Συνάντηση 21-5-2012

 

 

 

Ημερήσια Συντονιστική Συνάντηση Δημάρχου και   Στελεχών

Δήμου Πεντέλης

 

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ 21-5-12

1. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 

1.1.

Αποστολή επιστολής στους δικαιούχους επιστροφής χρημάτων από κατασκευή αγωγού αποχέτευσης στη Δ. Κ. Μελισσίων (οδός Παπανικολάου)

 

Ο.Υ. (τηλ.2132050056)

 

 

1.2.

Συζήτηση θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί στις 24/5/2012 18:00μ.μ. (οδηγίες συμπλήρωσης του φακέλου)

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου (τηλ.2132050081)

 

1.3.

Εισήγηση στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο για συμμετοχή σε ημερίδα του Πανεπιστημίου της Ν. Υόρκης «Columbia University» με θέμα:                                               « Διαχείριση στερεών αποβλήτων» που θα πραγματοποιηθεί 18-22/6/2012

Ο.Υ. (τηλ.2132050056)

 

 

1.4.

Προώθηση ενεργειών για τη μεταστέγαση του 5ου Νηπιαγωγείου Δ. Κ. Μελισσίων έπειτα από την έγκριση λειτουργικότητας αρχιτεκτονικής μελέτης από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων – ΟΣΚ

 

Τ.Υ. (τηλ.2132050045)

 

1.5.

Πίνακας με την ιδιοκτησιακή κατάσταση των Σχολείων του Δ. Πεντέλης

 

Τ.Υ. (τηλ.2132050045)

 

1.6.

Μελέτη – Εισήγηση επί του υπομνήματος κ. Λυράκου σχετικά με την καταβολή δημοτικών τελών για την Κλινική Λυράκου

 

 

Τμήμα Εσόδων (τηλ.2132050061)

 

1.7.

Προγραμματισμός σύσκεψης για την κατανομή τελών στα Νοσοκομεία και τις Κλινικές που βρίσκονται στο Δ. Πεντέλης

 

Τμήμα Εσόδων (τηλ.2132050061)

 

1.8.

Παρακολούθηση πληρωμών οφειλών του πρώην Δ. Μελισσίων προς τις εταιρείες «ΓΗΓΕΡΤΟΝ Α.Ε.» και «ΑΛΥΣΟΣ ΑΤΕ» οι οποίες έχουν ξεκινήσει και δικαστικές διαδικασίες για τη διεκδίκηση των χρημάτων τους

 

Ο.Υ. (τηλ.2132050056) & Νομικός Σύμβουλος (τηλ.2132050096)

 

1.9.

Προώθηση ενεργειών για τον ορισμό επιβλέποντα μηχανολόγου για το έργο:            «1. Προσθήκη κατ’ επέκταση και καθ’ ύψος με στέγη Δημαρχείου Πεντέλης για τη δημιουργία Κέντρου Ενημέρωσης, Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας και Κέντρου Πρόνοιας, 2. Νομιμοποίηση ισόγειου κτίσματος με στέγη σύμφωνα με το άρθρο 22 Γ.Ο.Κ. 85, 3. Ενίσχυση φέροντος οργανισμού (Ά Φάση)» στη Δ. Κ. Πεντέλης

 

 

Τ.Υ. (τηλ.2132050045)

 

1.10.

 

Έκδοση εγγράφου για συνεδρίαση Διαπαραταξιακής Επιτροπής στις 23/5/2012 13:00μ.μ. για τη διενέργεια νέων Βουλευτικών Εκλογών 2012

 

Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών   (τηλ.2132050075)

 

1.11.

Αποστολή εγγράφου προς τους εργαζόμενους του Δ. Πεντέλης ότι από 19/5/2012 μέχρι 17/6/2012 απαγορεύεται η χορήγηση άδειας λόγω των Βουλευτικών Εκλογών

Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών   (τηλ.2132050075)

 

1.12.

