Συνάντηση 29-3-2012

 

Ημερήσια Συντονιστική Συνάντηση Δημάρχου και   Στελεχών

Δήμου Πεντέλης

 

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ 29-3-12

1. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

1.1.

Αποστολή εγγράφου στον αρμόδιο Υπουργό, στους Αρχηγούς  των Κομμάτων και στα Συνδικαλιστικά Όργανα των Δήμων (ΠΕΔΑ – ΚΕΔΕ) σχετικά με τη Δημιουργία Στρατοπέδων Φιλοξενίας Λαθρομεταναστών

   Γραφείο    Δημάρχου (τηλ.2132050002)

1.2.

Αποστολή εγγράφου στον αρμόδιο Υπουργό, στους Αρχηγούς των Κομμάτων και στα Συνδικαλιστικά Όργανα των Δήμων (ΠΕΔΑ – ΚΕΔΕ) σχετικά με το Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και την Μεταναστευτική Πολιτική - Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ» - Καλλικράτης 2

 

   Γραφείο Δημάρχου (τηλ.2132050002)

1.3.

Αποστολή εγγράφου στον αρμόδιο Υπουργό, στους Αρχηγούς των Κομμάτων και στα Συνδικαλιστικά Όργανα των Δήμων (ΠΕΔΑ – ΚΕΔΕ) σχετικά με τη λειτουργία του Νοσοκομείου ΠΑΙΔΩΝ Πεντέλης (επίσχεση εργασίας ειδικευόμενων γιατρών)

 

  Γραφείο  Δημάρχου (τηλ.2132050002)

1.4.

Επισκευή οδοστρώματος οδ. Ιπποκράτους Δ. Κ. Μελισσίων έπειτα από αίτημα δημότη κ. Βαμβάτσικου

Δ. Υποδομών (τηλ.2132050020)

1.5.

Να καθοριστεί στις αρχές μηνός Μαΐου 2012 συγκέντρωση προσωπικού του                   Δ. Πεντέλης για να ενημερωθεί για το Ενιαίο Μισθολόγιο, την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, τις αναρρωτικές άδειες και τα θέματα μετατάξεων-αποσπάσεων – μεταφορών και υπερωριών

Γραφείο Προσωπικού (τηλ.2132050075)

1.6.

Αποστολή χρηματικών βεβαιωτικών καταλόγων και εισηγητική έκθεση έτους 2011 έπειτα από έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου                                                       (Έσοδα: τι βεβαιώσαμε τι εισπράξαμε;)

 

Ο.Υ. – Τμήμα Εσόδων (τηλ.2132050061)

1.7.

Να γίνουν οι αρμόδιες ενέργειες από τους εκκαθαριστές σχετικά με το έγγραφο της ΔΟΥ Χαλανδρίου για ληξιπρόθεσμη οφειλή της ΔΗΚΕΝΕΠ ποσού τριακοσίων ευρώ (300,00 €) που αφορά το τέλος επιτηδεύματος

 

Ο.Υ.                           (τηλ. 2132050056)

1.8.

Να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για τη δημιουργία των ιστοσελίδων σχετικά με το Ινστιτούτο Καταναλωτών – ΙΝΚΑ και το πρόγραμμα LETS (Local Exchange Trading Systems) ή Τοπικά Συστήματα Ανταλλαγής Υπηρεσιών & Προϊόντων

 

Γραφείο Τύπου              (τηλ.  2132050018)

1.9.

Να καθοριστεί συνάντηση με εκπρόσωπο της ΔΕΗ για τη μετακίνηση των πυλώνων υψηλής τάσης στη Δ. Κ. Ν. Πεντέλης

Αναπληρωτής Δ/ντης Τεχνικής Υπηρεσίας (τηλ.2132050045)

1.10.

Εστάλη το έγγραφο της Μονάδας Οργάνωσης Διαχείρισης – ΜΟΔ για τη χρηματοδότηση με το ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00 €) για τη Μελέτη Κατασκευής Βρεφονηπιακού Σταθμού στην οδ. Αλεξανδρουπόλεως και Σουκάκου στη Δ. Κ. Μελισσίων και την Εργασία Γεωτεχνικής Έρευνας για τη δημιουργία νέου ΚΑΠΗ στην οδό Τερψιθέας & Κλειούς Δ. Κ. Μελισσίων

 

Αναπληρωτής Δ/    της Τεχνικής Υπηρεσίας (τηλ.2132050045)

1.11.

Συνεδριάζει 30/3/2012 στις 10:00 π.μ. το Συμβούλιο Τοπωνυμιών επί της πρότασης του Δ. Πεντέλης σύμφωνα με τις Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 37/2011 & 112/2011

Γραφείο Δηοτικού Συμβουλίου (τηλ.2132050080)

2.        Προγραμματισμένες Συναντήσεις για τις 29/03/2012

Συμμετέχοντες

13:00 μ.μ. Γενική Συνέλευση ΠΕΔΑ 

 

Δήμαρχος

 

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Στεργίου Καψάλης