Συνάντηση 22-01-2019

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ημερήσια Συντονιστική Συνάντηση Δημάρχου και Στελεχών

Δήμου Πεντέλης

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1.1

Έλεγχος υλοποίησης τρεχουσών υποχρεώσεων κατά Διεύθυνση και Τμήμα.

Γραφείο Δημάρχου

(τηλ.2132050003)

1.2

Παρακολούθηση   δικαστικών υποθέσεων

Δ. Διοικητικού

(2132050075)

1.3

Εξέταση αιτήματος για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις καθώς και παρεμβάσεις όπως επισκευή φωτισμού, κλάδεμα δέντρων και επισκευή οδοστρώματος στις οδούς Αναπήρων Πολέμου και Ναυπάκτου στην Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων

ΔΠΕ

(2132050026)

ΔΥΠΟ

(2132050051)

1.4

Ενέργειες που απορρέουν από την με αρ. 20045/16-1-2019 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ   με θέμα: Παραλαβή του δημοτικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού Αγίου Δημητρίου του Δήμου Πεντέλης

Δ. Τεχνικών Υπηρεσιών (2132050051)

Δ. Οικονομικών Υπηρεσιών

(2132050057)

1.5

Εξέταση αιτήματος για κοπή δέντρου στην οδό Ζαΐμη στην Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων

ΔΥΠΟ

(2132050023)

1.6

Εξέταση αιτήματος για τοποθέτηση οδικής σήμανσης στην οδό Κολοκοτρώνη στην Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων

ΔΠΕ

(2132050026)

1.7

Καθαρισμός οδού Παπαδιαμάντη στην Δημοτική Κοινότητα Πεντέλης

ΔΥΠΟ

(2132050023)

1.8

Επισκευή τοιχείου στην παιδική χαρά της οδού 25ης Μαρτίου στην Δημοτική Κοινότητα Νέας Πεντέλης

ΔΥΠΟ

(2132050051)

ΩΡΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

18.00

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πεντέλης

Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δ.Κ. Μελισσίων

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Στεργίου – Καψάλης