Συνάντηση 08-05-2019

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ημερήσια Συντονιστική Συνάντηση Δημάρχου και Στελεχών

Δήμου Πεντέλης

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1.1

Έλεγχος υλοποίησης τρεχουσών υποχρεώσεων κατά Διεύθυνση και Τμήμα.

Γραφείο Δημάρχου

(τηλ.2132050003)

1.2

Παρακολούθηση   δικαστικών υποθέσεων

Δ. Διοικητικού

( 2132050075)

1.3

Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: Άσκηση του Προληπτικού Ελέγχου επί των δαπανών των ΟΤΑ και Νομικών Προσώπων αυτών

Δ. Οικονομικού (2132050057)

1.4

Εξέταση αιτήματος για αλλαγή θέσης τοποθέτησης κάδων στην οδό Ικαρίας στην Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων

ΔΥΠΟ

(2132050023)

1.5

Εξέταση αιτήματος για κλάδεμα δέντρων επί της οδού Γράμμου στην Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων

ΔΥΠΟ

(2132050023)

1.6

Αποκομιδή κλαδιών από την οδό Ικαρίας στην Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων

ΔΥΠΟ

(2132050023)

1.7

Εξέταση αιτήματος για τοποθέτηση μικρού τοιχείου στην οδό Φολεγάνδρου στην Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων

ΔΥΠΟ

(2132050023)

1.8

Επισκευή δημοτικού φωτισμού στο πάρκο Αγίας Σκέπης στην Δημοτική Κοινότητα Νέας Πεντέλης

ΔΥΠΟ

(2132050023)

1.9

Εξέταση αιτήματος της Ένωσης Ποντίων Μελισσίων

Δ. Κοιν. Αλληλεγγύης (2132050079)

1.10

Εξέταση αιτήματος του ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΥΠΟ

(2132050023)

1.11

Εξέταση αιτήματος για κοπή δέντρου στην Λεωφ. Πηγής στην Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων

ΔΥΠΟ

(2132050023)

1.12

Έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της διαδικτυακής υπηρεσίας Χορήγηση Στοιχείων Κατόχου Οχήματος

Δ. Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (2132050085)

1.13

Εξέταση αιτήματος κοπής δέντρου επί της οδού Παγκάλου στην Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων

ΔΥΠΟ

(2132050023)

1.14

Έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: Μη αναστολή υπηρεσιακών μεταβολών και χορήγησης κανονικών αδειών κατά τη διάρκεια των αυτοδιοικητικών εκλογών και των Ευρωεκλογών.

Δ. Διοικητικού (2132050079)

1.15

Καθαρισμός φρεατίου ομβρίων στην οδό Κανάρη στην Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων

ΔΥΠΟ

(2132050023)

1.16

Κοπή χόρτων στην οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης στην Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων

ΔΥΠΟ

(2132050023)

 

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Στεργίου- Καψάλης