Συνάντηση 27-08-2018

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ημερήσια Συντονιστική Συνάντηση Δημάρχου και Στελεχών

Δήμου Πεντέλης

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1.1

Έλεγχος υλοποίησης τρεχουσών υποχρεώσεων κατά Διεύθυνση και Τμήμα.

Γραφείο Δημάρχου

(τηλ.2132050003)

1.2

Παρακολούθηση   δικαστικών υποθέσεων

Δ. Διοικητικού

(2132050075)

1.3

Εξέταση αιτήματος για την αντιμετώπιση των κουνουπιών στην Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων

Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης

(2132050079)

1.4

Εξέταση αιτήματος για μεταφορά κάδου απορριμμάτων από την οδό Λόρδου Βύρωνα στην Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων

ΔΥΠΟ

(2132050051)

1.5

Εξέταση αιτήματος για καθαρισμό πεύκων στις οδούς Παφλαγόνων και Φρυγίας στην Δημοτική Κοινότητα Νέας Πεντέλης

ΔΥΠΟ

(2132050051)

1.6

Εξέταση βλάβης σε σύστημα ποτίσματος σε κοινόχρηστο χώρο στην οδό 28ης Οκτωβρίου στην Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων

ΔΥΠΟ

(2132050051)

1.7

Εξέταση αιτήματος για κοπή πεύκου στην οδό Μαραθονομάχων στην Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων

ΔΥΠΟ

(2132050051)

1.8

Καθαρισμός οδών Άρεως και Ολύμπου στην Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων

ΔΥΠΟ

(2132050051)

1.9

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής/Γεν. Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας/Δ/νση Διοίκησης/ Τμήμα Τοπ. Αυτοδιοίκησης και Ν.Π. με θέμα: Έλεγχος νομιμότητας πράξεων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών τους προσώπων, Πειθαρχική και Αστική Ευθύνη Αιρετών, Επιβολή διοικητικών μέτρων μέχρι την έναρξη της λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ (άρθρο 238 του ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 131 του ν. 4555/2018 Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι).

Διεύθυνση Διοικητικού (2132050088)

1.10

Εξέταση αιτήματος για απομάκρυνση εγκαταλελειμένου οχήματος στην οδό Ποσειδώνος στην Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων

ΔΥΠΟ

(2132050051)

ΩΡΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

10.00

Έκτακτη Συνεδρίαση του Σ.Τ.Ο.

Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Στεργίου-Καψάλης

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Ιανουάριος 2021
ΚΥ ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Επισκέψεις Ιστοχώρου

σήμερα επισκέφθηκανσήμερα επισκέφθηκαν135
από Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαναπό Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαν1261561

Χάρτης Ιστοχώρου

sitemap www.stergiou-kapsalis.gr Sitemap για πλοήγηση