Συνάντηση 28-8-2012

 

 

 

Ημερήσια Συντονιστική Συνάντηση Δημάρχου και   Στελεχών

Δήμου Πεντέλης

 

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ 28-8-12

1. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 

1.1.

Έκδοση - ανάρτηση ανακοίνωσης σχετικά με την καταβολή της 1ης δόσης βαρέων και ανθυγιεινών έτους 2010 στους εργαζομένους καθαριότητας αορίστου χρόνου του           Δ. Πεντέλης στις 13/9/2012.

Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών   (τηλ.2132050075) & Γραφείου Τύπου (τηλ.2132050018)

 

1.2.

Έκδοση – ανάρτηση ανακοίνωσης σχετικά με την καταβολή του επιδόματος Κληροδοτήματος Καλαμβόκη στους δικαιούχους γονείς στις 6/9/2012 19:00μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο Δ. Κ. Μελισσίων και οργάνωσης εκδήλωσης από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Δ. Πεντέλης.

Γραφείο Δημάρχου (τηλ.2132050002), Γραφείο Τύπου (τηλ.2132050018) & Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης (τηλ.2132050085)

 

1.3.

Μελέτη της αριθμ. πρωτ.: ΟΙΚ. 37148/2597/24-8-2012 Εγκυκλίου του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: «Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με τη δυνατότητα χορήγησης και μεταβίβασης της

άδειας λειτουργίας και της χρονικής ισχύος αυτής για εγκαταστάσεις πρατηρίων

υγρών και αερίων καυσίμων, πλυντηρίων-λιπαντηρίων, σταθμών αυτοκινήτων και

συνεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων μοτοσικλετών και

μοτοποδηλάτων, που λειτουργούν σε κτίρια που εξ’ ολοκλήρου ή τμήματά τους

έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.4014/11».

 

Αρμόδιος Υπάλληλος Τμήματος Καταστημάτων                     Δ. Πεντέλης (τηλ.2132050027)

 

1.4.

Μελέτη του αριθμ. πρωτ.: 14324/8-8-2012 εγγράφου του ΑΣΕΠ με θέμα: «Βεβαιώσεις μονίμου κατοικίας».

 

Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών   (τηλ.2132050075)

 

1.5.

Μελέτη της αριθμ. 67506/08.08.2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2333/17.08.2012 τεύχος Β’) των Υπουργών Οικονομικών- Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα:

«Α. Καθορισμός αποζημίωσης των προσώπων που προσφέρουν υπηρεσίες στο πλαίσιο του συστήματος παροχής νομικής βοήθειας και

Β. Καθορισμός της διαδικασίας εκκαθάρισης και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την αποζημίωση των δικηγόρων υπηρεσίας, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών και άλλων προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο της παροχής νομικής βοήθειας».

 

Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών   (τηλ.2132050075)

 

1.6.

Απάντηση σε έγγραφο Τμήματος Τροχαίας Κηφισιάς σχετικά με την αποστολή στοιχείων σχολικών συγκροτημάτων – σχολείων Δ. Πεντέλης που διαθέτουν Σχολικούς Τροχονόμους για το έτος 2012-2013.

Γραφείο Προσωπικού (τηλ.2132050077)

 

1.7.

 

Προώθηση άμεσων ενεργειών για την κατεδάφιση αυθαίρετης κατασκευής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Δ. Κ. Μελισσίων επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας.

Αρμόδιος Υπάλληλος Τμήματος Καταστημάτων                     Δ. Πεντέλης (τηλ.2132050027)

 

1.8.

Έκδοση – ανάρτηση ανακοίνωσης σχετικά με την επιστολή της εταιρείας                «E-value Α.Ε.» για πρόσληψη στελεχών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης (Μερικής Απασχόλησης) για τις περιοχές του Αγ. Στεφάνου και Νέας Ιωνίας

Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών (τηλ.2132050075) & Γραφείου Τύπου (τηλ.2132050018)

 

1.9.

Μελέτη του αριθμ. πρωτ.: Φ.31. 19/1030/22845/07.03.2012 εγγράφου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα: «Βαθμολογική κατάταξη υπαλλήλων κατόχων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών»

Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών   (τηλ.2132050075)

 

1.10.

Έκδοση – ανάρτηση ανακοίνωσης σχετικά με το από 27/8/2012 Δελτίου Τύπου του ΟΑΕΔ με θέμα: «Πορεία Υλοποίησης Προγραμμάτων του ΟΑΕΔ & Προγράμματα Ανοικτά ως προς την υποβολή αιτήσεων»

Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών   (τηλ.2132050075) & Γραφείου Τύπου (τηλ.2132050018)

 

2. Προγραμματισμένες Συναντήσεις για τις 28/8/2012

Συμμετέχοντες

 

 

09:00π.μ. Διοικητικό Συμβούλιο Κληροδοτήματος Γεώργιου Ευαγγελινού

 

11:45π.μ. Σύσκεψη Δημάρχου με τις Διευθύντριες των Παιδικών Σταθμών Δ. Πεντέλης

13:00μ.μ. Συνάντηση Δημάρχου με τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

 

18:00μ.μ. Προσυμβούλιο Δημοτικού Συμβουλίου

 

19:00μ.μ. Δημοτικό Συμβούλιο

 

Προγραμματισμένες   Συναντήσεις για τις 29/8/2012

20:00μ.μ. Λιτάνευση εικόνας Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, Δ. Κ. Μελισσίων

 

 

 

Ο Δήμαρχος

 Δημήτριος Στεργίου - Καψάλης

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Ιανουάριος 2021
ΚΥ ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Επισκέψεις Ιστοχώρου

σήμερα επισκέφθηκανσήμερα επισκέφθηκαν68
από Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαναπό Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαν1262987

Χάρτης Ιστοχώρου

sitemap www.stergiou-kapsalis.gr Sitemap για πλοήγηση