Συνάντηση 6-11-2018

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ημερήσια Συντονιστική Συνάντηση Δημάρχου και Στελεχών

Δήμου Πεντέλης

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1.1

Έλεγχος υλοποίησης τρεχουσών υποχρεώσεων κατά Διεύθυνση και Τμήμα.

Γραφείο Δημάρχου

(τηλ.2132050003)

1.2

Παρακολούθηση   δικαστικών υποθέσεων

Δ. Διοικητικού

( 2132050075)

1.3

Εξέταση αιτήματος για διάνοιξη οδού Ευριπίδου στην Δημοτική Κοινότητα Πεντέλης

ΔΠΕ

(2132020031)

Δ. Τεχνικών Υπηρεσιών

(2132050051)

1.4

Σύνταξη Μελέτης Συντήρησης Επισκευής Πυρασφάλειας στα σχολεία Α΄Βάθμιας και Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πεντέλης

Δ. Τεχνικών Υπηρεσιών (2132050051)

ΩΡΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ- ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

08.30

Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πεντέλης

Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων

 

 Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Στεργίου – Καψάλης