Συνάντηση 3-5-2012

 

 

 

Ημερήσια Συντονιστική Συνάντηση Δημάρχου και Στελεχών

Δήμου Πεντέλης

 

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ 3-5-2012

1. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 

1.1.

Αποστολή εγγράφου προς το Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με τον ορισμό προσωπικού για τη διεξαγωγή των Βουλευτικών Εκλογών 2012 και για τη λειτουργία των ΚΕΠ του Δ. Πεντέλης στις 6 Μαΐου 2012

Γραφείο Προσωπικού (τηλ.2132050075)

 

1.2.

Αυτοψία στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Μελισσίων σχετικά με επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας

Δ. Υποδομών (τηλ.2132050020)

 

1.3.

Επισκευή βάθρου (stand) Πολιτιστικού Κέντρου Δ. Κ. Μελισσίων

Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης (τηλ.2132050085)

 

1.4.

Μελέτη εγκυκλίου σχετικά με την καταβολή οφειλών λυθέντων δημοτικών επιχειρήσεων

Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης (τηλ.2132050085)

 

1.5.

Αποστολή του Πίνακα Α μέχρι 9 Μαΐου 2012 στο Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με τους τετραετείς Προϋπολογισμούς

 

Ο. Υ. (τηλ.2132050056)

 

1.6.

Δήλωση Συμμετοχής σε Σεμινάριο με θέμα: «Διαχείριση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας σε πόλεις της Νότιο – Ανατολικής Ευρώπης» που θα πραγματοποιηθεί στις 8/5/2012 (09:00π.μ. – 18:00μ.μ.) στο Ξενοδοχείο NOVOTEL ATHENES από το Κέντρο Ανάπτυξης Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης Τμήματος Μηχανικών, Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και την εταιρεία ΑΕΔΑ Α.Ε.

ΔΠΕ (τηλ.2132050031)

 

1.7.

Μελέτη της αριθμ. οικ. 100172/ 27.04.2012 Εγκυκλίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής σχετικά με τη διαδικασία αναθεώρησης του δικτύου παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης

 

Διευθύντρια Κοιν. Πρόνοιας & Πολιτισμού (τηλ.2132050079)

 

1.8.

Μελέτη προσφυγής κ. Λαλάκου κατά της αριθμ. 90/5-4-2012 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Πεντέλης με θέμα: «Καθορισμός θέσεων στάθμευσης για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων στις Δ. Κ. Μελισσίων και Ν. Πεντέλης»

Νομικός Σύμβουλος (τηλ.2132050096)

 

1.9.

Μελέτη της αριθμ. ΚΥΑ 2.10038/οικ.3.952 (ΦΕΚ 1336/Β/24-4-2012) των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας – Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων – Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα: «Επιδότηση της πρακτικής άσκησης μαθητών των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του

ΟΑΕΔ του Ν.3475/2006, που θα απασχοληθούν στο Δημόσιο, σε φορείς του

Δημοσίου Τομέα, σε Ο.Τ.Α, σε επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή

εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία κ.τ.λ. για το έτος 2012 (από

01.01.2012 μέχρι 31.12.2012).» - Υποβολή αιτήματος του Δ. Πεντέλης στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα για τη στελέχωση των Παιδικών Σταθμών

 

Γραφείο Προσωπικού (τηλ.2132050075)

 

1.10.

Προώθηση Μελέτης Ανακατασκευής ανοιχτού χώρου μπάσκετ Λυκείου Μελισσίων και απάντηση στο αίτημα του Καλαθοσφαιρικού Αθλητικού Ομίλου Μελισσίων (ΚΑΟΜ)

Τ. Υ.

(τηλ.2132050045)

 

1.11.

Προώθηση ενεργειών εξόφλησης οφειλής της Σχολικής Επιτροπής Ά Βαθμιας Εκπαίδευσης του Δ. Πεντέλης προς τη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. (ΔΕΠΑ Α.Ε.)

Αρμόδια Υπάλληλος Σχολικής Επιτροπής   Ά Βαθμιας Εκπαίδευσης (τηλ.2132050093)

 

 

1.12.

Εισήγηση επί θέματος υπαλλήλου Δ. Πεντέλης κ. Βαζαίου Καλλιόπης

Γραφείο Προσωπικού (τηλ.2132050075)

 

2.        Προγραμματισμένες Συναντήσεις για τις 3/5/2012

Συμμετέχοντες

 

08:30π.μ. Εκτελεστική Επιτροπή

 

11:00π.μ. Σύσκεψη με τις Διευθύντριες των Παιδικών Σταθμών Δ. Πεντέλης 

 

 

 

 

Ο Δήμαρχος

 Δημήτριος Στεργίου Καψάλης