Εισήγηση επί θέματος κ. Γκούφα και κ. Χατζηδιαμαντή για αποζημίωση

Δ.Π.Ε. (τηλ.2132050031)

 

1.13.

 

Μελέτη – Πιστή Εφαρμογή εγκυκλίου σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικών παραληφθέντων

 

Γρ. Προσωπικού (τηλ.2132050088)

 

1.14.

Έκδοση Απόφασης Δημάρχου για ορισμό κ. Κίκερυ Αθανασίας, Υπάλληλος                       Δ. Πεντέλης ως υπεύθυνη για έκδοση πιστοποιητικών παραληφθέντων

 

 

Γραφείο Δημάρχου (τηλ.2132050002)

 

1.15.

Παρακολούθηση ενεργειών Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με προσλήψεις με βάση το αίτημα του Υπουργείου Εσωτερικών για απαλλαγή της αναστολής προσλήψεων για ορισμένες ειδικότητες των ΟΤΑ

 

 

Γρ. Προσωπικού (τηλ.2132050077)

 

1.16.

Ενημέρωση του Εργαστηρίου Ειδικής Αγωγής «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ» πως το Μέγαρο Δουκίσσης Πλακεντίας Δ. Κ. Πεντέλης θα είναι διαθέσιμο μετά τη διενέργεια των Βουλευτικών Εκλογών στις 17/6/2012 έπειτα από αίτημά τους για 14/6/2012

 

Διευθύντρια Κοιν. Πρόνοιας & Πολιτισμού (τηλ.2132050079)

 

1.17.

Καθαρισμός και Απολύμανση διαμερίσματος στην οδό Αγ. Ιωάννου, Δ. Κ. Μελισσίων έπειτα από εντολή του Εισαγγελέα σε συνεννόηση με το Αστυνομικό Τμήμα Μελισσίων

 

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας (τηλ.2132050041) & Διευθύντρια Κοιν. Πρόνοιας & Πολιτισμού (τηλ.2132050079)

 

1.18.

Επίσκεψη Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης, Προέδρου Β/Βαθμιας Σχολικής Επιτροπής Δ. Πεντέλης και Δ/ντη Υποδομών στο Λύκειο Μελισσίων για την ομαλή έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης (τηλ.2132050085), Πρόεδρος Β/Βαθμιας Σχολικής Επιτροπής (τηλ.2106096930) & Δ/νση Υποδομών (τηλ.2132050020)

 

 

1.19.

Παρακολούθηση θέματος οδού Πραξιτέλους, Δ. Κ. Μελισσίων –                                      θέμα στο Τοπικό Συμβούλιο Δ.Κ. Μελισσίων                                               (Κυκλοφοριακή σηματοδότηση σε συνέχεια αιτημάτων παρόδιων)

 

 

 

Δ.Π.Ε. (τηλ.2132050031)

 

1.20.

 

Μελέτη της αριθμ. πρωτ. Φ251/56019/Β6/17-5-2012 Εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με θέμα:                                             «Εξαίρεση των Βαθμολογικών Κέντρων από Εκλογικά Κέντρα για τις εθνικές εκλογές»

Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών   (τηλ.2132050075)

 

 

1.21.

Εισήγηση επί της Πρότασης του Ομίλου Επιχειρήσεων ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ σχετικά με την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013»- «Δράσεις εφαρμογής Προγράμματος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ- ΄Β Φάση»

 

Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης Πληροφορικής, Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (τηλ.2132050078), Δ.Π.Ε. (τηλ.2132050031) & Τ.Υ. (τηλ.2132050045)

 

 

1.22.

