Συνάντηση 29-6-12

 

 

 

Ημερήσια Συντονιστική Συνάντηση Δημάρχου και   Στελεχών

Δήμου Πεντέλης

 

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ 29-6-12

1. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 

1.1.

 

Μελέτη πρότασης σύμβασης ΕΥΔΑΠ για την εξόφληση οφειλής του Δ. Πεντέλης προς την ΕΥΔΑΠ αφού παραληφθεί άμεσα από την Τεχνική Υπηρεσία του Δ. Πεντέλης η μελέτη για το έργο «Αποχέτευση ακαθάρτων περιοχής Καλλιθέας, Δ. Κ. Πεντέλης» για να υποβληθεί στο ΕΣΠΑ

 

Ο.Υ. (τηλ.2132050056) & Τ.Υ. (τηλ.2132050045)

 

1.2.

Προώθηση ενεργειών για σύνδεση του 3ου – 5ου Δημοτικού Σχολείου Δ. Κ. Μελισσίων με το Φυσικό Αέριο και τροποποίηση του χώρου του παλιού καυστήρα

Τ.Υ. (τηλ.2132050045)

 

 

1.3.

Τοποθέτηση σηματοδότησης στην οδό Προφήτη Ηλία, Δ. Κ. Ν. Πεντέλης για την ομαλή διεξαγωγή των τελετών στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία, Δ. Κ. Ν. Πεντέλης

Τοπικός Αντιδήμαρχος Δ. Κ. Ν. Πεντέλης (τηλ.2132140525)

 

1.4.

Έγγραφη εισήγηση σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς του Γηπέδου ποδοσφαίρου Δ. Κ. Ν. Πεντέλης για τη σχετική σύσκεψη του Δημάρχου με τον Νομικό Σύμβουλο Δ. Πεντέλης, την αρμόδια υπηρεσία της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και της Τεχνικής Υπηρεσίας την Τρίτη 3/7/2012 9:00π.μ.

 

Δ.Π.Ε. (τηλ.2132050029)

 

1.5.

Προώθηση ενεργειών σχετικά με τη μεταφορά πυλώνων της ΔΕΗ υψηλής τάσης                 Δ. Κ. Ν. Πεντέλης

Τ.Υ. (τηλ.2132050045)

 

1.6.

Έκδοση Δελτίου Τύπου για την ενημέρωση των κατοίκων Δ. Κ. Ν. Πεντέλης σχετικά με την εξέλιξη ενεργειών μεταφοράς των πυλώνων της ΔΕΗ υψηλής τάσης                        Δ. Κ. Ν. Πεντέλης και Γηπέδου ποδοσφαίρου

Γραφείο Τύπου (τηλ.2132050018)

 

1.7.

Έγκριση διάθεσης 7.500,00 € στο Νομικό Πρόσωπο Σχολική Επιτροπή ΄Β/Βαθμιας Εκπαίδευσης Δ. Πεντέλης για τις εργασίες εγκατάστασης κλιματισμού στο Κλειστό Γυμναστήριο Λυκείου Δ. Κ. Μελισσίων

Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών                    Δ. Πεντέλης (τηλ.2132050005)

 

1.8.

Να ληφθεί υπόψη το αίτημα κατοίκων οδών Πόγραδετς και Μοσχοπόλεως,                               Δ. Κ. Μελισσίων στην αναθεώρηση της Κυκλοφοριακής Μελέτης Δ. Κ. Μελισσίων σχετικά με την αλλαγή σηματοδότησης των συγκεκριμένων οδών

 

Δ.Π.Ε. (τηλ.2132050031)

 

1.9.

Ενίσχυση ξυλουργείου Δ. Πεντέλης με έναν (1) επιπλέον υπάλληλο για την επίσπευση κατασκευής επίπλων για τον 2ο Βρεφονηπιακό Σταθμό Δ. Κ. Πεντέλης

Δ/νση Υποδομών (τηλ.2132050020)

 

1.10.

