Συνάντηση 11-5-2012

 

 

 

Ημερήσια Συντονιστική Συνάντηση Δημάρχου και   Στελεχών

Δήμου Πεντέλης

 

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ 11-5-12

1. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 

1.1.

Προώθηση ενεργειών για την υπογραφή συμβολαίου σχετικά με την αγορά του οικοπέδου απέναντι από το Διασχολικό Αθλητικό Κέντρο, Δ. Κ. Μελισσίων του                 Δ. Πεντέλης.

 

Θεματικός Αντιδήμαρχος (τηλ.2132050005)

 

1.2.

Αποστολή εγγράφου στο Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με τη μείωση ορίου απολογιστικών στοιχείων των Σχολικών Επιτροπών Ά Βαθμιας και ΄Β Βαθμιας Εκπαίδευσης για την αντιμισθία των αιρετών.

Ο. Υ. (τηλ.2132050054)

 

1.3.

Προώθηση ενεργειών για την υπογραφή σύμβασης κατασκευής του κτιρίου Αστυνομικού Τμήματος Δ. Κ. Πεντέλης.

Δ.Π.Ε. (τηλ.2132050031)

 

1.4.

Οριοθέτηση θέσεων καταστημάτων Δ. Κ. Ν. Πεντέλης και Έλεγχος – Αυτοψία τήρησης τετραγωνικών μέτρων κατάληψης κοινόχρηστου χώρου με τραπεζοκαθίσματα από τα καταστήματα Δ. Κ. Ν. Πεντέλης.

 

Δ.Π.Ε. (τηλ.2132050031)

 

1.5.

Αποστολή επιστολών στους ιδιοκτήτες καταστημάτων Δ. Κ. Ν. Πεντέλης χρέωσης τετραγωνικών μέτρων κατάληψης κοινόχρηστου χώρου με τραπεζοκαθίσματα.

Τμήμα Εσόδων (τηλ.2132050061)

 

1.6.

Ιδιαίτερη προσοχή στη Λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών – ΚΕΠ του Δ. Πεντέλης.

 

Δ/ντης ΚΕΠ (τηλ.2108105980)

 

1.7.

Αποστολή εγγράφου στο Υπουργείο Εσωτερικών η λειτουργία των ΚΕΠ καθώς και η διοίκηση του προσωπικού αυτών να τεθούν στην αρμοδιότητα των Δήμων.

Γραφείο Προσωπικού (τηλ.2132050075)

 

1.8.

 

Μελέτη και πιστή εφαρμογή της αριθμ. πρωτ.: 21247/9-5-2012 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας &Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα: «Δικαιώματα πολιτών και επιχειρήσεων στις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες»

 

Δ/ντες Δ. Πεντέλης

 

1.9.

 

Μελέτη και έγγραφη εισήγηση επί αιτήματος κ. Παπαγεωργίου (ΑΜΕΑ),                           κάτοικος οδού Φίλωνος Δ. Κ. Πεντέλης, για απαλλαγή της από την πληρωμή Τελών.

 

Τμήμα Εσόδων (τηλ.2132050061)

 

1.10.

Προώθηση ενεργειών για τη λειτουργία κεραίας κινητής τηλεφωνίας στη Δεξαμενή της ΕΥΔΑΠ στο τέρμα της οδού Αγίου Ελπιδοφόρου, Δ. Κ. Μελισσίων

Δ.Π.Ε. (τηλ.2132050031)

 

1.11.

 

Επικοινωνία με τον Τοπικό Αντιδήμαρχο της Δ. Κ. Ν. Πεντέλης για την οργάνωση εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στην Πλατεία Δ. Κ. Ν. Πεντέλης               (26/5/2012 Σύλλογος Κρητών «ΑΡΕΤΟΥΣΑ» -                                                    10/6/2012 Σύλλογος Φιλίας Εθνών –                                                                 23/6/2012 Σύλλογος Κυκλαδιτών –                                                                     30/6/2012 Σύλλογος Ηπειρωτών)

Δ/νση Υποδομών (τηλ.2132050020)

 

1.12.

 

Μελέτη του αριθμ. πρωτ.: οικ. 47248/4-4-2012 εγγράφου της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας με θέμα: «Ορισμός σημείου συνάντησης και κρίσιμων υποδομών» για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμικών φαινομένων – Προγραμματισμός ΣΤΟ και ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δ. Πεντέλης και του Δημάρχου, του χωροταξικού με τα σημεία συγκέντρωσης κατά γειτονιά, σε περίπτωση σεισμικών φαινομένων.

 

 

 

 

Δ/νση Υποδομών (τηλ.2132050020)

 

1.13.

Αυτοψία στον πεζόδρομο της οδού Πατρών, Δ. Κ. Μελισσίων έπειτα από αίτημα κατοίκου κ. Καλαϊτζή Μιχαήλ για τη μετατροπή του πεζόδρομου σε αδιέξοδο.

Δ.Π.Ε. (τηλ.2132050031)

 

1.14.

Προγραμματισμός ξενάγησης του προσωπικού του Δ. Πεντέλης στο Αστεροσκοπείο Πεντέλης στις 22/5/2012.

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου (τηλ.2132050080)

 

1.15.

Διαβίβαση του αριθμ. πρωτ.: 117871/2040/2-5-2011 εγγράφου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα:                                    «Εκτέλεση μικρών έργων και εργασιών πρόληψης δασικών πυρκαγιών»                     στους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δ. Πεντέλης.

 

 

Δ/νση Υποδομών (τηλ.2132050020)

 

2.        Προγραμματισμένες Συναντήσεις για τις 11/5/2012

Συμμετέχοντεσ

 

09:30π.μ. Σύσκεψη Δημάρχου με τους αρμόδιους φορείς

(Δ/ντες Λυκείων – Τοπικοί Αντιδήμαρχοι – Δ/ντης Δ/νσης Υποδομών)

για τη διεξαγωγή των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2012.

 

10:30π.μ. Ημερίδα με θέμα: «Ευρώπη χθες – σήμερα – αύριο: Αυτοδιοίκηση & Ευρωπαϊκή

Προοπτική» (Γραφείο Ενημέρωσης Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου – Αμαλίας 8, Αθήνα).

 

 

 

 

Τοπικός Αντιδήμαρχος Δ. Κ. Μελισσίων

 

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Στεργίου Καψάλης