Συνάντηση 30-07-2018

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ημερήσια Συντονιστική Συνάντηση Δημάρχου και Στελεχών

Δήμου Πεντέλης

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1.1

Έλεγχος υλοποίησης τρεχουσών υποχρεώσεων κατά Διεύθυνση και Τμήμα.

Γραφείο Δημάρχου

(τηλ.2132050003)

1.2

Παρακολούθηση δικαστικών υποθέσεων

Δ. Διοικητικού

(2132050075)

1.3

Έγγραφο της ΠΕΔΑ με θέμα: Ερωτηματολόγιο Διερεύνησης των Αναγκών Επιμόρφωσης του Ανθρώπινου Δυναμικού των Δήμων της Αττικής

Δ. Διοικητικού (2132050079)

1.4

Επισκευή μαντρότοιχου του γηπέδου ποδοσφαίρου της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων

ΔΥΠΟ

(2132050051)

1.5

Καθαρισμός πεύκων και ξερών χόρτων στην οδό Ζωοδ.Πηγής στην Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων

ΔΥΠΟ

(2132050023)

1.6

Επισκευή οδού Μιαούλη στην Δημοτική Κοινότητα Πεντέλης

ΔΥΠΟ

(2132050023)

1.7

Επισκευή καλωδίων της Δ.Ε.Η. στην οδό Γορτυνίας στην Δημοτική Κοινότητα Νέας Πεντέλης

ΔΥΠΟ

(2132050023)

1.8

Καθαρισμός φρεατίου στην οδό Μαραθώνος στην Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων

ΔΥΠΟ

(2132050023)

1.9

Εξέταση αιτήματος για παρεμβάσεις στο ρέμα της Δαμανάκη στην Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων

ΔΥΠΟ

(2132050023)

1.10

Έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής/Γεν. Δ/νση Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής/Δ/νση Αθλητισμού και Πολιτισμού/Τμήμα Αδειοδότησης Αθλητικών Εγκαταστάσεων και Αγώνων με θέμα: Σημαντική Ενημέρωση περί Αιτημάτων Αδειοδότησης Αθλητικών Εγκαταστάσεων

Δ. Κοιν. Αλληλεγγύης (2132050079)

1.11

Εξέταση αιτήματος για καθαρισμό του ρέματος του Μορτερό στην Δημοτική Κοινότητα Πεντέλης

ΔΥΠΟ

(2132050023)

1.12

Εξέταση αιτήματος για κλάδεμα δέντρων στην οδό Μακεδονίας στην Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων

ΔΥΠΟ

(2132050023)

1.13

Έγγραφο της ΕΥΔΑΠ/Γεν. Δ/νση Ύδρευσης/Υπηρεσία Γ΄ Τομέα Ηρακλείου με θέμα: Ενημέρωση σχετικά με σωλήνες ύδρευσης αμιάντου στην Δημοτική Κοινότητα Νέας Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης

ΔΥΠΟ

(2132050051)

1.14

Έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης / Γεν. Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Καινοτομίας/ Τμήμα Ποιότητας και Προτύπων με θέμα: Εφαρμογή του Συστήματος «Διοίκηση μέσω Στόχων» για το έτος 2019.

Δ. Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (2132050066)

1.15

Κοπή κλαδιών που ακουμπούν σε καλώδια της Δ.Ε.Η. στη συμβολή των οδών Στεφανίας και Ογδόης στην Δημοτική Κοινότητα Πεντέλης

ΔΥΠΟ

(2132050051)

1.16

Καθαρισμός οικοπέδων στην οδό Ψαρρέα στην Δημοτική Κοινότητα Πεντέλης

ΔΥΠΟ

(2132050023)

 Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Στεργίου – Καψάλης