Συνάντηση 19-09-2018

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ημερήσια Συντονιστική Συνάντηση Δημάρχου και Στελεχών

Δήμου Πεντέλης

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1.1

Έλεγχος υλοποίησης τρεχουσών υποχρεώσεων κατά Διεύθυνση και Τμήμα.

Γραφείο Δημάρχου

(τηλ.2132050003)

1.2

Παρακολούθηση   δικαστικών υποθέσεων

Δ. Διοικητικού

(2132050075)

1.3

Αποκομιδή κλαδιών από τις οδούς Σαρανταπόρου και Λαγκαδά στην Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων

ΔΥΠΟ

(2132050023)

1.4

Καθαρισμός οδών Βυζαντίου και Αγίου Σύλλα στην Δημοτική Κοινότητα Νέας Πεντέλης

ΔΥΠΟ

(2132050023)

1.5

Εξέταση αιτήματος για κοπή δέντρων στην οδό Αλεξανδρουπόλεως στην Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων

ΔΥΠΟ

(2132050023)

1.6

Αλλαγή λάμπας στην οδό Οιτύλου στην Δημοτική Κοινότητα Πεντέλης

ΔΥΠΟ

(2132050023)

1.7

Έγγραφο του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Πεντέλης με θέμα: Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τη ρύθμιση ορών συνθηκών απασχόλησης των εργαζομένων Δημοσίου Δικαίου (ΟΤΑ) Α΄ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών.

Δ. Διοικητικού (2132050079)

ΩΡΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

08.30

Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πεντέλης

Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων

 

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Στεργίου - Καψάλης