Συνάντηση 09-05-2019

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ημερήσια Συντονιστική Συνάντηση Δημάρχου και Στελεχών

Δήμου Πεντέλης

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1.1

Έλεγχος υλοποίησης τρεχουσών υποχρεώσεων κατά Διεύθυνση και Τμήμα.

Γραφείο Δημάρχου

(τηλ.2132050003)

1.2

Παρακολούθηση δικαστικών υποθέσεων

Δ. Διοικητικού

( 2132050075)

 

1.3

Αντικατάσταση κάδου στην οδό Αγίου Ιωάννου στην Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων

ΔΥΠΟ

(2132050023)

1.4

Κλάδεμα δέντρου στην οδό Αναπ. Πολέμου στην Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων λόγω κάλυψης του φωτισμού

ΔΥΠΟ

(2132050023)

1.5

Εξέταση αιτήματος κατοίκων της οδού Σουρή στην Δημοτική Κοινότητα Πεντέλης

Γραφείο Δημάρχου (2132050002)

1.6

Κοπή χόρτων στην οδό Μακεδονίας στην Δημοτική Κοινότητα Νέας Πεντέλης

ΔΥΠΟ

(2132050023)

1.7

Επισκευή φωτισμού στην Πλατεία Κύπρου στην Δημοτική Κοινότητα Νέας Πεντέλης

ΔΥΠΟ

(2132050023)

1.8

Καθαρισμός φρεατίου στην οδό Παν. Τσαλδάρη στην Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων

ΔΥΠΟ

(2132050023)

1.9

Αντικατάσταση κάδου στην οδό Ομήρου στην Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων

ΔΥΠΟ

(2132050023)

 

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Στεργίου- Καψάλης