Συνάντηση 18-7-12

 

 

 

Ημερήσια Συντονιστική Συνάντηση Δημάρχου και   Στελεχών

Δήμου Πεντέλης

 

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ 18-7-12

1. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 

1.1.

Προώθηση ενεργειών επί των κάτωθι θεμάτων - ενημέρωση:

-        Υπογραφή πρωτοκόλλου παραλαβής χώρου Γηπέδου Ποδοσφαίρου  Δ. Κ. Ν. Πεντέλης

-        Ένταξη στο Σχέδιο περιοχής οδού 25ης Μαρτίου, Δ. Κ. Ν. Πεντέλης

-        Μελέτη μετακίνησης λαϊκής αγοράς Δ. Κ. Ν. Πεντέλης

-        Μετακίνηση πυλώνων μέσης τάσης Δ. Κ. Ν. Πεντέλης

-        Εργασίες σοβατίσματος ΄Β Ορόφου κτιρίου Πρόνοιας και Ενημέρωσης     Δ. Κ. Πεντέλης

-        Ανέγερση Σχολικών Μονάδων στο Ο.Τ. 122, Δ. Κ. Πεντέλης

-        Υπογραφή Μισθωτηρίου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος  Δ. Κ. Πεντέλης

-        Υπογραφή συμβολαίου για οικόπεδο προ Κολυμβητηρίου Δ. Κ. Μελισσίων

 

 

Δ.Π.Ε. (τηλ.2132050031)

 

 

 

Τ.Υ. (τηλ.2132050045)

 

 

 

Νομικός Σύμβουλος Δ. Πεντέλης (τηλ.2132050096)

 

 

1.2.

Αποστολή εγγράφου στη Δ/νση Ά/Βαθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την εισήγηση της για τοποθέτηση προκατασκευασμένης αίθουσας στον αύλειο χώρο του Νηπιαγωγείου Δ. Κ. Ν. Πεντέλης έπειτα από εισήγηση του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Δ. Κ. Ν. Πεντέλης για τη στέγαση μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Δ. Κ. Ν. Πεντέλης

Δ/νση Υποδομών (τηλ. 2132050020)

 

1.3.

Ενημέρωση Δημάρχου για τον αριθμό των κιλών που συγκρατεί ο αναβαθμός της πισίνας του Διασχολικού Αθλητικού Κέντρου Δ. Κ. Μελισσίων

Διευθύντρια Κοιν. Πρόνοιας (τηλ.2132050079)

 

1.4.

Μελέτη και υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και του Δ. Πεντέλης

Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης (τηλ.2132050085)

 

1.5.

 

Σύνταξη ενημερωτικού υπομνήματος για τη συνάντηση του Δημάρχου με τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Ευάγγελο Λιβιεράτο

Γραφείο Δημάρχου (τηλ.2132050002)

 

1.6.

Μελέτη της αριθμ. πρωτ.: ΔΥΓ2/οικ. 70777/12-7-2012 Εγκυκλίου του Υπυργείου Υγείας με θέμα: «Πρόληψη νόσου των λεγεωναρίων» και σύνταξη εγγράφου για τα μέτρα προφύλαξης που πρέπει να ληφθούν

Διευθύντρια Κοιν. Πρόνοιας (τηλ.2132050079)

 

1.7.

Έγγραφη ενημέρωση Δημάρχου για τις ενέργειες που έχει κάνει ο Δ. Πεντέλης σχετικά με τον ψεκασμό ρεμάτων και φρεατίων Δ. Πεντέλης για την καταπολέμηση κουνουπιών μέχρι την Παρασκευή 20/7/2012

Διευθύντρια Κοιν. Πρόνοιας (τηλ.2132050079)

 

1.8.

Αναμονή σχετικής Εγκυκλίου σχετικά με την πρόσληψη καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου για τον καθαρισμό των Σχολικών Μονάδων Δ. Πεντέλης

Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής                         Δ. Πεντέλης ΄Β/Βαθμιας Εκπαίδευσης          (τηλ.2106096930)

 

1.9.

Μελέτη θεσμικού πλαισίου σχετικά με Συμβάσεις με εξωτερικούς συμβούλους για τη σύνταξη και εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράμματος ΟΤΑ.

Θεματικός Αντιδήμαρχος (τηλ.2132050005)

 

1.10.

Ρύθμιση οφειλής πρώην Δ. Μελισσίων ποσού 147.217,40 € προς την                             Ελληνική Βιομηχανία Περιβαλλοντικών Συστημάτων – Ανώνυμη Εμπορική Βιομηχανική Εταιρεία «HELESI AEBE»

 

Ο.Υ. (τηλ.2132050056)

 

1.11.