Ενημέρωση Διευθυντών και Τμηματαρχών Υπηρεσιών Δ. Πεντέλης πως πρέπει απαραίτητα να παρευρίσκονται στην καθημερινή πρωινή σύσκεψη του Δημάρχου με το επιτελείο του Δήμου

Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών   (τηλ.2132050075)

 

1.11.

Προώθηση ενεργειών έπειτα από την επιστολή του κ. Μπιλλίνη Χαράλαμπου σχετικά με την εξέλιξη του Διαχειριστικού Ελέγχου και της Εκκαθάρισης των Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Δ. Πεντέλης

Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης (τηλ.2132050085)

 

 

1.12.

Να παραστεί αρμόδιος υπάλληλος της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δ. Πεντέλης στην αυτοψία που θα πραγματοποιήσει η αρμόδια Πολεοδομία στην οδό Δελφών (ΟΤ 42-43), Δ. Κ Μελισσίων σχετικά με τη διάνοιξη της συγκεκριμένης οδού στις 12/7/2012 11:30π.μ.

 

Δ.Π.Ε. (τηλ.2132050029)

 

1.13.

Να παραστεί αρμόδιος υπάλληλος της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δ. Πεντέλης στην αυτοψία που θα πραγματοποιήσει η αρμόδια Πολεοδομία στην οδό Αγ. Σύλλα 7, Δ. Κ Ν. Πεντέλης σχετικά με αυθαίρετη περιτοίχηση στις 18/9/2012 09:00π.μ. – 13:00μ.μ.

Δ.Π.Ε. (τηλ.2132050029)

 

1.14.

Αποστολή εγγράφου υπενθύμισης στην εταιρεία METRO – MY MARKET για τη σύννομη λειτουργία του καταστήματος στη Δ. Κ. Ν. Πεντέλης και τη λειτουργία υπόγειου ιδιωτικού χώρου στάθμευσης

Δ.Π.Ε. (τηλ.2132050031)

 

1.15.

Μελέτη – ενέργειες επί της αριθμ. πρωτ.: 14625/27-6-2012 Εγκυκλίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα:                                           «Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και Αριθμού Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) για τη διακίνηση διοικητικών εγγράφων»

Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών   (τηλ.2132050075)

 

1.16.

Εισήγηση επί μελέτης λειτουργίας ΚΕΠ Δ. Πεντέλης

Προϊστάμενος ΚΕΠ               Δ. Πεντέλης (τηλ.2108105980)

 

1.17.

Μελέτη – ενέργειες επί εγγράφου Τμήματος Υγειονομικού Ελέγχου Περιφέρειας Αττικής σχετικά με κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΓΕΡ. ΚΑΝΤΖΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Πιτσαρία – Αναψυκτήριο» στη Δ. Κ. Ν. Πεντέλης για έκδοση νέας άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος λόγω επέκτασής του σε παρακείμενο χώρο

 

Δ.Π.Ε. (τηλ.2132050031)

 

1.18.

Μελέτη – ενέργειες επί εγγράφου Τμήματος Υγειονομικού Ελέγχου Περιφέρειας Αττικής σχετικά με κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος κ. Κουλουρίδου Δήμητρας σχετικά με την αντικατάσταση της αριθμ. 9103/2010 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος από «Πρατήριο Γάλακτος και Ειδών Ζαχαροπλαστικής – Πρατήριο Άρτου» σε «Πρατήριο Άρτου – Πρατήριο Ειδών Ζαχαροπλαστικής με Παρασκευαστήριο»

 

Δ.Π.Ε. (τηλ.2132050031)

 

1.19.

