Συνάντηση 23-2-2012

23M0M_DailyCoordinationMeeting_23_02_2012 23-2M0M_DailyCoordinationMeeting_23_02_2012