Μελέτη Υπεύθυνης Δήλωσης κ. Μπουλμπάση Γεώργιου περί διάνοιξης οδού

Δ.Π.Ε. (τηλ.2132050027)

 

1.12.

Συμπλήρωση εντύπου Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής σχετικά με την αξιολόγηση των παρεχόμενων της υπηρεσιών - Προθεσμία 24/7/2012

Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών   (τηλ.2132050075)

 

1.13.

Καθαρισμός σήμερα Πλατείας Πόγκα, Δ. Κ. Μελισσίων

Δ/νση Υποδομών (τηλ. 2132050020)

 

1.14

Απόσμωση κάδων απορριμμάτων οδού Δουκίσσης Πλακεντίας, Δ. Κ. Μελισσίων

Τοπικός Αντιδήμαρχος Δ. Κ. Μελισσίων (τηλ.2132050041)

 

1.15.

Προώθηση ενεργειών για την κοπή βάτων εντός ρέματος περιοχής «Πέντε Καμάρες» οδού Δουκίσσης Πλακεντίας, Δ. Κ. Μελισσίων έπειτα από αυτοψία του Διευθυντή Δ/νσης Υποδομών Δ. Πεντέλης και σύνταξη μελέτης για την ανάδειξη του Ιστορικού Μνημείου της περιοχής «Πέντε Καμάρες»

Δ/νση Υποδομών (τηλ. 2132050020) & Τ.Υ. (τηλ.2132050045)

 

1.16.

Απάντηση στο αριθμ. πρωτ.: Δ.28/Π2β/Γ.Π./οικ. 13481/16/10-7-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας –                                   Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας με θέμα: «Αποστολή στοιχείων σχετικών με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες»

Διευθύντρια Κοιν. Πρόνοιας (τηλ.2132050079)

 

1.17.

Απάντηση στο αριθμ. πρωτ.: 24481/9-7-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Σύσταση Πειθαρχικών Συμβουλίων του Ν. 4057/2012»

Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών   (τηλ.2132050075)

 

1.18.

Σύνταξη Ανακοίνωσης σχετικά με την Προκήρυξη εισαγωγής μαθητών - καταρτιζομένων στον   Οργανισμό Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης - O.Τ.Ε.Κ.»

Γραφείο Προσωπικού (τηλ.2132050077)

 

1.19.

Αυτοψία στη συμβολή των οδών Εθνεργετών και Γυμναστηρίου, Δ. Κ. Ν. Πεντέλης σχετικά με τον καθαρισμό οικοπέδων έπειτα από αίτημα δημότη κ. Δουκάκη – Προώθηση ενεργειών και έγγραφη ενημέρωση δημότη

Δ/νση Υποδομών (τηλ. 2132050020) & Γραφείο Δημάρχου (τηλ.2132050002)

 

1.20.

Ρύθμιση οφειλής πρώην Δ. Πεντέλης για τη σύνταξη Αρχιτεκτονικής – Στατικής και Ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης για το έργο: «1. Προσθήκη κατ’ επέκταση και καθ’ ύψος με στέγη Δημαρχείου Πεντέλης για τη δημιουργία Κέντρου Ενημέρωσης, Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας και Κέντρου Πρόνοιας, 2. Νομιμοποίηση ισόγειου κτίσματος με στέγη σύμφωνα με το άρθρο 22 Γ.Ο.Κ. 85, 3. Ενίσχυση φέροντος οργανισμού (Ά Φάση)», Δ. Κ. Πεντέλης

Ο.Υ. (τηλ.2132050056)

 

1.21.

Αποστολή εγγράφου υπενθύμισης στο Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με τη μείωση ορίου απολογιστικών στοιχείων των Σχολικών Επιτροπών Ά Βαθμιας και ΄Β Βαθμιας Εκπαίδευσης για την αντιμισθία των αιρετών

Διευθύντρια Κοιν. Πρόνοιας (τηλ.2132050079)

 

Ο Δήμαρχος

 Δημήτριος Στεργίου Καψάλης

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Ιανουάριος 2021
ΚΥ ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Επισκέψεις Ιστοχώρου

σήμερα επισκέφθηκανσήμερα επισκέφθηκαν230
από Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαναπό Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαν1263442

Χάρτης Ιστοχώρου

sitemap www.stergiou-kapsalis.gr Sitemap για πλοήγηση