Συνάντηση 30-10-2018

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ημερήσια Συντονιστική Συνάντηση Δημάρχου και Στελεχών

Δήμου Πεντέλης

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1.1

Έλεγχος υλοποίησης τρεχουσών υποχρεώσεων κατά Διεύθυνση και Τμήμα.

Γραφείο Δημάρχου

(τηλ.2132050003)

1.2

Παρακολούθηση   δικαστικών υποθέσεων

Δ. Διοικητικού

(2132050075)

1.3

Εξέταση αιτήματος για αποκατάσταση βλάβης στα φρεάτια της οδού Σύρου στην Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων

Δ. Τεχνικών Υπηρεσιών (2132050051)

1.4

Έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος- Κλιματικής Αλλαγής και Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής με θέμα: Διαβίβαση στοιχείων που αφορούν στα σχέδια διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας απορροής ποταμών

Δ. Πολιτικής Προστασίας (2132050031)

1.5

Έγγραφο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης με θέμα: Διοργάνωση καινοτόμου εργαστηρίου με τίτλο: Το Δημόσιο που μαθαίνει και αλλάζει: σύγχρονες προκλήσεις και προσανατολισμοί της επιμόρφωσης στο Δημόσιο Τομέα.

Δ. Διοικητικού (2132050079)

ΩΡΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ- ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

08.30

Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πεντέλης

Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων

12.00-14.00

Διανομή νωπού κοτόπουλου στους δικαιούχους ΚΕΑ/ΤΕΒΑ

Εστία Εθελοντών – Δημοτική Κοινότητα Νέας Πεντέλης

19.00

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πεντέλης

Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων

 Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Στεργίου- Καψάλης