικατερίνη

 

Β. Ν.Π.Δ.Δ (Πολιτισμού-Αθλητισμού- Περιβάλλοντος)

Πρόεδρος : Βασίλειος Μπούρας

Αντιπρόεδρος: Δημήτρης Αποστολάκος

 

Γ.  Ν.Π.Δ.Δ (Σχολική Επιτροπή Α/ βάθμιας Εκπαίδευσης)

Πρόεδρος: Ηλίας Τσουχνικάς

Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Χειλάς

 

Δ. Ν.Π.Δ.Δ.(Σχολική Επιτροπή Β/βάθμιας Εκαπαίδευσης)

Πρόεδρος: Αρχοντία Μπούσουλα- Χάνου

Αντιπρόεδρος: Ελένη Μπαλιούση

 

Επίσης προτάθηκαν από τον Δήμαρχο οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων όπως παρακάτω:

Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων : Τσινός Φώτης

Δημοτική Κοινότητα Ν. Πεντέλης: Γκολετσόπουλος Χρήστος

Δημοτική Κοινότητα Πεντέλης: Κολιός Μιχάλης

 

Πολιτική Προστασία:

Υπεύθυνος και για τους τρεις δήμους ο εθελοντής Λεμπετσόγλου Σταύρος

Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων ο πτέραρχος Τζαμτζής Δημήτρης

Δημοτική Κοινότητα Ν. Πεντέλης ο Μαργαρίτης Κώστας

Δημοτική Κοινότητα Πεντέλης ο Ζούνης Ιωάννης

 

Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Επικεφαλής Βειτσάκης Εμμανουήλ

Μέλη; Τσανανάς Γεώργιος, Ντούρης Γεώργιος και Τσαρούχας Γεώργιος

 

Γραφείο Δημάρχου και Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας

Επικεφαλής Καπετανοπούλου Μερόπη με βοηθούς : Δημητροπούλου Νέλλη και Ευαγγελίου Ευαγγελία

 

Επικεφαλής της ομάδας επιστημονικών συμβούλων του Δημάρχου, ανέλαβε ο κ. Καζάκος Κων/νος, άμισθος εθελοντής με διευρυμένες αρμοδιότητες.

Επιστημονικός Σύμβουλος στα θέματα της Προληπτικής Νομικής στήριξης του Δημάρχου, ο κ. Άγγελος Δημοσθένους.

Σύμβουλος του Δημάρχου επί θεμάτων σύστασης του Καλλικρατικού Δήμου Πεντέλης ο κ. Ραγκούσης Στάθης

Επίσης προτάθηκαν ως υπεύθυνοι των Πολιτιστικών Κέντρων οι παρακάτω:

Πολιτιστικό Κέντρο Μελισσίων : Φετάνη Ευαγγελία

Πολιτιστικό Κέντρο Ν. Πεντέλης : Ρήγου Ειρήνη

Πολιτιστικό Κέντρο Πεντέλης: Κοντουλάκος Ελευθέριος

 

Ορίστηκαν επίσης πολιτικοί προϊστάμενοι για όλες τις προνιακές μονάδες και των τριών Δημοτικών Κοινοτήτων ,όπως και για όλα τα Αθλητικά κέντρα, Νηπιαγωγεία, Δημοτικά σχολεία, τα Γυμνάσια και τα Λύκεια.

 

Ο Δήμαρχος όρισε την εβδομάδα 20/12 – 23/12 ως εβδομάδα εξιδεικευμένης ενημέρωσης κατά τομέα αρμοδιοτήτων και όρισε συγκεντρώσεις όπως παρακάτω:

1. Την ΔΕΥΤΈΡΑ 20-12-2010 και ώρα 08.30 οι Τοπικοί Αντιδήμαρχοι με τους Διευθυντές- Τμηματάρχες- υπεύθυνους Καθαριότητας, Γραφείου Κίνησης, Συνεργείου, Εισπράκτορες, Προσωπικού, Λογιστηρίου, Αποθήκης, Πρασίνου, Συντήρησης Σχολικών Μονάδων, Κοιμητηρίου, Πρωτοκόλλου, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου και Ηλεκτροφωτισμού.