Σύνταξη πρωτοκόλλου παράδοσης στοιχείων καταστημάτων Δ. Πεντέλης της Αρμόδιας Υπηρεσίας της Δ/νσης Πολεοδομίας στον νέο υπάλληλο με τα κάτωθι στοιχεία:

-        Αδειοδοτημένα καταστήματα

-        Καταστήματα που έχουν προέγκριση και από πότε

-        Καταστήματα για τα οποία έχουν υποβληθεί μηνύσεις και πόσες το 2012

-        Καταστήματα που βρίσκονται σε εκκρεμότητα λόγω διαδικασιών του Τμήματος Υγειονομικού Ελέγχου

 

Δ.Π.Ε. (τηλ.2132050031)

 

1.20.

Τροποποίηση της αριθμ. 507/18-6-2012 Απόφασης Δημάρχου σχετικά με την παραμονή της Υπαλλήλου κ. Θανάση Ντονίκα στο 3ο - 5ο Δημοτικό Σχολείο                           Δ. Κ. Μελισσίων ως καθαρίστρια

Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών   (τηλ.2132050075)

 

  1. 2. Προγραμματισμένες   Συναντήσεις για τις 29/6/2012

Συμμετέχοντες

 

09:00π.μ. Ημερίδα Δ. Πεντέλης με θέμα: «Διαχείριση στερεών αποβλήτων Δήμων» (Πολιτιστικό Κέντρο Δ. Κ. Μελισσίων-Δ/νση: 17ης Νοέμβρη & Αγ. Γεωργίου, Μελίσσια)

 

17:00μ.μ. Παιδική παράσταση παιδιών Βρεφονηπιακού Σταθμού «Ονειρόκηπος» (Ανοιχτό Θέατρο Μελισσίων – Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως)

 

19:00μ.μ. Εκδήλωση μνήμης Αποστόλου Παύλου στον Βράχο του Αρείου Πάγου 

 

20:00μ.μ. Καλοκαιρινή γιορτή του Εργαστηρίου Ειδικής Αγωγής «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ» με την Ελένη Τσαλιγοπούλου (Μέγαρο Δουκίσσης Πλακεντίας, Δ. Κ. Πεντέλης)

 

20:00μ.μ. Καλοκαιρινή γιορτή αποφοίτων Λυκείου Δ. Κ. Ν. Πεντέλης

(Διοργάνωση Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Λυκείου Δ. Κ. Ν. Πεντέλης - Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Λυκείου Δ. Κ. Ν. Πεντέλης)

 

21:00μ.μ. Παράσταση χορού «ΑΠΟΨΕ ΧΟΡΕΥΟΥΜΕ» του Οργανισμού Πολιτισμού &

Αθλητισμού Δ. Πεντέλης και του Τμήματος Ευρωπαϊκών & Latin χορών της Ένωσης

Ποντίων Μελισσίων (Αυλή 1ου Δημοτικού Σχολείου, Δ. Κ. Μελισσίων) 

 

Προγραμματισμένες   Συναντήσεις για τις 30/6/2012

09:00π.μ. 6η Εθελοντική Δράση Καθαρισμού δυτικής πλευράς Δάσους Παπαδημητρίου, Δ. Κ. Μελισσίων (είσοδος από οδό Αναπήρων Πολέμου, Δ. Κ. Μελισσίων)

 

20:00μ.μ. «Γιορτή της Σαρδέλας» του Συλλόγου Κυκλαδιτών & Φίλων Ν. Πεντέλης «ΤΑ ΚΥΚΛΑΔΟΝΗΣΙΑ» (Κεντρική Πλατεία Δ. Κ. Ν. Πεντέλης)

 

20:30μ.μ. Αλλαγή Ηγεσίας της 2470 Περιφέρειας Διεθνούς Ρόταρυ

(The Westin Athens, Astir Palace Resort στο χώρο Pergola) 

 

 

 

Ο Δήμαρχος

 Δημήτριος Στεργίου Καψάλης

 

 

 

 

 

 

 

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Ιανουάριος 2021
ΚΥ ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Επισκέψεις Ιστοχώρου

σήμερα επισκέφθηκανσήμερα επισκέφθηκαν157
από Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαναπό Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαν1261278

Χάρτης Ιστοχώρου

sitemap www.stergiou-kapsalis.gr Sitemap για πλοήγηση