Συνάντηση 06-12-2018


ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ημερήσια Συντονιστική Συνάντηση Δημάρχου και Στελεχών

Δήμου Πεντέλης

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1.1

Έλεγχος υλοποίησης τρεχουσών υποχρεώσεων κατά Διεύθυνση και Τμήμα.

Γραφείο Δημάρχου

(τηλ.2132050003)

1.2

Ενημέρωση Υπηρεσιών του Δήμου και ΝΠΔΔ σχετικά με τον έγκαιρο Προγραμματισμό υποβολής των Χρηματικών ενταλμάτων προς την Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Δ. Οικονομικού

(2132050057)

1.3

Μελέτη Εγκυκλίων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας α. σχετικά με τον καθαρισμό των ρεμάτων

β. αντιμετώπισης παγετών.

ΔΠΕ

(2132050030)

1.4

Συντονισμό ενεργειών σχετικά με κλάδεμα δέντρου  επί των οδού Σινασού στη   Δημοτική Κοινότητα Νέας Πεντέλης.

ΔΥΠΟ

(2132050023)

 Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Στεργίου – Καψάλης