2. Την Τρίτη 21-12-2010 και ώρα 11.300 ο θεματικός Αντιδήμαρχος Διοικητικών – Οικονομικών –Τεχνικών υπηρεσιών με όλο προσωπικό των Διοικητικών –Οικονομικών και Τεχνικών υπηρεσιών όλων των ΚΕΠ, του Δήμου Πεντέλης, - πλην ενός υπαλλήλου υπηρεσίας κατά ΚΕΠ

3. Την Τετάρτη 22-12-2010 και ώρα 10.00 ο θεματικός Αντιδήμαρχος Πρόνοιας- Κοινωνικής Αλληλεγγύης- .Ν.Π.Δ.Δ / Πρόνοιας και Κοινωνική Αλληλεγγύη- όλες οι Προνιακές Δομές του Δήμου (Βρεφονηπιακοί Σταθμοί - ΚΑΠ Η – ΚΕΚΑ – Μελισσάκι – Βοήθεια στο σπίτι κτλ)

4. Την Τετάρτη 22-12-2010 και ώρα 12.00 Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/ θμιας Εκπαίδευσης.

5. Την Πέμπτη 23-12-2020 και ώρα 1100 ο θεματικός Αντιδήμαρχος Πρόνοιας – Κοινωνική Αλληλεγγύης Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού- Αθλητισμού.

 

 

Ο Δήμαρχος όρισε ως ημερομηνία ορκωμοσίας την 29 /12/2010 και ώρα 18.00   στο Δημαρχείο του Δήμου Πεντέλης και ως υπευθύνους για την εφαρμογή των διαδικασιών και την προετοιμασία του χώρου αντίστοιχα τους νομικούς κ. Άγγελο

Δημοσθένους και Πρόεδρο κ.Μπουσίου Ευαγγελία.

 

Οι υποχρεώσεις για την 1η και 2η του μηνός Ιανουαρίου καθορίστηκαν όπως παρακάτω:

Σάββατο 1/1 /2011

08.00 Εγκατάσταση –Κλειδιά νέου Δήμου –υπέυθυνος Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Καρβουνάκης.

11.00 Δοξολογία στο Μητροπολιτικό Ναό- Εκκίνηση πεζή από Δημαρχείο 09.45 (υπεύθυνη συνεννόησης με Μητροπολιτικό Ναό γραφείο Δημάρχου κ. Δουκάκου Όλγα)

12.00 Τελετή κοπής πίτας Δημοτικής Κοινότητας Πεντέλης

Κυριακή 2/1/2011

10.00 Εκλογή Προεδρείου Δ.Σ. (Υπεύθυνος κ. Χρήστος Καλαποθαράκος και κ. Μπουσίου Ευαγγελία)

Εκλογή Προεδρείου Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων

Υπεύθυνος κ. Σάββας Βορρέας

Εκλογή Προεδρείου Δημοτικής Κοινότητας Ν. Πεντέλης

Υπεύθυνη κ. Γραμματική Γιαμουγιάννη

Εκλογή Προεδρείου Δημοτικής Κοινότητας Πεντέλης

Υπεύθυνος κ. Κων/νος Μωραίτης

 

Κατά την συνεδρίαση ο δήμαρχος ανέπτυξε το πολιτικό στίγμα διοίκησης και λειτουργίας του Καλλικρατικού Δήμου Πεντελικού, δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στην διαφάνεια , στον περιορισμό των εξόδων (με βάση την αρχή «Σπαρτιάτικη Αυτοδιοικητική Λειτουργία » ) και στην ομαδοκεντρικότητα . Μοναδικός σκοπός η εξυπηρέτηση του πολίτη, έχοντας ως βασική προτεραιότητα τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Το αυτοδιοικητικό ήθος, ο τρόπος λειτουργίας με αρχές και αξίες, ο σεβασμός και η συνέπεια στο ωράριο, είναι μερικά από εκείνα που ανέπτυξε ο Δήμαρχος και έκλεισε με την θέση ότι στηρίζει την διοικητική του λειτουργία στο τετράπτυχο:

« Δίκαιο & παράδειγμα»

«Συνέπεια & συνέχεια»

«Τίποτα στην τύχη»

«Εντολή εκδιδομένη και μη ελεγχόμενη, καλύτερα να μην εκδίδεται.»

 

 

 

 

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Ιούνιος 2021
ΚΥ ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Επισκέψεις Ιστοχώρου

σήμερα επισκέφθηκανσήμερα επισκέφθηκαν286
από Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαναπό Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαν1301027

Χάρτης Ιστοχώρου

sitemap www.stergiou-kapsalis.gr Sitemap για πλοήγηση