 

Έγινε υπενθύμιση στους Δ/ντες και Τμηματάρχες για την προώθηση και των παρακάτω σε εκκρεμότητα θεμάτων:

 

- Εισήγηση επί της αριθμ. ΚΥΑ 2.10038/οικ.3.952 (ΦΕΚ 1336/Β/24-4-2012) των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας – Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων – Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα: «Επιδότηση της πρακτικής άσκησης μαθητών των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του

ΟΑΕΔ του Ν.3475/2006, που θα απασχοληθούν στο Δημόσιο, σε φορείς του

Δημοσίου Τομέα, σε Ο.Τ.Α, σε επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή

εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία κ.τ.λ. για το έτος 2012 (από

01.01.2012 μέχρι 31.12.2012).» - Υποβολή αιτήματος του Δ. Πεντέλης στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα για τη στελέχωση των Παιδικών Σταθμών

 

- Εξέλιξη Ένορκων Διοικητικών Εξετάσεων – ΕΔΕ σχετικά με τη ΔΕΤΕΜ – ΔΗΚΕΝΕΠ & ΑΜΝΕΠ

 

 

 

- Εισήγηση επί της απολογίας της αρμόδιας υπαλλήλου του Δ. Πεντέλης και των τριών (3) υπαλλήλων της Υπηρεσίας Καθαριότητας

 

 

 

- Κοινοποίηση Πειθαρχικού Δικαίου στους εργαζόμενους του Δ. Πεντέλης

 

 

- Καταμέτρηση από Πολιτικό Μηχανικό του Δ. Πεντέλης των τετραγωνικών μέτρων καλυπτόμενων και ακάλυπτων χώρων του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων – Χριστιανική Εστία που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία του ΚΑΠΗ (κεντρικό)                 Δ. Κ. Μελισσίων

 

 

- Να καθοριστεί συνάντηση με εκπρόσωπο της ΔΕΗ για τη μετακίνηση των πυλώνων υψηλής τάσης στη Δ. Κ. Ν. Πεντέλης

 

- Αυτοψία στην οδό Ασκητών, Δ. Κ. Πεντέλης σχετικά με υποσταθμό ΔΕΗ (2η θέση)

 

 

- Προώθηση έργων ΕΣΠΑ

 

 

- Προώθηση ενεργειών για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος Δ. Πεντέλης που λειτουργούν με προέγκριση

 

- Προκήρυξη κάλυψης θέσεων προσωπικού ΚΕΠ Δ. Πεντέλης έπειτα από τις νέες Βουλευτικές Εκλογές 2012

 

- Προώθηση ενεργειών για την αναθεώρηση του ΓΠΣ Δ. Κ. Μελισσίων, την Κυκλοφοριακή Μελέτη, Δ. Κ. Μελισσίων και το ΓΠΣ, Δ. Κ. Πεντέλης

 

- Παρακολούθηση θέματος σχετικά με το Ν.Α.Τ. (πρώην Ναυτικό νοσοκομείο)

 

 

 

- Προώθηση ενεργειών σχετικά με το Βρεφονηπιακό Σταθμό Δ. Κ. Πεντέλης

 

 

 

 

Γραφείο Προσωπικού (τηλ.2132050077)

 

 

 

 

 

 

 

Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών   (τηλ.2132050075) & Νομικός Σύμβουλος (τηλ.2132050096)

 

Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών   (τηλ.2132050075)

 

Γρ. Προσωπικού (τηλ.2132050077)

 

Τ.Υ. (τηλ.2132050045)

 

 

 

 

Τ.Υ. (τηλ.2132050045)

 

Δ.Π.Ε. (τηλ.2132050031)

 

Τ.Υ. (τηλ.2132050045)

 

Δ.Π.Ε. (τηλ.2132050031)

 

Γραφείο Προσωπικού (τηλ.2132050077)

 

Δ.Π.Ε. (τηλ.2132050031)

 

Θεματικός Αντιδήμαρχος (τηλ.2132050005)

 

Τ.Υ. (τηλ.2132050045)

 

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Στεργίου Καψάλης

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Ιανουάριος 2021
ΚΥ ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Επισκέψεις Ιστοχώρου

σήμερα επισκέφθηκανσήμερα επισκέφθηκαν101
από Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαναπό Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαν1263313

Χάρτης Ιστοχώρου

sitemap www.stergiou-kapsalis.gr Sitemap για πλοήγηση